Freitag, 12. März 2021

ധ്രുവദീപ്തി // Faith and Society // -ജർമ്മനിയിൽ മതപരമായ അവധി ദിനങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ട് -ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട് // Germany.


 ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്

ർമ്മനിയിൽ മതപരമായ അവധി ദിവസങ്ങ ൾ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഒന്നുകിൽ അത് സഭയ്ക്കുള്ളി ൽ മാത്രം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സഭകളുടെ നിയമ മേലധികാരികളാൽ സംര ക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആകാം; അതിനാൽ ഈ ദിവ സങ്ങൾ പൊതു അവധിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്.  ഉദാഹരണത്തിന്, ഈസ്റ്റർക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങൾ  ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതപരമായി അറിയപ്പെടു ന്ന ചില ചില മത ആചാരങ്ങളുടെ ആഘോഷ ങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ്. ഈസ്റ്റർ തിങ്കളാഴ്ചയും ഒരു നിയമപരമായ അവധിയാണ്അതിനാൽ സഭയും അതിന്റെ അംഗങ്ങ ളും മാത്രമേ ഇത് ആഘോഷിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറയാംമതപരമായിട്ടു ള്ള അവധി പലപ്പോഴും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിത ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്, പലപ്പോഴും പലവിധ പാരമ്പര്യ ആചാരങ്ങളും കാലത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല.  ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ എന്റെ ജർമ്മനിയിലെ ജീവിതവഴി കളിൽ നിന്ന് ജർമ്മനിയിലെ മതപരമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളെപ്പറ്റിയും മറ്റും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ചില അറിവുകൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുകയാ ണ്

ക്രിസ്ത്യൻ മത അവധിയുടെ വ്യാപ്തിയിലും ക്രമത്തിലും പൗരസ്ത്യസഭകളും ഓരോ പാശ്ചാത്യസഭകളും തമ്മിൽ ഒരുപോലെയാണ്. ഡാറ്റയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം, പാശ്ചാത്യസഭയുമായി, പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ ചില ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്

സഭാവർഷവുംഅങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും, വർഷകാലചക്രത്തിന്റെ ചില രൂപത്തിൽ മതഅവധിക്രമവും ആരംഭിക്കുന്നത് "അഡ്വൻറ്"‌(വെസ്പെർ) അഥവാ ആഗമനകാലത്തെആദ്യ ഞായറാഴ്ചയാണ്ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ  സഭാ വർഷം ആകട്ടെ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നിന് മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങളിൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന പ്രാദേശിക ഉത്സവങ്ങളാണ് നാടോടി ഉത്സവങ്ങൾമധ്യയുഗത്തിലെ പള്ളിഉത്സവങ്ങളെയോ പ്രാദേശിക ആചാരങ്ങളെയോ ആണ് പലപ്പോഴും ഇവ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജർമ്മനിയിൽ, ചില ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ നഗരങ്ങളിലും ഓരോ നാടോടി ആഘോഷങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരു മേളയിൽ നിന്ന് പരിണമിച്ചു, അവയെ കൂടുതൽ ഏറെ നന്നായി വികസിപ്പിക്കാറുണ്ട്.   

ജർമനിയിലെ ഏറ്റവും പഴയ നാടോടി ഉത്സവം തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ (Badherzfeld) ബാഡ് ഹെർസ്ഫെൽഡിൽ : A D- 852 മുതൽ "ലൂലസ് ഫെസ്റ്റ്" ആഘോഷപൂർവ്വം ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു, മെയ്ൻസ് ആൻഡ് ഹെർസ്ഫെൽഡ് സിറ്റി സ്ഥാപകൻ ലുല്ലിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഉത്സവം അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്നുമുതൽസെയിന്റ് ലുല്ലസ് (ഒക്ടോബർ- 16) മരിച്ചതിന്റെ വാർഷികംവരുന്ന ആഴ്ചയിലാണ് ഇത് ഒരു ആഘോഷമായി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ചരിത്രം.

സ്പാ ആൻഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി വിപണിയിൽ മധ്യകാല ആചാരപ്രകാരമുള്ള "ലുല്ലസ്" തീയുടെ പരമ്പരാഗത വെളിച്ചത്തോടെയാണ് ഉത്സവം ആരംഭിക്കുന്ന ത്. ഉത്സവകാലത്തിന് മുനിസിപ്പൽ ലെവികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയ "ലൂലസ്" സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ" പ്രതീകമാണ് "ഫിയർചെ". തീ കത്തിച്ച് മേയറുടെ ഒരു പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞ്, നഗരമധ്യത്തിലൂടെ ഒരു പരേഡ് നടക്കുന്നു.

എട്ടു നീണ്ട ഉത്സവദിവസങ്ങളിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന സന്ദർശകകാന്തം കുറെ പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായ റൈഡുകൾ കൊണ്ട് നടത്തുന്ന മേളയാണ്. ആദ്യമായി, പുതുതായി നിർമ്മിച്ച, 80 മീറ്ററോളം ഉയരമുള്ള വലിയ ചെയിൻ കാരുസൽ നൽകുന്നുണ്ട്"കോംഗ" എന്ന ഭീമൻ ഊഞ്ഞാലാട്ടം അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിലാണ്. മണിക്കൂറിൽ 120 കിലോമീറ്റർ വേഗതയും 45 മീറ്റർ ഉയരവും ഉണ്ട്, ഈ വണ്ടിക്ക്.

ബുധനാഴ്ച മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ് 130 സ്റ്റാളുകളുള്ള ക്രാംമാർക്ക്റ്റ് ആണ്വ്യാഴാഴ്ച ലുലുസ് ഉത്സവത്തിൽ ധാരാളം സംഗീതം ഉണ്ട്ഞായറാഴ്ച "ഓപ്പൺ ഫോർ സെയിൽ". അതായത് ഏവർക്കും ബാഡ് ഹെർസ്ഫെൽഡിൽ ഷോപ്പുചെയ്യാൻ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നുകുടുംബദിനത്തോട് കൂടി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് നിരക്കിൽ അവസാനിക്കുന്നത്.

ഇതുപോലെയുള്ള നിരവധി ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ജർമ്മൻകാർ വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമതപരവും സാംസ്‌കാരികവും ആയിട്ടുള്ള ഏത് അവധി ദിനങ്ങളും അവർ ആഘോഷിക്കുന്നുഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി നോക്കിയാൽ മതപരമായ ആഘോഷങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കുറെ വ്യത്യസ്ഥമാണെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്.  

കൂടുതൽ പള്ളിഅവധികൾ ഉള്ളത് ജർമ്മനിയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ്അത് ബവേറിയയിൽ, 13 പള്ളി അവധിവർഷം ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു, ലോവർ സാക്സണിൽ മാത്രമാണ്നാല് അവധിദിനങ്ങളിലെ ഈ അസമത്വം ചെറുതല്ലപ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് മുതൽ കത്തോലിക്കാ അവധി ദിനങ്ങളും  ആഘോഷിക്കുന്നു. അതിനാൽ ബവേറിയൻമാർ സ്വതന്ത്രരാണ്പരിശുദ്ധ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ (6 -   ജനുവരി)കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റി (ഈസ്റ്ററിനു ശേഷം 60 ദിവസം), പ. മാതാവിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം (15 ഓഗസ്റ്റ്), വിശുദ്ധന്മാരുടെ ദിനം (നവംബർ 1). ഇവയെല്ലാം കൂടാതെഎല്ലാ ഫെഡറൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുംമേയ് 1 (തൊഴിലാളി ദിനം), 3 ഒക്ടോബർ (ജർമ്മൻ ഐക്യദിനം) - അന്ന് പൊതു അവധിയാണ്"ജർമ്മൻ ഹോളിഡേസ് 2019 & 2020" എന്ന കലണ്ടറിൽ പൊതു അവധിദിനങ്ങൾ കാണാം.  ഇതെല്ലാം ഇൻറർനെറ്റ് മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ ഇക്കാലത്തു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുമുണ്ട്.

ചർച്ച് ഹോളിഡേസ് എപ്പോഴെല്ലാം ? അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും സംഭവങ്ങളും പഴയ ചരിത്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ നാം കാണുന്നുചിലതു മാത്രമിവിടെ കുറിക്കട്ടെഉദാ: പുതുവർഷം ജനുവരി ഒന്ന്, AD 153- ൽ റോമാക്കാർ അവരുടെ റോമൻ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം മാർച്ച് 1 മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെയ്ക്ക് മാറ്റി   കാരണംഈ വർഷം അവരുടെ കോൺസുൽസ് ഉദ്ഘാടനസമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കണം എന്നതായിരുന്നു പതിവ്

പരിശുദ്ധ മൂന്ന് രാജാക്കന്മാർ ജനുവരി 6, ഈ ദിവസംഅന്ന് കിഴക്കിന്റെ മൂന്ന് ജ്ഞാനികൾ ബത്ലഹേമിൽ എത്തി ഉണ്ണിയേശുവിന് സ്വർണ്ണവും ചന്ദനവും മിറിയും നൽകുന്നുഇന്ന് ജർമനിയിൽ ബവേറിയ, ബഡേൻ-വുർട്ടെംബെർഗ്സാക്സൻ-ആൻഹാൾട്ട് എന്നി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എപ്പിഫനി ദിനം ആഘോഷിക്കുന്നത്"സ്റ്റേൺസിംഗർ" തെരുവുകളിൽ നടന്ന് സി + എം + ബി എന്ന അക്ഷരങ്ങളാൽ എഴുതി വീടുകൾ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ., കാസ്പാർമെൽചിയോ,  ബൽത്താസർഅത് കൂടാതെ "ക്രിസ്റ്റസ് മാൻഷൻനെം ബെനഡിക്കാറ്റ്"എന്ന അക്ഷരത്തിൽ എഴുതിയും വീടുകൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു

ആഷ് ബുധനാഴ്ച ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലാണ്. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 17-ന് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ (ചാരം ദിനം ബുധൻ) - (കുരിശ് വരയ്ക്കൽ ദിനം) 40 ദിവസം മുമ്പ്- ഈസ്റ്ററിന് 40 ദിവസം മുമ്പ്, ആചരിക്കുന്നു.   മരുഭൂമിയിൽ 40 ദിവസം വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സ്മരണാർഹമാണ്.   40 ദിവസം കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നതായ ഈ നോയമ്പ്കാലം. ഈസ്റ്റർ  ഞായർ   അവസാന ദിവസം വിശുദ്ധ വാരത്തിന്റെ തുടക്കവും (ഈസ്റ്റര് ഞായറാഴ്ചക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ്). യേശു യെരുശലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ  ഓർമ്മയുടെ ആഘോഷം ഉണ്ട്.

12 അപ്പോസ്തോലന്മാർക്കൊപ്പം അവസാന തിരു അത്താഴത്തിന് മുമ്പുള്ള  വ്യാഴാഴ്ചഅന്ന് യേശു എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരുടെയും കാൽ കഴുകി ചുംബിച്ചു. (ഇന്ന്  കാൽ കഴുകൽ സ്മരണാ കർമ്മം എല്ലാ പള്ളികളിലും ആചരിക്കുന്നു ). പിന്നീട് 30 വെള്ളിക്കഷണങ്ങൾക്ക് യേശു ശിഷ്യനായിരുന്ന യൂദാസ് ഇസ്കാരയോട്ട് യേശുവിനെ അന്ന് ചതിക്കുന്നുകുറ്റം യൂദാസ് മനസ്സിലാക്കിഅന്നു രാത്രിക്ക്  തന്നെ തൂങ്ങി മരണപ്പെട്ടു... 

ഈശോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തശേഷം (മൗണ്ടി വ്യാഴാഴ്ച, അതായത് പെസഹാ വ്യാഴം ) പീലാത്തോസ് വധശിക്ഷക്ക് വിധിക്കുന്നുവെള്ളിയാഴ്ച യേശു കുരിശ് വഹിച്ചു ഗാഗുൽത്തായിലേയ്ക്ക് പോകുന്നു.. അവിടെ കുരിശിൽ രക്തസാക്ഷിയായി യേശു മരിക്കുന്നുക്രിസ്ത്യാനികൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെയും വേദനകളെയും ഈ ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ കുരിശിൽ വച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കത്തോലിക്കാ ആഘോഷങ്ങളും ഉപവാസവും ആചരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. ജർമ്മനിയിലും യൂറോപ്പിലാകെയും പൊതുവെ ലോകമാകെയും ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തെ ആചരിക്കുന്നു. അന്ന് പൊതു അവധിയാണ്.   

ആദ്യ പൗർണമിയ്ക്ക് ശേഷം ഈസ്റ്റർ 1-ാം ഞായറാഴ്ച -ഉയിർപ്പ് ഞായർ.

യേശുവിന്റെ മരണശേഷം മൂന്നാം ദിവസം (ഗുഡ് ഫ്രൈഡേ കഴിഞ്ഞു) ഉയർപ്പ് ഞായർ- യേശുവിന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകമാകെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച വർഷത്തിലെ ഒന്നാം പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഈസ്റ്റർ ദിനങ്ങളായി നാമെല്ലാം ആചരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ എല്ലാവർഷവും മാർച്ച് 22 മുതൽ ഏപ്രിൽ 25 വരെ ആകുന്നുവല്ലോ. ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച കൃത്യമായിത്തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്ജർമ്മൻ അവധിദിവസങ്ങളെല്ലാം ഓരോ വാർഷിക കലണ്ടറിൽ കണ്ടെത്താം.  

കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ സാധാരണ നടപ്പിലുള്ള ഒരു ആചാരമാണ്, കുട്ടികൾ ആദ്യകർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ആചാരകർമ്മം. ജർമ്മനിയിലും കുട്ടികളുടെ ആദ്യകുർബാന പവിത്രമായിത്തന്നെ ആചരിക്കുന്നു. എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ആദ്യകുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന ആ ദിനത്തിൽ പള്ളികളിലെത്തി അന്നത്തെ കുർബാനയിൽ ഭക്തിയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആദ്യകുർബാന സ്വീകരിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ടാകുന്നുഅവരുടെ കുടുംബ വീടുകളിലും കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക ദിവസമായി ആഘോഷിക്കും

ആദ്യ കുർബാന (കത്തോലിക്കാ) ഞായറാഴ്ച - അത് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ്. ഞായറാഴ്ച, സ്കൂളിലെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ സ്‌കൂൾ വർഷത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യമായി പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണം നല്കി വരുന്നു.. അതിനു മുമ്പ്, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് സൈദ്ധാന്തികവും അവശ്യം പ്രായോഗികവുമായ ഒരു ആമുഖം അവർക്കു ലഭിക്കുന്നു. കൂടുതലും 9 വയസ്സ് പ്രായം ആണ് വി. കുർബാന സ്വീകരണത്തിന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്..

സ്ഥിരീകരണം- (സുവിശേഷം) ദേശവ്യാപകമായി വ്യത്യസ്തമാണ്.  

പലപ്പോഴും കൺഫർമേഷൻ അഥവാ യൂത്ത് കൺസഷൻ ഓൺ പാം സൺഡേ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, സ്വന്തം ജ്ഞാനസ്നാനം വ്യക്തിപരമായ കൂദാശ സ്ഥിരീകരണത്തിനും വേണ്ട അനുമതി, ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനും ഓരോ വിശ്വാസികൾക്കും ബോധപൂർവമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നത്കുട്ടികളുടെ പ്രായം കൂടുതലും 14-ാം വയസ്സിൽ നടത്തുന്നു..

ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള പുണ്യപ്പെട്ട ഈ മഹാദിവസം തന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിന്റെ 40-ാം ദിവസം (ഈ സമയത്ത് തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രം അദ്ദേഹം സ്വയം തെളിയിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു) യേശു ഈ ദിവസം സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചക്ക് ശേഷം 40- മത്തെ ദിവസം ആഘോഷിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ദിവസം എപ്പോഴും ഒരു വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അത് ആചരിക്കുകജർമനിയിൽ പലപ്പോഴും "ഫാദേഴ്സ് ഡേ" എന്ന നിലയിൽ ആണ് ഈ ദിവസത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. 

ഈസ്റ്റർ പെന്തക്കോസ്ത് 50-ാം ദിവസം- ഈസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ് 50-ാം ദിവസം, (ഏഴാഴ്ച് ) നടക്കുന്നതിനാൽ പെന്തക്കോസ്ത് ഈസ്റ്റർ പെന്തക്കോസ്ത് "അൻപതാം ദിവസം".  ഒരു വശത്ത്, വിശുദ്ധ ഈസ്റ്റർ അന്ത്യവും മറുവശത്ത്, അപ്പസ്തോലന്മാർക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ഭാഷകളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശുദ്ധ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പെന്തകോസ്ത് ഞായറാഴ്ച.  

ഈസ്റ്റർ ആഘോഷത്തിനുശേഷം 60 ദിവസം കഴിഞ്ഞ്, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഭൗതിക സാന്നിധ്യം വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഈദിവസം അന്ത്യഅത്താഴം ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണിത്. പെന്തക്കോസ്ത് കഴിഞ്ഞ് 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കോർപ്പസ് ക്രിസ്റ്റി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.(അതിനാൽ ഒരു വ്യാഴാഴ്ച) ഇത് കത്തോലിക്കാ ആധിപത്യമുള്ള ഫെഡറൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാത്രമാണുള്ളത് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത

കന്യാമറിയത്തിന്റെ സ്വർഗ്ഗാരോഹണം ഓഗസ്റ്റ്15 നു ആഘോഷിക്കുന്നു. മുമ്പ് "മറിയത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം" അല്ലെങ്കിൽ പുറപ്പാട് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ചടങ്ങ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ദൈവമാതാവായ വി. മറിയത്തിന്റെ ഭൗതിക സ്വീകരണത്തിന്റെ വിരുന്നാണ്. ഓഗസ്റ്റ് 15-ന് പള്ളികളിൽ ഔഷധച്ചെടികളെ വിശുദ്ധമായി അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. ബവേറിയയിലും ടൈറോളിലും മറ്റും ഘോഷയാത്രകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ജർമ്മനിയിൽസർലാൻഡിലും ബവേറിയയി ലും ഒരു പൊതു അവധി മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഓസ്ട്രിയ, സ്വിറ്റ്സർലാന്റ് (8 കന്റോൺസ്), ബെൽജിയം, ഫ്രാൻസ്ഇറ്റലി, ക്രൊയേഷ്യ, സ്പെയിൻ എന്ന് തുടങ്ങിയ കത്തോലിക്കാ ആധിപത്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഗ്രീസ്റൊമാനിയ തുടങ്ങിയ ഓർത്തഡോക്സ് രാജ്യങ്ങളിലും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു..

വാലൻന്റൈൻ ദിനം 

എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 14-നാണ്‌ ലോകത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ  വാലൻന്റൈൻ ദിനം അഥവാ വിശുദ്ധ വാലന്റൈൻ ദിനം ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ദിനമാണ് വാലൻന്റൈ‍ൻ ദിനം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന വർക്ക് ഈ ദിനത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറുകയും ഇഷ്ടം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്ലോഡിയസ് ചക്രവർത്തി റോം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് വാലൻന്റൈൻ എന്ന ഒരാളായിരുന്നു കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ബിഷപ്പ്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കുടുംബം എന്നൊരു ചിന്ത മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും യുദ്ധത്തിൽ ഒരു വീര്യവും അവർ കാണിക്കുന്നില്ല എന്നും അന്ന് ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി. അതിനാൽ ചക്രവർത്തി റോമിൽ വിവാഹം നിരോധിച്ചു. പക്ഷേ, ബിഷപ്പ് വാലൻന്റൈൻ അന്ന് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ വിവാഹം രഹസ്യമായി നടത്തിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെയുള്ള വിവരം അറിയാനിടയായ ക്ലോഡിയസ് ചക്രവർത്തി ബിഷപ്പ് വാലൻന്റൈനെ ഉടൻ ജയിലിൽ അടച്ചു. ബിഷപ്പ് വാലൻന്റൈൻ ജയിലറുടെ തീർത്തും അന്ധയായ മകളുമായി സ്നേഹത്തിൽ ആയി. ബിഷപ്പിന്റെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കാരണം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പിന്നീട് കാഴ്ചശക്തി ലഭിച്ചു. ഈ വിവരമറിഞ്ഞ ചക്രവർത്തി വാലന്റൈന്റെ തല വെട്ടാൻ ആജ്ഞ നൽകി. തലവെട്ടാനായി കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് മുൻപ് വാലൻന്റൈൻ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് “ഫ്രം യുവർ വാലൻന്റൈൻ” എന്നെഴുതിയ ഒരു കുറിപ്പ് വെച്ചുനല്കി. അതിനു ശേഷമാണ് ബിഷപ്പ് വാലൻന്റൈന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഫെബ്രുവരി 14 ന് വാലൻന്റൈൻ ദിനം ആ‍ഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.

ആംഗ്ലിക്കൻ സമൂഹത്തിന്റെയും, ലൂഥറൻ സഭയുടെയും ആഘോഷമാണന്ന്. വാലന്റൈൻസ് ഡേ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളിൽ ചിലതും ഇതുപോലെ വിശുദ്ധ വാലന്റീനസിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ ജൂലൈ 6-ന് റോമൻ പുരോഹിതനായ വാലന്റൈന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം, ജൂലൈ 30-ന് ടെർണിയിലെ ബിഷപ്പ് വാലന്റൈന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം, ജനുവരി 7 ന് സെന്റ് വാലന്റൈൻ ഓഫ് റത്തിയയുടെ ഓർമ്മയിൽ റോമൻ സഭയും ഓർമ്മ ആചരിക്കുന്നു.

വിളവെടുപ്പ് തിരുനാൾ ദിനം. നന്ദി പ്രകടനം.

നന്ദി പറയുന്നു, ഒക്ടോബർ ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച, ക്രിസ്ത്യാനികൾ എല്ലാവരും ഘോഷയാത്രകളും കൊണ്ട് വിളവെടുപ്പിന്റെ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്നു., അവരുടെ പള്ളികൾ പഴവും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ധാന്യപ്പൊടിയും തേനും വീഞ്ഞും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു. 1972- ൽ ആകുന്നു, റോമൻ കത്തോലിക്കാ എപ്പിസ്കോപ്പൽ കോൺഫറൻസിലാണ് ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തീയതി നിശ്ചയിച്ചത്.

ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയും നവീകരണവും. 

പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്, സന്യാസിയും ദൈവശാസ്ത്ര പ്രൊഫസറുമായ മാർട്ടിൻ ലൂഥർ 1517- ലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ദിനത്തിനു മുമ്പുള്ള സായാഹ്നത്തിൽ ഒരു അക്കാദമിക തർക്കം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ലത്തീനിൽ 95 സഭാ പരിഷ്ക്കരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അടിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. തന്റെ 95 സഭാപരിഷ്ക്കരണ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചത് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ വൻ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായിഅതോടെ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സഭയുടെ പിറവിക്ക് തുടക്കമിട്ടു. അന്ന് അങ്ങനെ  തുടങ്ങിയ നവീകരണദിനം തികച്ചും സുവിശേഷ സ്മരണയും ഒരു അവധിദിനവുമാണ്

എന്നാൽ റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ നവീകരണത്തിനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു, തുടക്കത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം. പാശ്ചാത്യമധ്യയൂറോപ്പിലെ കത്തോലിക്കരും, പ്രത്യേകിച്ചും, സഭയുടെ തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങളും ദുരുപയോഗങ്ങളും വഴി സഭയെ, വിശേഷിച്ചും, അവിശുദ്ധ കാര്യങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ കണ്ടതിൽ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു. ഒരു വിമർശനവിഷയമിതാണ്, സഭാസംവിധാനവും ഓഫീസും വാണിജ്യപരമായി, മുഴുവൻ വൈദികരും അഴിമതിക്കുറ്റങ്ങളുടെ ആഴത്തിലുള്ള സംശയത്തിലേക്ക് വഴിമാറിയിരുന്നു .

നവീകരണ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ട്.   ആദ്യംനവംബർ 10, ഫെബ്രുവരി 18 (ലൂഥറുടെ ജനനവും മരണവാർഷിക വും ) അനുസ്മരണമായി ആഘോഷിച്ചുകൂടാതെ, ജൂൺ 25 ആഗസ്റ്റ്സ്ബർഗ് എന്ന  ദിനത്തെ ഒരു പെരുന്നാൾ ദിനമായി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് . 

നവീകരണം, പരിഷ്കരണം"പുനഃസ്ഥാപനം, പുതുക്കൽ" എന്നിങ്ങനെ 1517 മുതൽ 1648 വരെയുള്ള നവീകരണ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇടുങ്ങിയ അർത്ഥത്തിൽ പരാമർശിക്കുകയാണ്, പാശ്ചാത്യ ക്രിസ്തീയതയെ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിക്കാൻ അതെല്ലാം (കത്തോലിക്കാ, ലൂഥറൻ, നവീകരണം) കാരണമായി.

സകല പുണ്യവാന്മാരുടെ ഓർമ്മദിനമായി നവംബർ 1- ന് എല്ലാ പള്ളികളിലും ആചരിക്കുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, ഉദാ : ബവേറിയ, ബാഡൻ വുർട്ടെOബെർഗ്, സാക്സൺ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നവംബർ ഒന്നിന് ഒരു വിശുദ്ധ ദിനമായിത്തന്നെ ആചരിക്കണമെന്നു ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുഅതുപോലെ നവംബർ 2 നു എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ദിനമായി കണക്കാക്കുന്നു.   

വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻസ് ഡേ ആചരണം.  

മറ്റൊരു ആഘോഷ ചടങ്ങ് നവംബർ 11- നു നടത്തപ്പെടുന്ന, സെന്റ് മാർട്ടിനെ അടക്കം ചെയ്ത ദിവസം ഓർമ്മിക്കലാണ്. ആ ദിവസത്തിന് "സെന്റ് മാർട്ടിൻസ് ഡേ" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ആരായിരുന്നു വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ? മാർട്ടിൻ ഓഫ് ടൂർസ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേര്. അക്കാലത്ത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൽപ്പെട്ട സവേരിയയിൽ AD- 316 അല്ലെങ്കിൽ 317- ൽ ജനിച്ചു. ഇന്ന് ഈ സ്ഥലം ഹംഗറിയിൽ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഒരു റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ നായിരുന്നു, അതിനാൽ മാർട്ടിൻ തന്റെ ഇച്ഛാശക്തിക്കെതിരായിട്ട് റോമൻ പട്ടാളത്തിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. 15-ാം വയസ്സിൽ, റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധികാരിയായിരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കീഴിൽ മാർട്ടിൻ ഒരു അംഗരക്ഷകനായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു

ഫ്രാൻസിലെ അമിയൻസിലെ ഒരു റോമൻ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന മാർട്ടിൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു പുരോഹിതനായി മാറികാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാർട്ടിൻ ഫ്രാൻസിലെ ടൂർസ് എന്ന സ്ഥലത്തെ ബിഷപ്പായിരുന്നു. വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ സ്മരണദിനമായ നവംബർ 11 എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നല്ല പരിചിതമാണ്.   അന്ന് പാടുന്ന മാർട്ടിൻ ഗാനം- ജർമ്മനിയിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള കുട്ടികളും അവരോടൊപ്പം എല്ലാ  മാതാപിതാക്കളും കത്തിച്ച മെഴുക്തിരിയും സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച കടലാസ്  നക്ഷത്രങ്ങളുമേന്തി ഓരോ അവരവരുടെ വാസസ്ഥലത്തുള്ള നിരത്തുകളിലൂടെ ആഘോഷമായി ഗാനമാലപിച്ചു കൊ ണ്ടുള്ള വലിയ പ്രദിക്ഷണവും അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ ഒരു മനോഹരമായ പ്രത്യേകതയാണ്. "ലാറ്റെർണെ ..ലാറ്റെർണെ... എന്ന് കുട്ടികൾ ആലപിക്കുന്ന ഗാനവും സന്ധ്യാസമയത്തെ അത്ഭുതകരമാക്കും. ഈ ഗാനം എല്ലാ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും മനഃപാഠമാണ്. വർഷം തോറും നടത്തുന്ന ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീര കോട്ടുള്ള റൈഡർ എപ്പോഴും സെന്റ് മാർട്ടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുകാരണം ഇതുതന്നെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശുദ്ധതയെ ബഹുമാനാർത്ഥം മാർട്ടിൻസ്ഫെസ്റ്റ് ആഘോഷിക്കുന്നു.  

 നല്ല പ്രവൃത്തി- ഒരു പ്രത്യേക സ്മരണദിനം.

ഒരു സൈനികൻ എന്ന നിലയിൽ ജോലിക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി. 17-കാരനായ മാർട്ടിൻ, ഫ്രാൻസ് എന്ന വടക്കൻ സ്ഥലത്ത് ജോലിയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നുഅന്ന് തണുപ്പു കാലത്ത് മഞ്ഞുരുകിയ ഒരു ദിവസം,   നഗരകവാടത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു.   വഴിയിൽ അന്ന് തണുപ്പിന് യോജിച്ച വസ്ത്രം ധരിക്കാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കണ്ടു.   ഭിക്ഷക്കാരൻ അവനെ സമീപിച്ച് സഹായം ചോദിച്ചുമാർട്ടിന് തന്റെ കയ്യിൽ സൈനിക ആയുധങ്ങളും ഒരു കോട്ടും മാത്രമേയുള്ളൂഅവൻ തന്റെ വാൾ എടുത്ത് അദ്ദേഹം ധരിച്ചിരുന്ന കോട്ട് നടുവേ രണ്ടായി വിഭജിച്ചു. ആ പാവപ്പെട്ട ഭിക്ഷക്കാരന് പകുതിയും മറ്റേ പകുതി അദ്ദേഹവും പങ്കുവച്ചു. തോളിനു ചുറ്റും കൊടുത്തുപിറ്റേന്ന് മാർട്ടിൻ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു: ഭിക്ഷക്കാരന് നല്കിയ പാതി വസ്ത്രം ധരിച്ച യേശുവിനെയാണ് മാർട്ടിൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത്ഈയൊരു നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക്, വി. മാർട്ടിൻ ഇന്നും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നുതന്റെ ഏറ്റവും വളരെ അടുത്ത അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയാണ് മാർട്ടിൻ

പാരിസിൽ നിന്ന് 140 കിലോമീറ്റർ വടക്കായി കനാലൈസ്ഡ് സോമെയിലും അതിന്റെ ഇടതു പോഷകനദികളായ സെലെ, അവ്രെ എന്നിവയുടെ സംഗമ സ്ഥാനത്തിലാണ് AMIENS നഗരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്വടക്കൻ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു പ്രധാന ഗതാഗത കേന്ദ്രവും 1969-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു ബിഷപ്പു ഹൌസും, ഒരു സർവ്വകലാശാലയുമുണ്ട്. റോമൻ കാലഘട്ടത്തിനു മുൻപ് നിലനിന്നിരുന്ന ഈ നഗരത്തിലെ കത്തീഡ്രൽ പള്ളി ഫ്രാൻസിലെ ഏറ്റവും വലിയ സക്രാൽ കെട്ടിടമാണ്വി. മാർട്ടിൻ AD-397 നവംബർ 8- ന് ആന്തരിച്ചു. നവംബർ 11- ന് മൃതദേഹം അടക്കം ചെയ്തു എന്ന് ചരിത്രരേഖ കുറിക്കുന്നു

പ്രായശ്ചിത്തവും പ്രാർത്ഥനാ ദിനവും ആചരിക്കൽ -

നവംബർ മാസത്തിൽ ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. Buß-und Bettag  എന്ന് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ആ ദിനത്തെപ്പറ്റി പറയും. ജർമനിയിലെ സഭയിൽ പ്രായശ്ചിത്തവും പ്രാർത്ഥനാദിനവുമാണ് ആ ഒരു ദിവസംഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ച്ആചരിക്കുന്ന ഒരു അവധിയാണ്. അനേകകാലങ്ങൾ മുതൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം  പ്രായശ്ചിത്തവും പ്രാർത്ഥനയും, അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിലും  അപകടങ്ങളിലും നേരിട്ട ജനത, മുഴുവൻ ആ ദിവസം പ്രാർത്ഥനാദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്മതപരമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പശ്ചാത്താപം ചെയ്യുകചെയ്ത കുറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്താപംദൈവ വിശ്വാസത്തിലത് പ്രതിഫലിക്കുന്നു2021-ൽ ആഗമന കാലത്തിനു തൊട്ടു 11 ദിവസത്തിനു മുമ്പ് നവംബർ 17-നാണ് ഈ നന്മ ദിവസം ആചരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്ജർമ്മനിയിൽ 15 സംസ്ഥാനങ്ങ ളിൽ ഈ ദിവസം ഒരു പൊതു അവധിയില്ലസാക്സണിൽ അന്ന് പൊതു അവധിയാണ്.   ബവേറിയയിൽ മാത്രം സ്‌കൂൾ അവധി നൽകും.

 മരിച്ചവരുടെ ഓർമ്മദിന ഞായർ  

ആഗമനകാലത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ച മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പള്ളികളിൽ നടത്തുന്നു. അത് ഈ വർഷം 2021 നവംബർ 21 നു കത്തോലിക്കാ പള്ളികൾ ആചരിക്കുന്നു. മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ ഓർമ്മദിനം ആചരിക്കുന്നു

ജർമ്മനിയിൽ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം.   .

ക്രിസ്തുമസിന് മുന്നോടിയായി ഞായറാഴ്ചകൾ ആണ് ആഗമനകാലമായി നാം ആചരിക്കുന്നത്..അതിന്റെ സൂചനാത്മകമായ നാല് തിരികൾ ഓരോ ആദ്യ ആഴ്ചയിലുമായി തെളിക്കുന്നുക്രിസ്തുവർഷാരംഭവും ക്രിസ്മസിന്റെ വലിയ എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ഈ ദിനങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. ഏതുവിധവും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ: യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി നാമെല്ലാം കാത്തിരിക്കുന്നു. ലോകമൊട്ടാകെ ഈ സദ്ദിവസം വലിയ ആഘോഷമായി കൊണ്ടാടുന്നു. എല്ലാവർഷവും ഡിസംബർ 25-ന്  ഉണ്ണി യേശു ജനിച്ചതിന്റെ, ദൈവത്തിന്റെ അവതാരദിനംഒരു പുണ്യദിനം മനസ്സിൽക്കണ്ട് ലോകമാകെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ജർമ്മനിയിലും ഈ ദിവസങ്ങൾ പൊതു അവധി ദിനമായാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

ജർമ്മനിയിലും ക്രിസ്മസ് വലിയ ആഡംബരആഘോത്തിന്റെ സന്തോഷമാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, അന്ന് വിശ്വാസികൾ അങ്ങുമിങ്ങും സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങി പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. നാട് മുഴുവൻ ക്രിസ്മസ് ട്രീ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നുവീടുകളിൽ, ബേക്കറികളിൽകടകളിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾക്രിസ്തുമസ് ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഓരോ സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള യാത്രകൊണ്ട് നിരത്തുകളെല്ലാം  സജ്ജീവമാണ്കടകളും അവിടേക്കുള്ള വഴികളും ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നുക്രിസ്മസിന് മുമ്പുള്ള കുറെ ആഴ്ചകൾ ജർമ്മനി മറ്റൊരു മനോഹരമായ നിറം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുഈ അവധിദിനം നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം പാകംചെയ്തു കുടുംബങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്നു, അവരെല്ലാം ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു. ആ ദിവസം എല്ലാവർക്കും പുണ്യപ്പെട്ട ദിവസം മാത്രമല്ലഅങ്ങകലെ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചു നേരിട്ട് സന്തോഷം പങ്കിടാനുള്ള മഹത് ദിനമായും ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങൾ മാറുന്നു.  

Wie Deutschland Weihnachten feiert 

ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ 


ഓരോ വർഷവും ഏതാണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം തുടക്കം മുതൽ ക്രിസ്മസ് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിക്കഴിയും. സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളുടെ അലമാരകളിൽ ക്രിസ്മസ് ആചാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഓരോന്നോയി സ്ഥാനംപിടിക്കുംഉദാ: ജിഞ്ചർബ്രെഡ്, ജിഞ്ചർബിസ്‌ക്കറ്റ് എന്നിവ പെട്ടെന്ന് സ്ഥാനം പിടിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്മസിന്റെ ആദ്യരുചി വരുന്നു എന്ന് പറയട്ടെ


ആഗമനകാലത്തിലെ ആദ്യ ഞായറാഴ്ച മുതൽ റേഡിയോയിലൂടെ ക്രിസ്തുമസ് ഗാനങ്ങൾ, വഴികളും വീടുകളും, മറ്റു വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും മനോഹരമായ ക്രിസ്തുമസ് അലങ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് തിളങ്ങുന്നു. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ നാടാകെ വ്യാപിക്കുന്നു. അതിലേറെ ശ്രദ്ധേയമായത്, ചില ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമേ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുകയുള്ളോ, അല്ല. യേശുക്രിസ്‌തുവിന്റെ ജനനത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ ആഘോഷമാണെങ്കിലും പ്രത്യേക വിശ്വാസമൊന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത ജർമ്മനിയിലെ ആളുകളും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത്, അവർ വലിയ ശതമാനം എണ്ണം ഉണ്ടാകും


അതുപോലെ മറ്റൊരു വസ്തുത പറയട്ടെ. ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് മിക്ക ആളുകളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബപാരമ്പര്യം പോലെയാണ്ഏറെ ആളുകളും ക്രിസ്മസ് ചടങ്ങുകളിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ പള്ളികളിൽ പോയി ചേരുന്നു. ക്രിസ്മസ് രാവിൽ അർദ്ധരാത്രിയിലെ ക്രിസ്മസ് കുർബാനയും മറ്റു ആചാരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാതെ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.   നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ആരും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 


ജർമ്മനിയിൽ ക്രിസ്മസ് കാലത്തു പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് എപ്രകാരം എന്ന് നോക്കാം. ആഗമനകാലം മുതൽ മെഴുക് തിരികൾ കത്തിക്കുക, ഓരോ വീടുകളിലും ക്രിസ്മസ് ട്രീ അലങ്കരിക്കുക, ക്രിസ്മസ് കേക്കുകൾ വീടുകളിൽ ചുട്ടെടുക്കുക, സമ്മാനങ്ങൾ വാങ്ങുക, ക്രിസ്മസ് ട്രീ അലങ്കരിക്കുക, (ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരം സാധാരണമായി "Tannen Baum"എന്ന് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു. മരങ്ങളിൽ സുന്ദരിയായ മരം. സാധാരണ ക്രിസ്മസ് ട്രീ അലങ്കരിക്കുന്നത് ജർമ്മൻകാരുടെ ഭവനത്തിലെ സ്വീകരണമുറികളിലാണ്. ഈ മരം പ്ലാസ്റ്റിക് അനുകരണങ്ങളേ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുമുണ്ട്


ജർമ്മനിയിൽ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ദിവസങ്ങൾ ? ഡിസംബർ 24 മുതൽ, പ്രധാനമായി 25, 26 തീയതികളിൽ ആഘോഷത്തിൽ വലിയ തിരക്കായിരിക്കും. നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഡിസംബർ 24, ക്രിസ്മസ് രാത്രി, അതിനുശേഷമുള്ള തിരക്കേറിയ പ്രഭാതമായും ഉത്സവസമാനമായ സന്തോഷകരമായ സമാനതയില്ലാത്ത നല്ല സന്ധ്യാവേളകളായും ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡിസംബർ 24- ന്  Heiligabend ദിവസം പ്രവൃത്തി ദിവസമാണെങ്കിൽ ഉച്ചവരെ കടകൾ എല്ലാം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും. ക്രിസ്മസ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള സാധനങ്ങളും, ഭക്ഷണവും അതുപോലെ സമ്മങ്ങൾ വാങ്ങുകയും ക്രിസ്മസ് ട്രീ നന്നായിട്ട് അലങ്കരിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിറമുള്ള ബൾബുകളും മറ്റു വിവിധ ലൈറ്റുകളും വാങ്ങുക, സമ്മാനങ്ങൾ പായ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ തിരക്കുണ്ടാകും, കൂടാതെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് എന്നിവയിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു


കുടുംബാംഗങ്ങൾ കഴിവതും നേരത്തെതന്നെ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒത്തുകൂടുന്നുഅന്ന് ചിലർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കും.   ഇവയെല്ലാം പരമ്പരാഗതമായി ചെയ്യാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്രിസ്മസ് ദിവസം പള്ളികളിലെ ആചാരങ്ങളിൽ പങ്ക് കൊണ്ടശേഷം സായാഹ്ന ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ ചുവട്ടിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന സമ്മാന പാഴ്‌സലുകൾ അഴിച്ചുനോക്കാൻ ഓരോരോ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അനുവദിക്കുമ്പോഴാണ്, ഉണ്ണിയേശു ആഗ്രഹപട്ടിക പ്രകാരമുള്ള സമ്മാനമാണോ, എന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറിയോ, എന്നൊക്കെ അറിയുന്നത്. ആ മുഹൂർത്തം വളരെയധികം മനോഹരമാണ്, എല്ലാവർക്കും  ആനന്ദദായകമാണ്, എല്ലാവർക്കും; പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് മുതൽ   എല്ലാ മുതിർന്നവർക്കും അപ്രകാരം തന്നെ..


ദൂരെനാടുകളിൽപ്പോയി ജോലിചെയ്യുന്നവർ അവധിക്കാലത്തിനായി സ്വന്തം വീട്ടിലും നാട്ടിലുമെത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പഴയ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട്  കണ്ടുമുട്ടാൻ ക്രിസ്മസ് ദിനങ്ങളിൽ രാത്രി വൈകിപ്പോലും പുറപ്പെടുന്നത് സാധാരണമാണ്ക്രിസ്മസ് ദിന ആഘോഷം അതുപോലെ തന്നെ അതിനു ശേഷവുമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു വളരെ സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും സാധാരണമാണ്.   വറുത്തതും പൊരിച്ചതും വേവിച്ചതുമായ വിവിധ ഭക്ഷണങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ആസ്വദിക്കുന്നത് മഹത്തായ ഒരു ഉത്സവവിരുന്നിനു തുല്യമായിട്ടാണ് എല്ലാ ജർമ്മൻകാരും ആഘോഷിക്കുന്നത്. ചില ഭക്ഷണസാധനകളിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങു സാലഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? പഴയ ക്രിസ്ത്യൻ പാരമ്പര്യപ്രകാരം, സെൻറ്‌മാർട്ടിൻ കാലഘട്ടം നവംബർ 11 മുതൽ ഡിസംബർ 24 വരെ നോമ്പ് കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലളിതമായ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പുന്നത്, തികച്ചും ഒരു പ്രതീകാത്മകമായ നോമ്പുകാലത്തെ ശരി വയ്ക്കുന്നു. ആ കാലത്ത് മത്സ്യങ്ങൾ, ഉദാ:. കരിമീൻ തുടങ്ങിയവ, അന്ന് അനുവദനീയമാണ്.   എന്നിരുന്നാലും ഏറെ പ്രചാരമുള്ള വിഭവം ജർമനിയിൽ ഉടനീളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് സോസേജുകളുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സാലഡാണ്, അത് പോലെ ചുവന്ന കാബേജുകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷണം ധാരാളം ജർമ്മൻകാരും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെന്നാണ് പൊതുവെ അറിയുന്നത്അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിവിധ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും. 


ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നാം കണ്ടു. ലോകമൊട്ടാകെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ മതാചാരങ്ങൾ പാവനമായി ആചരിക്കുന്നു. അതിനു സഹായകം എന്ന നിലയിൽ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് സഹകരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ട അവധിദിവസങ്ങൾ ഓരോരോ മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുവാദം നൽകുന്നു. അതുപോലെ ജർമ്മനിയിലും ക്രിസ്ത്യൻ സഭയിൽ മതപരമായ ദിവസങ്ങൾ അനവധിയുണ്ട്. പല ആഘോഷങ്ങളും പൊതു അവധി ദിവസങ്ങളായിട്ടാണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതും. ചില ആചാരങ്ങൾ അവധിദിവസങ്ങളായിട്ടില്ല. ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചില ആചാരങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നുമില്ല. അവിടെ അവധി ദിവസങ്ങളുമല്ല. //-  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
https://dhruwadeepti.blogspot.com 
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,   in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.