Sonntag, 1. Januar 2023

ധ്രുവദീപ്തി : പുതുവർഷം 2023 // പുതുവത്സരാശംസകൾ // George Kuttikattu പുതുവത്സരദിനം - - 2023

ധ്രുവദീപ്തി : പുതുവർഷം 2023 //

 പുതുവത്സരാശംസകൾ // 

George Kuttikattu


പുതുവത്സരദിനം - 2023 

2023- പുതുവത്സരത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും ഏവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു.ർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ പഴയ വർഷം ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, നാം ഒരു പരിവർത്തനത്തിലാണ്.  അതിനിടയിൽ, അത് തീർച്ചയായും നമ്മെ കുറെയൊക്കെ  അസ്വസ്ഥരാക്കാം  , ഭയപ്പെടുത്താംപഴയതു അവസാനിച്ചു, മാറ്റാനാവാത്തവിധം, പുതിയത് ഇന്ന്  നമ്മൾ ഇതുവരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലനേരിട്ടിട്ടില്ല.നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയെന്ന് കരുതിയ വിഷമകരമായ സംഭവങ്ങൾ, ഉറ്റവരുടെ വേർപാടുകൾ, പകർച്ച വ്യാ ധികൾ, ഈ പരിവർത്തനഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലേക്ക്  നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും തിരിച്ചു വരാം. വികാരങ്ങൾ അവയുടെ ഇടം തേടുന്നുണ്ട്.

പ്രത്യേകിച്ചും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെയോ വളർത്തുമൃഗത്തെയോ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിത അന്തരീക്ഷത്തെയോ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ, അത്,നാം  വേദനയും ഏറെ സങ്കടവും വളരെ തീവ്വ്രമായി അനുഭവിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ  വർഷാവസാനം വളരെ ശക്തമായി നമ്മുടെ ബോധത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ  ഒരു അന്തിമത നമുക്കനുഭവപ്പെടുന്നു. സ്വയം ദുഃഖിതനാകാൻ വേണ്ടി നമ്മെ  അനുവദിക്കുന്നത്, നമ്മെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാനത്  സഹായിക്കുകയുമാകാം,  ഇത് ഒരു പുതിയ ദിശയിലേക്കുള്ള ഒരു മറ്റൊരു ചുവടുവയ്പ്പായിരിക്കും.  വേദനാ ജനകവും എന്നാൽ വിമോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു പരിവർത്തന ഘട്ടം. മുന്നോട്ടു പോവുകകാണപ്പെടുന്നത് അംഗീകരിക്കുക, വീണ്ടും അത്  പോകട്ടെ... ഇപ്രകാരം ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഉയരങ്ങളിലേ ക്ക് നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വളരും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഉദിക്കുംനമ്മൾ സ്വയം ഒരു താളം നിർണ്ണയിക്കുന്നു. 

പുതുവത്സരം അതിന്റെ പുതിയ ദിനത്തോടൊപ്പം, പുതിയ തുടക്കത്തിന്റെ  പ്രഭാതത്തോടൊപ്പം ഒരു പുതിയ സാദ്ധ്യതയും നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അത് എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത  ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു, സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുമനുസരിച്ച്, നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായി രൂപകല്പന ചെയ്യാനും കഴിയും. എന്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതിന് പേര് നല്കാനാവുമോ ! 

നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഒരു നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പാതയിലാണ് നാമെല്ലാം  എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത കുറെയെങ്കിലും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. ജീവിത വഴിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മത്സര ഓട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന തോൽ‌വിയിൽ ഒരു വിജയവും ഉണ്ടാകുമെന്നു കരുതുക അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു പുതിയ തുടക്കം നമുക്ക് പ്രത്യാശിക്കാം

നാം ഇന്ത്യാക്കാർ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള ചില വലിയ പരീക്ഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലുമൊ ന്നിന്റെ നടുവിലാണ്. നാം ഒരു പങ്കിട്ടഒരു അന്തർദ്ദേശീയ ധാർമികതയുടെയും അന്തസ്സിന്റെയും, വികസനത്തിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം  കാണിക്കണംനാം പൗരന്മാരുടെ മൗലീക അവകാശങ്ങളിൽ എല്ലാം വേണ്ട ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടോഅതിനാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഒരു ഐക്യത്തെ നിലനിറുത്തണമെന്ന് ചിന്തയുണ്ടാകണം. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ  ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനോ, സങ്കല്പിക്കാനോ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ പൊതുജനാരോഗ്യം, മോശമായ അവസ്ഥ,ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ, മന്ദഗതിയിലു ള്ള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥശത്രുതാപരമായ ചില പെരുമാറ്റം, പൊതുവെ പരിതാപകരമായ ഒരു രാജ്യ ത്തിന്റെ പേരിൽ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ധീരതയും ഊർജ്ജവും മാതൃക രാഷ്ട്രീയ നവീകരണത്തിനുള്ള ഇച്ഛാശക്തിയും ഇപ്പോൾ വളരെ ആവശ്യമാണ് 

2023- പുതുവത്സരത്തിന്റെ തുടക്കം,  വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ്. 

ഈ ദിനം കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിവസമാണ്. മനുഷ്യരുടെ വ്യക്തിഗത സംസ്കാരങ്ങളിലും മതങ്ങളിലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സമയ വിവരണങ്ങളും അതുവഴി കലണ്ടറുകളും ഉണ്ട്. കാരണം, വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും, ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ  ആചാരങ്ങളുള്ള ഒരു പുതുവത്സരാഘോഷം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, പലപ്പോഴും ഇത് ഒരു അവധി ദിവസമാണ്. കലണ്ടർ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം ഏത് ദിവസമാണ് വീഴുന്നത് എന്നതിനെ കലണ്ടർ ശൈലി എന്നാണ്  വിളിക്കുന്നത് . 

ഒരു ജ്യോതിശാസ്ത്ര അടിസ്ഥാനത്തിൽ, സൂര്യനെ ബന്ധിപ്പിച്ച കലണ്ടർ സിസ്റ്റ ങ്ങൾക്കായുള്ള (സൗര കലണ്ടർ, ലുനിസോളർ കലണ്ടർ) പുതുവത്സര തീയതി കൾ, ശൈത്യകാല / വേനൽക്കാല സംക്രമണം (സോൾസ്റ്റിഷ്യ) അല്ലെങ്കിൽ ശൈത്യകാല / ശരത്കാല ഇക്വിനോക്സിലൂടെയുള്ള കടന്നു പോകുന്ന സമയ ത്തിലെ ദീർഘകാല സ്ഥിര ബിന്ദുക്കളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതായത്, എക്ലിപ്റ്റി ക് ജ്യാമിതി, ഉദാഹരണത്തിന്, പെരിഹെലിയൻ ട്രാൻസിറ്റ് (ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണ പഥത്തിന്റെ പരമാവധി സാമീപ്യം) എന്നിവയേക്കാൾ കൂടുതൽ സാധാരണ മാണ്. ശുദ്ധമായ ചാന്ദ്ര കലണ്ടറുകൾ  അവയുടെ സിസ്റ്റത്തെ [സൂര്യൻ] ഭൂമി-ചന്ദ്ര, അതായത്, വ്യവസ്ഥയുടെ (ഉദാ: അമാവാസി / പൂർണ്ണ ചന്ദ്രൻ പോലുള്ളവ) സംഭവങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട് മോഡലുകളും വർഷത്തിന്റെ ആരംഭവു മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരസ്പരം  "ദേശാടനം" ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, സൗരവർഷത്തി ന്റെ ദൈർഘ്യം ഏകദേശം 3651/4 ദിവസമായതിനാൽ,  ലീപ് ഡേകളും സമാന മായ ബ്രിഡ്ജിംഗ് യൂണിറ്റുകളും ചേർക്കുന്നു, ഇത് വ്യത്യസ്തമായി പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, പുതുവത്സര തീയതിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തികച്ചും ഏകപക്ഷീയവും സാംസ്കാരികമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്, അതിനാ ൽ ഇതിനെ കലണ്ടർ ശൈലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഇന്ന് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ, ഉത്ത രാർദ്ധഗോളത്തിലെ സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ബിന്ദുവിനെ അടിസ്ഥാനമാ ക്കിയുള്ളതാണ് (ഡിസംബർ 21,അതിനാൽ വസന്തകാല തീയതി ചാഞ്ചാടുന്നു), ഈ അർത്ഥത്തിൽ സൗരവർഷത്തിലേക്ക് 10 ദിവസം മാറ്റപ്പെടുന്നു, അതായത് ,വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യത്തിനായുള്ള അടിസ്ഥാന ഉഷ്ണമേഖലാ വർഷം ഇന്ന് വെർണൽ ഇക്വിനോക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർവചനത്താൽ നിർവചിക്കപ്പെടു ന്നു, ഇത് അളക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.

 ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യത്തിൽ, പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികൾ ഒന്നുകിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന കലണ്ടർ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കലണ്ടർ സമ്പ്രദായങ്ങളും ശൈലികളും ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിന്റേതാണ്.

പാശ്ചാത്യ സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ പുതുവത്സര തീയതി 

ബി.സി. 153- ൽ, അവരുടെ കലണ്ടർ പ്രകാരം, റോമാക്കാർ സ്ഥാനാരോഹണ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭം മാർച്ച് 1- ൽ നിന്ന് കോൺസുൽമാർ അധികാരമേറ്റ ദിവസമായ ജനുവരി 1- ലേക്ക് മാറ്റി. എന്നിരുന്നാലും, കലണ്ടർ വർഷം മാർച്ച് ശൈലി നിലനിർത്തി, മാർച്ച് 1 വർഷത്തിന്റെ തുടക്കമായി. സീസറിന്റെ കലണ്ടർ പരിഷ്കാരം (ജൂലിയൻ കലണ്ടർ) വരെയല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേ ർത്ത ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങൾ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്ഥാ പിച്ചു, അങ്ങനെ കലണ്ടർ വർഷവും ഓഫീസിന്റെ വർഷവും ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിച്ചു. [ അങ്ങനെ, എണ്ണുന്ന മാസങ്ങൾ (സെപ്റ്റംബർ, 'ഏഴാം' പോലെ; ഒക്ടോബർ, 'എട്ടാം തീയതി'; നവംബര് , 'ഒന് പതാം തീയതി'; ഡിസംബർ, 'പത്താം') അവരുടെ പേരുകൾക്ക് അനുസൃതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ. ഒരു വാർഷിക കണക്കിനു പകരം, റോമാക്കാർ കോൺസലുകളുടെ പദവി നിബന്ധനകൾക്ക് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങൾക്കു പേരിട്ടു.

ഇന്നസെന്റ് പന്ത്രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ 1691-ൽ പുതുവത്സരദിനം ജനുവരി 1- ന് ആചരിക്കുന്നതുവരെ, ജനുവരി 6 (ഉയർന്ന പുതുവത്സരം) യൂറോപ്പിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വർഷാരംഭമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൽ, ജനുവരി 1 മധ്യകാലഘട്ടം മുതൽ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിനുള്ള ഒരു തീയതിയായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുക്കാതെ, വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിലും സമയങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത തീയതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, കൂടാതെ, വ്യത്യസ്ത പുതുവത്സര തീയതികൾ ചില പ്പോൾ ഒരേ ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരേസമയം ഉപയോഗിച്ചു. പ്രധാനമാ യും സഭാമേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനിപ്പറയുന്ന വകഭേദങ്ങളാണ് എടു ത്തു പറയേണ്ടത് . ഇതിനു ചർച്ച് വർഷം കാണുക :

പരിച്ഛേദന ശൈലി  ലാറ്റിൻ പരിച്ഛേദനയിൽ നിന്ന് = ജീവിതത്തിന്റെ എട്ടാം ദിവസം യേശുവിന്റെ പരിച്ഛേദനം )  ജനുവരി 1 - ന് വർഷം  ആരംഭി ക്കുന്നു.  മാർച്ച് 25 ന് വസന്തകാല ഇക്വിനോക്സിനടുത്ത് / വസന്തത്തിന്റെ ആ രംഭം ) വിർജിനിസ്ലാറ്റിൻ അനൂണ്ടിയാറ്റിയോയിൽ നിന്ന് = മേരിയോടുള്ള സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ വിളംബരം)ഡിസംബർ 25 ന് ക്രിസ്മസ് ശൈലി (ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിക്ക് സമീപം / - ശൈത്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭം )മാർച്ച് 22 നും 23 നും ഏപ്രിൽ 25 നും ഇടയിൽ പാസ്ചൽ ശൈലി (ലത്തീൻ ഭാഷ = ഈസ്റ്റർ മുതൽ). ഇങ്ങനെ പാശ്ചാത്യരുടെ ജീവിത വഴികളുടെ കലണ്ടറുകളിൽ ചില വ്യത്യസ്തതകൾ കാണാനും കഴിയും. 

 പുതുവത്സരാശംസകൾ //

***********************************************************

 Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
*********************************************************

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.