Sonntag, 24. Januar 2016

ധ്രുവദീപ്തി // Church Today // വൃദ്ധ വിലാപം - // ക്രൂശിതരൂപവും മാർത്തോമ്മാ കുരിശും. // ടി. പി. ജോസഫ്, തറപ്പേൽ

Church Today // വൃദ്ധ വിലാപം :

  ക്രൂശിതരൂപവും മാർത്തോമ്മാ   കുരിശും. //  തുടർച്ച...


ഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്: "ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ന്യൂനപക്ഷത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. ആ ന്യൂനപക്ഷം ഒറ്റയാൾ മാത്രമായാലും".

ക്രൂശിത രൂപം
വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മാർത്തോമ്മക്കുരിശു വിവാദം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം. മലബാർ സഭയിലാകെ ഭിന്നിപ്പ്. ചങ്ങനാശ്ശേരി വിഭാഗത്തെയും എറണാകുളം വിഭാഗത്തെയും യോജിപ്പിലെത്തിക്കുവാൻ റോമിൽ നിന്നും ലത്തീൻ സഭാംഗമായ ബ. വിതയത്തിലച്ചനെ സഭയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആയി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി. അക്കാലത്താണ് രണ്ടുമൂന്ന് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിര്യാതനായ പ്രൊഫ. പി. റ്റി. ചാക്കോയും (ലുവെയിൻ) ശ്രീ. ജോസഫ് പുലിക്കുന്നേലും, അവർക്കൊപ്പം മൂന്നാമതൊരാൾ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നു. പേര് മറന്നു പോയി. ആ മൂവരും കൂടി പരസ്യമായി മാർത്തോമ്മ കുരിശു കത്തിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വിതയത്തിൽ അതിൽ ഇടപെട്ട് മാർത്തോമ്മാക്കുരിശും അംഗീകരിക്കാമെന്ന എന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയിറക്കി. പക്ഷെ അവയൊന്നും അംഗീകരിക്കണമെന്നു നിർബന്ധമില്ല. എങ്കിലും അതിൻപ്രകാരം അവർ ആ വിവാദ കൃത്യത്തിൽ നിന്നും ഉടൻ  പിൻവാങ്ങി.

ഇന്ത്യൻ ഭരണ ഘടനയനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പൗരന് ഏതു മതത്തിലും ഏത് അവാന്തരവിഭാഗത്തിലും അവനവന്റെ മന:സാക്ഷിയനുസരിച്ചു വിശ്വസിക്കാനും ജീവിക്കാനും അവകാശമുണ്ട്‌. മാർത്തോമ്മക്കുരിശു വന്ദിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കുവാൻ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ ക്രൂശിത രൂപം വന്ദിക്കുന്നവരെ നിന്ദിക്കുവാനും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുവാനും അനുവാദമില്ല. മാർത്തോമ്മാക്കുരിശുവാദികൾ മാർത്തോമ്മാക്കുരിശ് വന്ദിക്കട്ടെ. ക്രൂശിതരൂപവാദികൾക്ക് ക്രൂശിതരൂപം വന്ദിക്കുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്താൽ മതി, അത് സാമാന്യ മര്യാദ. ക്രൂശിതരൂപം പള്ളിയിൽ നിന്നും മദ്ബഹായിൽ നിന്നും പടിയിറക്കുക എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടനയോടും വിശ്വാസികളോടും കാണിക്കുന്ന നേർക്കുനേർ ഉള്ള അവഹേളനമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നായി കാണാനും കഴിയുകയില്ല.

കുറേക്കാലം മുമ്പ് ഒരു മാസികയിൽ വായിച്ചു.. മാർത്തോമ്മാക്കുരിശു സംബന്ധിച്ചായതുകൊണ്ട് മലബാർസഭയിലെ കാര്യമായിരിക്കണമല്ലോ. ഒരു രൂപതാദ്ധ്യക്ഷന്റെ ഭരണത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തുകൊല്ലത്തെ നേട്ടങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതി അദ്ദേഹം 26 പള്ളികൾ പൊളിച്ച് പുതിയവ നിർമ്മിച്ച്‌ അവയ്ക്ക് മുകളിൽ മാർത്തോമ്മക്കുരിശു സ്ഥാപിച്ചു എന്നതാണ്. പഴയ പള്ളികളുടെ മുകളിൽ മാർത്തോമ്മാക്കുരിശു സ്ഥാപിക്കുവാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതുപൊളിച്ച് പുതിയത് തന്നെ പണിയണം. ഇതേ നിഗൂഢ ബുദ്ധി തന്നെയായിരിക്കണം പഴയ പള്ളികളെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കുന്നതിന് പ്രേരകശക്തിയായത്.

ഹിറ്റ്‌ലറുടെ സ്വസ്തിക 

മാർത്തോമ്മക്കുരിശ്
ഇപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന മോൺസിഞ്ഞോർ ജെ. വർക്കി അച്ചനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ചുരുങ്ങും. അദ്ദേഹം രണ്ടു സന്യാസിനി സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചു. തലശ്ശേരി രൂപതയിൽ വികാരിജനറാളായിരുന്നു. അവസാനം കുളത്തുവയൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിൽ ഡയറക്ടറും ശാലോം മാസ്സികയുടെയും ശാലോം പത്രത്തിന്റെയും എല്ലാമെല്ലാമായിരുന്നു. മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറെ വർഷങ്ങൾ ആയി. 1990 കളിൽ ആയിരുന്നെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ. തുടർച്ചയായി രണ്ടുമൂന്നുതവണ മാർത്തോമ്മാക്കുരിശിനെതിരായി ശാലോം മാസികയിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി  ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു.

ന്യായമായ വാദങ്ങൾ നിരത്തി മാർത്തോമ്മക്കുരിശിനു ജർമനിയിലെ ഏകാധിപതി ആയിരുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലറുടെ ചിഹ്നമായ സ്വസ്തികയുടെ വില മാത്രമേയുള്ളൂവെന്ന് അദ്ദേഹം ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സമർത്ഥിച്ചു. അങ്ങനെ മാർത്തോമ്മാക്കുരിശിനെതിരെ വിശദീകരിച്ച് ശാലോം മാസികയിൽ പല ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് മാർത്തോമ്മാക്കുരിശിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായകമായി, അവയൊക്കെ ഞാൻ സ്വാംശീകരിച്ചു.

സ്വാർത്ഥത, ആത്മവഞ്ചന 

അഭിപ്രായം ഇരുമ്പുലക്കയല്ലെന്ന് ചൊല്ലുണ്ടെങ്കിലും തക്ക കാരണമില്ലാതെ അഭിപ്രായം മാറുന്നത് ഭൂഷണമല്ല. ഒഴുക്കിനൊത്തു നീന്തുകയെന്നത് തന്നെ സ്വാർത്ഥതയാണ്, കൊടിയ ആത്മവഞ്ചനയുമാണ്. അന്നുമുതൽ ഇന്നുവരെയും ഞാൻ ആ കുരിശ് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ആ അഭിപ്രായത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ തക്ക കാരണമൊന്നും കാണുന്നുമില്ല. മാർത്തോമ്മക്കുരിശ് അംഗീകരിക്കുന്നവർ അതംഗീകരിച്ചോട്ടെ, ക്രൂശിതരൂപവാദികളെ അവരും എതിർക്കാതിരുന്നാൽ മതി. ക്രൂശിതരൂപം വണങ്ങുന്നവർക്കും അവകാശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. മർത്താസ് മഠത്തിൽ നിന്നും ക്രൂശിതരൂപം പടിയിറക്കിയതുപോലെ ചെങ്ങളം പള്ളിയിൽ നിന്നും, പള്ളിയുടെ മദ്ബഹായിൽ നിന്നും ക്രൂശിതരൂപം പടിയിറക്കും.

ആരംഭകാലം മുതൽക്കേ പള്ളിയിൽ മാർത്തോമ്മാക്കുരിശു കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചതുർത്ഥി തോന്നുമായിരുന്നു. പള്ളിക്കകത്ത് കയറുമ്പോഴേ ആ കുരിശെടുത്ത് വലിച്ചെറിയുവാൻ ഒരു തോന്നൽ... അക്രമം കാണിച്ച് പഠിക്കാ തിരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്നു മാത്രം. പിന്നെ, വന്ദ്യ വിതയത്തിൽ "അതുമാകാം" എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് വന്ദിക്കുന്നവരുടെയും വികാരം മാനിക്കണമല്ലോ എന്ന് കരുതി സഹിഷ്ണത കാണിക്കുന്നു. ആ സഹിഷ്ണത മാർത്തോമ്മാക്കുരിശുവാദികൾ ക്രൂശിതരൂപം മാനിക്കുന്നവരോടും കാണിച്ചാൽ മതി.

നമ്മുടെ റീത്ത് എല്ലാംകൊണ്ടും ഒരു പ്രത്യേക റീത്ത് തന്നെ. മറ്റൊരു റീത്തിലും ഇല്ലാത്തതുപോലെ വിഭിന്നമായ ആരാധനാക്രമങ്ങൾ - ചങ്ങനാശ്ശേരി രൂപതയ്ക്ക് ഒന്ന്, ഏറണാകുളത്തിനു മറ്റൊന്ന്. ഒരിടത്ത് ഒരു കൂട്ടർ ബലി വേദിയിലേയ്ക്ക്‌ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊരിടത്ത് വേറൊരു കൂട്ടർ ലത്തീൻകാരെപ്പോലെ ജനങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞുനിന്നു കൊണ്ട് കുർബാനയർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കൂട്ടർ, ഇത് പ്രാരഭ കൂദാശകളെന്നു പറഞ്ഞ് മൂന്നു കൂദാശകൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്കുന്നു. മറ്റേ കൂട്ടർ മാമ്മോദീസാ മാത്രം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്‌ നല്കുന്നു. ക്രൂശിതരൂപം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനു അനുസൃതമായിരിക്കുന്നതുപോലെ പ്രാരംഭകൂദാശയായി മാമ്മോദീസ മാത്രം നല്കുന്നതും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനു അനുസൃതമാണ്.

കുറെ മനുഷ്യർ പറയുന്ന അവർക്ക് മാത്രം വശമുള്ള ഭാഷ.  
 
Basics of Christian Theology
'Brothers of Patrick' എന്നൊരു സന്യാസ സഭയുണ്ട്. അതിലെ ഒരു സുപ്പീരിയർ തന്റെ കീഴിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു വസ്തുതയാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത്.. "ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഗ്രഹണ ശക്തിക്ക് അതീതനാണ്. തിയോളജിയൻസ് എന്ന പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അവർക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന മാനുഷിക ഭാഷയിൽ, അതായത്, തിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു വിഷയത്തെപ്പറ്റി കുറെ മനുഷ്യർ പറയുന്ന അവർക്ക് വശമുള്ള ഭാഷ- അതിൽ എന്തുമാത്രം ശരിയുണ്ടായിരിക്കും, എന്തുമാത്രം തെറ്റുണ്ടാകാം ? ആ ബ്രദർ സുപ്പീരിയർ പറഞ്ഞതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ശരിയുണ്ടെന്ന് സമ്മതിച്ചേ പറ്റൂ.

പാണ്ഡിത്യമേറെ, വിലയിരുത്തൽ മോശം.

മാർത്തോമ്മാക്കുരിശിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന കൽദായ വാദികൾക്ക് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ആദരിച്ചുപോന്ന ക്രൂശിത രൂപം ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്വയം ഒട്ടും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ തിയോളജി എന്താണ്? ഒരിക്കൽ ഒരു 'ഡോക്ടർ വൈദികൻ' വചന പ്രഘോഷണത്തിനിടെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: "നിങ്ങൾ വികാരിയച്ചനുമായി ഭിന്നിപ്പിലാണെങ്കിൽ പാപത്തിലാണ്". അദ്ദേഹം മലബാർ സഭയുടെ മതബോധന കാര്യങ്ങളിലെ ഒരു ആധികാരിക വ്യക്തി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. അദ്ദേഹം പറയേണ്ടിയിരുന്നത്, നിങ്ങൾ സത്യവുമായി ഭിന്നിപ്പിലാണെങ്കിൽ പാപത്തിലാണ്, എന്നായിരുന്നു. വികാരിക്ക് എന്താ തെറ്റുപറ്റുകയില്ലേ ? മാർപാപ്പ പോലും പറയുന്നത് ദൈവജനവുമായി ഒന്നുചേർന്ന് വിശ്വാസകാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനു പോലും അപ്രമാദിത്വമുള്ളു എന്നാണ്.

ഒരിക്കൽ ഞാൻ രൂപതാ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയി. എന്റെ വിശ്വാസം സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംശയം തീർക്കുവാനാണ്‌ പോയത്. രൂപതാബുള്ളറ്റിനായി പണമടച്ചു കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും മാസങ്ങളായി എനിക്ക് ബുള്ളറ്റിൻ കിട്ടുന്നില്ല. അന്ന് ബുള്ളറ്റിന്റെ ചാർജുവഹിക്കുന്ന ശെമ്മാശ്ശൻ "എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല" എന്ന് കട്ടായം പറഞ്ഞ് അതിന്റെ ഫയൽ തുറന്നു നോക്കാനേ വിസമ്മതിച്ചു. ഞാൻ പട്ടി ചന്തയ്ക്ക് പോയതുപോലെ ഒരു കാര്യവും നേടാതെ തിരിച്ചു പോന്നു. ഈ സംഭവം നടന്നത് 1995-ലോ 96-ലോ ആണെന്നാണ്‌ ഓർമ്മ. പിന്നെയും കുറെ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്‌, മേൽ വിലാസത്തിലെ തെറ്റുകാരണം അയൽപക്കത്ത് ഒരാൾക്ക് അത് കിട്ടിക്കൊണ്ടാ ണിരുന്നത് എന്ന്. ളോഹ കിട്ടിയാലുടൻ അപ്രമാദിത്വവും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് ചില ശെമ്മാശാന്മാരും കൊച്ചച്ചന്മാരും ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു.

മറ്റൊരിക്കൽ ളാലം നിത്യസഹായമാതാ പള്ളിയിൽ നൊവേനയ്ക്ക് പോയ ഒരു ഭക്തയ്ക്ക് പള്ളിക്കകത്തിരുന്ന ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടി. പള്ളിക്കകത്തു നിന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് പൂജ്യമായി കരുതി അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ വേളാങ്കണ്ണി ഭക്തി പ്രചാരണാർത്ഥമുള്ള ഉടയോനില്ലാത്ത ഒരു നോട്ടീസ്.. അതിൽ ഒരു താക്കീതും ! "അവനവന്റെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി അനുസരിച്ചു അതിന്റെ കോപ്പികൾ അടിച്ചിറക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ജീവഹാനിയും സംഭവിച്ചേക്കാം". നമ്മുടെ ളാലം ഭക്ത ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി. ഒരു പ്രഗത്ഭ വൈദികൻ വികാരിയായിരുന്ന കാലത്താണ് പള്ളിക്കകത്ത് വച്ച് നോട്ടീസ് വിതരണം നടന്നത്. കുറെനാൾ കഴിഞ്ഞു. ഭക്ത രോഗിയായി ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ആയപ്പോൾ, ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കണമെന്നു വിചാരിച്ചു ഒരു വൈദികനെ സമീപിച്ചു. (അദ്ദേഹവും ഡോക്ടറെറ്റ്ള്ള ഒരു വൈദികൻ). മനസ്സിലെ ഈ കുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ   അറിയിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് ഉപദേശിച്ചു, 'പറ്റുന്നതുപോലെ നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കണം' എന്ന്.

2013 ഡിസംബർ 4- മനോരമയിലെ ഉൾക്കാഴ്ചയിൽ ശ്രീ. ബി. എസ്. വാരിയർ, ഡോ. ബോബ്മൂർ ഹെഡ് എന്ന വൈദികനെ ഉദ്ധരിച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: " ബിരുദധാരികൾ ധാരാളം, ബോധം കുറവ്, അറിവോ ഏറെ, പക്ഷെ വിലയിരുത്തൽ മോശം". ഇത്തരം സാമാന്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാൻ വയ്യാ. അത്രയും കടുപ്പത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ളവർ ധാരാളം, ബോധമുള്ളവർ കുറവു എന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ ബോധമില്ലാത്തവരും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട്. "എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റുകയില്ല "എന്ന് പറഞ്ഞ ശെമ്മാശനെപ്പോലെ മാർത്തോമ്മക്കുരിശിന്റെ തിയോളജി ഉരുത്തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായ ചർച്ചകളിൽ ചിലരും ബോധത്തിന് സ്ഥാനം കൊടുത്ത് കാണുകയില്ല. കൽദായ സഭയുടെ പുത്രിസഭയായി നമ്മുടെ മലബാർ സഭയെ കണക്കാക്കുന്ന ചിലർ 'ആർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുരിശ്' മാർത്തോമ്മാ കുരിശെന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. പച്ചയായ മനുഷ്യന് പച്ചയായ കുരിശാണ്, ക്രൂശിതന്റെ രൂപമുള്ള കുരിശാണ് ആവശ്യം. / -  

 തുടരും..
                                             .............................................................................

Visit  
ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
Dhruwadeepti.blogspot.de 
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER: Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents, objectives or opinions of the articles in any form."
E-mail: dhruwadeeptionline@gmail.com


 

Dienstag, 19. Januar 2016

ധ്രുവദീപ്തി / Mythos // Health // Alcoholism- : Dr. D. John, USA

Health // Alcoholism- 

Part -2 . Its Effects on Human Body-

Dr. D. John, USA


Methods of Intake

Alcohol can enter the body in various ways. In Medical and scientificpurposes, alcohol can be injected intravenously. It can be injected to certain areas or given by enema. Small amound can enter the the body by inhalation and absoption through the lungs. Minute amounts get into the system when large areas of the skin are rubbed with alcohol. However, major intake is through drinking. When taken without dilution, distlled bevereges give burning sensation and warmth in the mouth and gullets.

Alcohol, to a limited extent, gives energy when it is oxidized (broken down) to acetaldehyde by an enzyme called dehydrogenase. Then it is further broken down to carbondioxide and water. Energy is released during this process. In the case of ordinary foods, the rate of oxidation is adjusted to the needs of the body, but with alcohol, this adjustment does not occur. The warmth felt on the body is a loss of heat from the body itself at a more rapid rate than normal and not from the alcohol. The tottal mass of functional tissue of the liver is directly related to the rate of alcohol coversion. Human body, under normal conditions, can burn up about 1gr. of pure alcohol per hour per 10 kg body weight.

Depressants and hallucinogenic.  

Alcohol consumption is usually limited to relaxation but not for intoxication. Druggs are mainly meant for intoxication. It may be used to stimulate or depress, to sooth or irritate, to promote growth or retared it., to stimulate or befuddle the mind, to heal or to kill (Houser, 1969).

Effects of alcohol on the body and brain.

 Alcohol is a depressant that acts mainly on brain. Alcohol reaches the brain by way of the blood stream. The speed with which the alcohol enters the blood stream depends on the size of the drinker, the stregth of the drink, and the presence or absence of food in the stomach(Resnick and Resnick 1979).

Many people believe that alcohol is stimulant but really it is a depressant, which slows down that activities. The slowing effects become obvious when the alcohol level in the blood stream reaches as low as 0,1%, though he feels stimulated in the beginning. By that time the drinkers walk, balance, coordination, speech, sight, hearing and judgement are seriously affected. 4 to 6 ounces of whisky or 4 to 6 pints of beer can cause this condition.

Presence of food in the stomach can slow down the absorption of alcohol into the blood stream. Diluting a drink with soda or champagne increases the rate of alcoholic

Kinds of alcohol

There are many types of alcoholic beverages. Toddy or palm wine is the exudate tapped from palm inflorescences in tropics. Palms like oil palm, date palm, Cariota and coconut tree yield this type of drink,which contains about 1 to 3 % alcohol. Wine is made from grape or other fruits and berries which has an alcohol contant of 12 to 14 %. Sherry wine prepared by adding alcohol to wine. Beers and ales are prepared by fermenting a broth made from maited grains.The starch in the grain is converted to sugar and yeast acts upon it. Hopes are usually added to give the beverage a characteristic bitter taste.

Beers contain 3 to 6 % alcohol. U.S beers contain 4,5%.  Spirits are made by distilling fermented mixtures of fruits, three barks and other ingredients. Various kinds of whisky are distilled from fermentd mixtures of cereals or potatoes. They usually contain 40 to 50 % of alcohol. 50 % mixture is called 100 proof, and 40% is named 80 proof. Gin is 90 to 100 proof which is a distilled neutral spirit. Vodka is distilled from rye, barley or potato and has no flovor, which 40 to 50 % alcohol. Rum is made from molasses or a by-product of suger cane with alcohol content up to 90 %. Spirit of ethyl alcohol and rubbing alcohol are 95 %.

Alcohol is milder than other drugs available in the market. Alcohol is depressant but grugs are both absorption. The ways in which the body handles alcohol that has been absorbed into the blood stream and distributed through fluids and tissues can be summarized in the follwing manner. About two to ten percent of the absorbed alcohol is excreted relatively unchanged, from the lungs.This odor is distinct in the breath of a drunken person.Traffic enforcement officialls use breath test for detection of alcohol. There is also some excretion in the urine, feces, sweat and tears. A part of the remaining 90% is oxidised to form carbondioxide and water with release of energy. Excess urine production is due to this breakdown process. Major breakdown process occurs in liver, which in turn is controlled by the capability of livertissues.The unused alcohol enters the bloodstream which increases the alcohol concentration in blood.

Major actions and effects that takeplace in various parts of the body, as a result of the intake of alcohol, is shown in the figure attached (adapted from Time,1987). Alcohol can trigger bleedings in stomach and intestine and has been linked to cancer. The liver suffers more than any other organ. As soon as alcohol enters the bloodstream, the liver begins the proces of elimination. It can eliminate half ounce of alcohol - in one hour. Alcohol can displace key nutrients causing mainutrition. Excess calories are stored in the liver as fat. Eventually the liver cells die and degenerate the organ resulting in cirrhosis. Its ability to degrade alcohol produces tiny amounts of a morphine like compound in the brain. The level of certain chemical mediators such as serotonin controls the drunk-hangover cycle. It is also believed that alcoholism can cause changes in the receptors in the brain that bind to trangullizers and opiates.

A family disease

Estimates of alcoholism rates differ amoung countries and period all over the world. Due to variety of reasons, a general survey of alcoholics throughout nations is not practicable. The cirrhosis rate, an yellowisioness resulting from inflamed liver cells, was found to be inadiquate and unreliable.

It is difficult to interview every member of the population. Further, a combained use of alcohol and other drugs are often observed. Not only are more youngsters trying alcoholic beverages but large members are drinking heavily and consistently. Teenage drinking and drug abuse have risen to a very high level. An earlier report from New York city state that 10 % of the Junior and Senior High School students are already or potential alcoholics (Cohen, 1983). He further states that intoxicated youngsters are apt to become involved in malicious mischief in schools, parks, and dwellings,and engage in armed robbery. Recent survey on children of Alcoholics (COAs) brought an alarming report that their chances of becoming alcoholics are greater than the children of non-alocholics.

Three criteria to define and diagnose alcoholism.

Alcoholism a constant intake of alcohol, is a widespread habit amoung the people of all nations. Psychiatrists have determined three criteria to define and diagnose alcoholism:  psychological symptoms, psychological difficulties and behavioral problems that disrupt social or work life. Many Gallup polls indicate that one in four families reported a problem with liquor at home, the highest reported rate since 1950 and twice the 1974 rate (The Time, 1987). Seaveral studies indicate that children begin drinking earlier than ever before and adolescents are easily vulnerable.

Family problems, lawlessness, and peer pressure, all contribute to drinking habits among our teens. Goodwin (1988) remarks that without exception, every family study of alcoholism has shown much higher rates of alcoholism among relatives of alcoholics than occur in the general population. High levels of alcohol intake are a major cause of criminal aggressive acts in the society. Drunkenness produces impaired judgement, less control over behavior and paranoid misinterpretation of the enviornment./.
 - End.    
                                                      ......................................................................
Visit  
ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
Dhruwadeepti.blogspot.de 
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER: Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents, objectives or opinions of the articles in any form."
E-mail: dhruwadeeptionline@gmail.com
       

Samstag, 16. Januar 2016

ധ്രുവദീപ്തി // Autobiography // Journey of a Missionary Priest / The Tripple Ministry in Mandla District : Rev. Fr. George Pallivathukal

Autobiography 

(Fr. George Pallivathukal Awarded- best Catholic writer in Hindi literature of the year 2015 )
- ധ്രുവദീപ്തി)


The Tripple Ministry in Mandla District : 

                                                        Rev. Fr. George Pallivathukal

1. The prophetic or teaching ministry.

Fr. George Pallivathukal
Learning from the experience of the Belgian Jesuits in Chottanagpur, the Duch Norbertines also followed the same strategy. The Norbertines decided that in order to save the tribels of mandla district from poverty, exploitation, illiteracy and various types of superstitions they needed to be educated. Therefore their first attempt was to open schools in all villages.

This was a great blessing for villagers because so far nobody, not even the Government, had done anything to bring literacy to the villages. Fathers opened hundreds of Schools in different parts of the district and appointed teachers mostly Chotanagpuriens, in order to give the villagers at least the minimum basic education. They had also built middle schools with attached hostels for those who wanted to go for higher studies.

In order to supply adequate number of local teachers a Teacher's Training School was started at Sijhora. Later Bishop Dubbelman opened St.Thomas Hindi medium High School with hostal facilities in Jabalpur for the tribel boys coming from Mandala district and the girls were accommodared in the St. Norbert's High School, Napier town, Jabalpur. A Degree Collage with English & Hindi faculties was started where our tribal students could get university education. Hundreds of our tribals are grateful to these pioneer Missionaries for their foresight in providing education to them.

Schools, Boarding and Evangelization.

A group of school children in Mandla-

Late 19th century

Our education apostolate had two aims: one was to bring literacy to the rural masses and the other was to introduce to them Jessus, our Guru and Saviour. Missionaries had learned from experience that the rural children were as smart and intelligent as the urban children and if oppertunity was given to them they too could excel like anybody else. We feel proud when we meet doctors, professors, teachers, magistrates, IAS & IPS officers and other public servants whose educational foundations was laid by us in our village schools. We had to provide them with everything from our own resources, namely books and stationery, food and clothes. Above all we gave them values. Our ex-students remember the cotribution we have made to build up their future.

An example:

One day I was walking on a street of Mandala. It was the market day and there were hundreds of people on the road. From amoung the crowd one tall well built person, well dressed in his "dhoti and kurta" came forward and knelt before me. Kneeling before you means he is asking for a blessing. I blessed him and after receiving the blessing he touched my feet and stood up. He was smiling and asked me in Hindi, "Father, do you recognize me"? I remembered his face but had forgotten his name. He slowly lifted his "dhoti" and showed me a scar on his thigh. I called out his name and we hugged each other. He was my student in the late fifties and he was in the boarding.

On sundays the boys used to go to the nearby river for bathing and washing their clothes and after bath they used to go to the nearby forest to collect firewood for their kitchen.On a particular Sunday while searching for firewood this boy found a nice shapely cane, and he brought it to the boarding. I had the habit of spending Sunday evening with the boarders, joining in their recreation. That Sunday when I was with the boarders this boy brought the cane and give it to me. I asked him for what purpose he brought the cane. He said "to beat us when we do not study". I used to punish them sometimes, but only for reasons of study. I said" then you shall be the first one to get the beating, because you have good brain but you do not apply your mind to study as you should". I was twisting and playing with the stick while talking to the boys. Meanwhile the boy who brought the stick and got a hit on his thigh accidently. His eyes were full and so were mine. "I said "Bindu, excuse me that was not intended. I was only playing". He said "do not worry, Father, "Pyar ka mar meetha hota hai" (A beating with love is sweet).

The cane had caused a small scar on his thigh. Showing me the old scar on the street in Mandla market he said "Father this scar is what made me what I am today. I just retired as the principal of a Higher Secondary School (Junior College). We have not met each other after I left the school. But you were always in my thoughts and in my prayers. Whenever a new batch of students came to my school I used to show them my precious scar and I would talk to them about you, how you made me what I am today.Father, I would adore you in my heart. I never thought that I would be able to meet you again. Today God made it possible for us to meet again. "Father, you know that I am not a christian, but I pray to Jesus everyday. You taught me to pray".

I cannot explain what joy that meeting brought to me. This is God's way of rewarding us for our dedicated service. Today a techer could go to Jail for an accidental hit like this; but fifty years ago an occational punishment from a Guru was considered to be a sign of love and a blessing.

Schools and Boardings open our way to villages.

When a child is admitted into our school and boarding, we are able to bild up contact with the village from where he comes. The parents usually invite us to their and when we decide to visit them they make arrangements for our stay. Usually we send the catechist first to study about the village and to make initial contacts. After the contact is established by the catechist the priest follows him. His visit to the village is a great event. People come and sit around the "Swamiji" (the Priest) and the Guruji"(Catechist). They ask questions about their children in the boarding, about the school etc. Then they want to know about us, about our families, from where we came, how much of education we have had etc.
Villagers in Chottanagapur
This gives us a chance to explain how Christianity came to India, How St.Thomas one of the disciples of Jesus came to south India and taught our ancestors about Jesus and why we follow Jesus. Jesus taught us to love God and to love our neighbour as we love ourselves. For him all of us are his brothers and sisters because we have only one God. The father of us all,and we are His children. This is the reason why we have come here. It is because of your ignorance that high caste people and Government officials are taking advantage of you. Again that is why we have opened schools to educate your children and eventually free yourselves from the exploitation of the landlords, money lenders and corrupt Government officialls.

Missionaries did not and do not force anyone to become a christian. Seeing our good works if anybody is attracted to our religion we accept that person. People quietly ask the catechist and their own relatives who have become christians about our religion and about the advantage in becoming christians. I would say that most of our evangelization in the tribal area is done by our new catholics and catechumens. Catechumens are those who have accepted our faith and are preparing themselves for baptism. The catechist regularly visits the village and keeps contact with them./-       
                                                                          .......................................................Visit  
ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ

Dhruwadeepti.blogspot.de 
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER: Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents, objectives or opinions of the articles in any form."
E-mail: dhruwadeeptionline@gmail.com
     

Freitag, 15. Januar 2016

ധ്രുവദീപ്തി Autobiography // Fr. George Pallivathukal Awarded- best Catholic writer in Hindi literature of the year 2015


Fr. George Pallivathukal Awarded- best Catholic writer in Hindi literature of the year 2015


 
Fr. George Pallivathukal Awarded

The Sanjivan foundation of Patna, now renamed as “Prabhat Prakashan” a Centre for the promotion of Hindi Catholic literature in Central and North India has judged Fr. George Pallivathukal of the diocese of Jabalpur, M.P., India to be the best Catholic writer in Hindi language of the year 2015 and confired on him the prestigious Kerubim Berna Sahu Award for Hindi literature.  The Award is co-sponsored by the Arch diocese of Patna, Jesuit Province of Patna and the Prabhat Prakashan.  The award consists of a citation and Rs. Ten Thousand.   
The citation highlights the various contributions Fr. George has made to the catechetical apostolate especially his various books for catechesis and the effective training programmes he used to conduct for many years for catechists and school teachers of the dioceses of Madhya Pradesh and Chhattisgarh.  Fr. George’s recent book “Catechism of the Catholic Church summarized and translated for adults and adolescents is acclaimed as the best book for faith education in the Hindi belt of the country.  Fr. George has been earlier honored by the Indian Christian Writers Forum a joint association of Catholics and Protestants.

Manorama News- 15.1.2015
Besides being a writer, Fr. George is also a good speaker.  He has visited all the dioceses of M.P. and Chhattisgarh and many dioceses of the North addressing the laity regarding their role in the Church and asking them to take their rightful place in the church. 

Fr. Pallivathukal is originally from St. Mary’s Parsih, Elangulam under the Kanjirapally diocese.  Fr. George joined the Jabalpur diocese as a missionary and is working there.  He had his seminary studies in St. Albert’s College, Ranchi, Jharkhand where he started his study in Hindi and Sanskrit as optional subjects.  Father had his Catechetical training in Bangalore and later his higher studies in Catechetics in the East Asian Pastoral Institute of Manila Philippines, affiliated to the Atheneo De Manila University.  Father has his specialization in “the theological updating of the laity”.  He says that the laity form more than 99% of the church and if they are animated and motivated and they take their rightful place in the church, they form a solid Indian Church.

Fr. George laments that most of the church’s documents and teachings remain as research materials for scholars and those who are doing doctorates.  They do not reach the grass root level and hence ordinary people have no access to them and they remain unaware of the teachings of the church.  They are satisfied with their “penny” catechism.  Fr. George’s attempt is to make the church teachings available to the general public in the vernacular in a language that is adapted to their level of understanding.  Most of Fr. George’s writings are in Hindi.   So far he has written 20 books, seventeen in Hindi and three in English.  His writings are simple and easily understood by a person of average knowledge of Hindi./-
----------------------------------

Donnerstag, 7. Januar 2016

ധ്രുവദീപ്തി // Mythos // Health // The Oldest and most widely used drug in human history. / Dr. D. John, USA.

Mythos // Health

The Oldest and most widely used drug in human history. /

Dr. D. John, USA.

Alcohol is a depressent.

Alcohol, especially ethyl alcohol ist the oldest and most widly used drug in human history. Alcoholic beverages were presumably discovered, rather than invented, in prehistoric times. Their origin is buried in antiquity, though the presence of wine and beer is well attested in the diets of most preliterate people.

Alcohol is produced by fermentation, a natural process in which yeast acts on the sugar in fruit juice or on grain broth and produces both alcohol and carbondioxid. Beer contains about 4 %(four percent) alcohol, wine about 12%,and hard liquor about 40 to 50 percent. The alcoholic content in spirit is 95% . 

Alcohol is a depressent.

To many people world over, an alcoholic beverage is part of their meal. Moderate alcohol use is an enjoyable part of many occations. Problem drinkers drink enough to cause troubles for themselves and for society. Alcoholics, as history shows, are unable to lead normal lives because of their addiction. Alcohol is a depressent that acts mainly on the brain through bloodstream. ( alcohol is a subtle, complicated drug that exerts a wide range of pharmacological effects). Liver converts alcohol at the rate of half ounce per hour. Any excess over this rate circulates in bloodstream, reaches the brain,and causes intoxication, which in turn affects hearing, vision, reaction time, balance and co-ordination. It gradually affects the brain, stomach and intestines, the liver, heart, the immune systems and reproduction. 

Motives for drinking.

There are three general patterns of drinking: 1. the traditional social pattern, 2. the contemporary social pattern, 3. and the various patterns of indivisual drinking (Hoff, 1974). Traditional patterns of social drinkings provide a loosening of the bonds of strict contol. This is followed by special occation celebrations like birth, baptism, wedding, and funerals. Other occations such as holidays, farewells, and reunion will bring in more occations for drinking. The society being mobile through travel and immigrations, their family relations and ethnicity are discrupted. They, in turn adopt drinking within their new communities or association, ignoring their old traditions.

Mr. Cohen ( 1983) refers to alcohol as one of the most dangerous drugs on earth. He presents compelling date and conclusions about the many sad consequences of alcohol use. They include impaired health, early death, family breakups, trafic fatalities, homicide, suicide, sexual assults, and huge industrial loss from impairea productivity. It is hard to measure the harmful effects on children of one or both of drug addicted parents. Hospitals and jails are filled with drug addicted population.

Various surveys such as the Alcoholic Dinking Survey of 1964, and 1965, The Harris Survey of 1972-74, and Gallupp Survey of 1974 have conclusively proved that over 70 percent of American population are drinkers. Recent survey indicates that one in every five family has become alcohol addicted (Goodwin, 1988).

Who is an alcoholic ?

American psychiatric Association states that an alcoholic is a person who drinks, has problem for drinkings, but goes on drinking anyway. The alcoholic thinks about alcohol from morning till night, and at night. If not too drunk to dream, dreams about alcohol. It is an obsession. When an alcoholic enters into a bar, by mere compelsion he begins drinking. A person in the grip of alcoholism blacks out from drinking too much, suffers memory loss, and wakesup trembling with craving for another drink. However, the behaviour of alcoholics fluctuates widly. While some drink heavilly every day, others can stop for brief periods, only to go for heavy dozes.
Motives for drinking.
In 1986, The American Psychiatric Assosiation has determined three basic criteria to define and diagnose alcoholism:
1. Psychological symptoms such as hand tremors and blackouts,
2. Psychological difficulties which include an obsessive desire to drink,
3. and behavioral problems that disrup social or work life (Time,1983).

According to experts, alcoholism tends to develop at certain ages, progresses steadly and terminates in more or less predicatable ways. There are much variations among people of all nations; among men and women and among whites and blacks. Men with rare exceptions, do not become alcoholic after 45 years. A typical American alcoholic begins drinking heavilly in his late teens and twenties, increase the doze with serious problems in his thirties, and becomes true alcoholic at the age of 40 to 45. Very few are able to revert back to narmal life. Some of them end their lives by death from suicide, accident, or medical illness (Goodwin, 1988).

Women drinkers.

Women drinkers show distinct features when compared to men. Women tend to become alcoholic at an older age, even after mid forties. Usually they will have a depressive illness coinciding with heavy drinking. Alcoholism is more serious in women and harder to treat. They usually have disruptive early life experiences or psychiatric problems that lead them to alcoholism. Another important aspect is that alcoholism is usually found in their families. Some start using alcohol as medicinal and later become addicted to it.

Family problems like rejection by a spouse, divorce, misscariage, or death of a close member can guide them to alcoholism. Women are more submissive and through friendship they are led to drinking which, in most cases, change their personality. A recent survey indicates that more teenage girls are constant drinkers than ever before which will eventually increase the rate of alcoholism among women. Homones in women have more higher alcohol content in blood than men./-

(Conti..on next.) 
                                                                 --------------------------Visit  
ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
Dhruwadeepti.blogspot.de
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER: Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents, objectives or opinions of the articles in any form."
E-mail: dhruwadeeptionline@gmail.com