Freitag, 21. April 2023

ധ്രുവദീപ്തി :// Religion // കൂദാശകൾ // ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള-കുമ്പസാര-കുറ്റസമ്മതം ജർമ്മനിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. // ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്

  ധ്രുവദീപ്തി :// Religion // കൂദാശകൾ // 

ആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള-കുമ്പസാര-കുറ്റസമ്മതം ജർമ്മനിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. // ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്  

 

ഈയിടെ ജർമ്മനിയിൽ കത്തോലിക്കാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രഥമ കുമ്പസാര-കുറ്റസമ്മതം- എന്ന വിഷയം ഈയിടെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദ്യമായി വി. കുർബാനയുടെ സ്വീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി കുമ്പസാരം ചെയ്യുവാൻ പോകണമോ? സഭയുടെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ  സൈക്യാട്രിസ്റ്റ് ( മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ ) ഈയിടെ ചില മുന്നറിയിപ്പു നൽകി ഈ വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ജർമ്മൻകാരിയായ ശ്രീമതി Birgit Grigo ആണ്. സഭയിലെ കൂദാശപരമായ നടപടിക്രമം അനുസരിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കുർബാന സ്വീകരണ ആഘോഷങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടികളെല്ലാവരും   കുമ്പസാരത്തിനു പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. എന്നാൽ നിലവിൽ ഉദാ: ജർമ്മനിയിൽ  കത്തോലിക്കാസഭയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലൈംഗിക ദുരുപയോഗവിവാദങ്ങൾ  കണക്കിലെടുത്ത് അനേകം വിമർശനങ്ങൾ ആദ്യ കുറ്റസമ്മത കുമ്പസാരം നേരിടുന്നുണ്ട്.


ജർമ്മനിയിൽ കുട്ടികളുടെ ആദ്യകുർബാന 
സ്വീകരണദിനം.

വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ആചാരം 

ഈ വർഷവും, ജർമ്മനിയിലെ നോർത്ത് റൈൻ വെസ്റ്റ്ഫാളൻ സംസ്ഥാനത്തി ലുള്ള നിരവധി കത്തോലിക്കാ കുട്ടികൾ ഈസ്റ്ററിനു ശേഷമുള്ള ആഴ്ചകളിൽ അവരുടെ ആദ്യകുർബാന സ്വീകരണം ആഘോഷിക്കുന്നു. ജർമ്മനി ഒട്ടാകെ കഴിഞ്ഞവർഷം 150000 ലധികം ആദ്യ വി.കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പലരും അവരുടെ ആദ്യ കുറ്റസമ്മത കുമ്പസാരവും മുൻ കൂട്ടി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പീഡനവിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലിപ്പോൾ വളരെ  നിശിതമായി വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആചാരമാണ് ആദ്യകുറ്റസമ്മത കുമ്പസാരം. കേരളത്തിലും ഇത്തരം വിഷയത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കേസ് കാരണത്താൽ ശിക്ഷനേരിടുന്ന പുരോഹിതർ ഉണ്ടായിരുന്നത് രഹസ്യമായ കാര്യമല്ല. 

ലൈംഗിക അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കുറ്റസമ്മതത്തിന്റെ വിമർശനം ഉണ്ടായത് ജർമ്മനിയിലുള്ള മാൻഹൈമിലെ  ഒരു ഫോറൻസിക് സൈക്യാട്രിസ്റ്റായ പ്രൊഫസർ ഹരാൾഡ് ഡ്രെസിംഗിൽ നിന്നാണ്. ജർമ്മൻ രൂപതകളിലെ പുരോഹിതരുടെയും ഡീക്കന്മാരുടെയും ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന വിപുലമായ എം എച്ച് ജി പഠന ത്തിന് വേണ്ടി  അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നു. കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ ഇരകളും കുറ്റാരോപിതരുമായും നടത്തിയ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള  സംഭാഷണങ്ങളും നിരവധി ക്രിമിനൽ ഫയലുകളുമായിരുന്നു അടിസ്ഥാനം. "യഥാർത്ഥത്തിൽ, കുറ്റസമ്മതം ഒരു വശത്ത്- കുമ്പസാരക്കൂട് ലൈംഗികമായ  പീഡനത്തിന്റെ സ്ഥലമാണെന്ന് എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാ ണ്," ഡ്രെയിസിംഗ്  ഇക്കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ജർമ്മൻ വാർത്താ മാദ്ധ്യമങ്ങളോട് തുറന്ന്  പറഞ്ഞതിപ്രകാരമാണ് :  "വാസ്തവത്തിൽ, കുറ്റസമ്മതത്തിൽ വളരെ കുട്ടികൾ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്." പ്രൊഫസർ ഹരാൾഡ് ഡ്രെസിംഗ്, ഫോറൻസിക് സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്  പറയുന്നുമറുവശത്ത്, കുമ്പസാര കുറ്റസമ്മതം "ലൈംഗിക പീഡനം ആരംഭിച്ച ഒരു സ്ഥലം" കൂടിയാണ്, ഡ്രെ യിസിംഗ് തുടർന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഒരു കുട്ടി ലൈംഗികമായ ചൂഷണത്തിന് അർഹനാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ പുരോഹിതന്മാർ കുമ്പസാരം ചൂഷണം ചെയ്തു - കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം സംരക്ഷണം തേടുന്നതിനാൽ, ഉദാ: കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് മറ്റാരെയും വിശ്വസിക്കാ നും കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ മ്യൂൺസ്റ്റർ രൂപതയിൽ 600 ലധികം ഇരകൾ ഉണ്ടായി- ഇത്  ഇപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർ  മേൽപ്പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള അതിക്രമത്തെ ക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് കാരണമായി..

കുറ്റസമ്മതം

"കുട്ടികളുടെ കുറ്റസമ്മതം തത്വത്തിൽ അർത്ഥശൂന്യമാണ്" എന്നാണു പ്രൊഫ. ഡ്രൈസിംഗ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ലൈംഗിക അതിക്രമ കേസുകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി പോലും, ഇളയ കുട്ടികളുടെ കുറ്റസമ്മതം വിമർശനാത്മ കമായി കാണണമെന്ന് പ്രൊ. ഡ്രെയസിംഗ് പറയുന്നു. കാരണം കുട്ടികളുടെ കുറ്റസമ്മതം വികാസപരമായ മനഃശാസ്ത്രപര വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഇത്  ഉപയോഗപ്രദമല്ല. ഒരു കുട്ടിയുടെ ആദ്യകുർബാന സ്വീകരണ പ്രായത്തിൽ ഏകദേശം ഒൻപത് വയസ്സ്- എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കുറ്റബോധം, പാപങ്ങൾ, ക്ഷമ എന്നീ വിഷയങ്ങൾ ഒട്ടും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ഡ്രെയ്സിംഗ് പറഞ്ഞു. ഏകദേശം 14 വയസ്സ് തികയുന്നതുവരെ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് ആരംഭിക്കില്ല. ഈ രീതിയിൽ, കുമ്പസാരം ഒന്നുകിൽ അർത്ഥശൂന്യമായ ഒരു സഭാ ആചാരമായി മാറുന്നു- അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഭയം ഉണർത്തുന്നു.

 Frank Heidkamp,

ഡ്യൂസ്സൽഡോർഫ് സിറ്റി ഡീൻ  


കുട്ടികളുടെ കുറ്റസമ്മതകുമ്പസാരം ഇനി നിർബന്ധമല്ല എന്നാണ്  സിറ്റി ഡീൻ പറയുന്നത്: "ആദ്യകുർബാനസ്വീകരണത്തിന് മുമ്പ് കുറ്റസമ്മതം നടത്താൻ ആരും നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല", ഇത് ഡ്യൂസ്സൽഡോർഫ് സിറ്റി ഡീൻ Frank Heidkamp, എതിർക്കുന്നു. ഇത് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം W D R-നോട് (വെസ്റ്റ്   ജർമ്മൻ റേഡിയോയോട് ) പറഞ്ഞു. കുറ്റം ഏറ്റുപറയാം."പക്ഷെ ഇന്ന്:"നീ കുറ്റം ഏറ്റുപറയേണ്ടതില്ല, "ഫ്രാങ്ക് ഹെയ്ഡ്കാംപ്, സിറ്റി ഡീൻ ഡ്യൂസ്സൽഡോർഫ് പറയുന്നു.-  

തന്റെ ഇടവകയിൽആദ്യ കുർബാനയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കുമ്പസാരം കുമ്പസാര ക്കൂട്ടിലല്ല നടക്കുന്നത്, മറിച്ച് വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിലാണ്, അതായത് അവനും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള "പൂർണ്ണമായും പരസ്യമായ-തീർച്ചയായും രഹസ്യത്തി ന്റെ മുദ്രയോടെ", ഹെയ്ഡ്കാംപ് പറയുന്നുഅവിടെ കുട്ടികൾ അവനോടു എന്തു ഏറ്റുപറയുന്നു? "കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി, ചില  സഹപാഠികളുമായി ഇടപെടുന്നതിൽസൃഷ്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ, പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്," ഹെയ്ഡ്കാംപ് പറഞ്ഞു. "ഈ പ്രായത്തിലുംകുട്ടികൾ ഇതിനകം വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ്"കുമ്പസാരത്തിനുശേഷം പല കുട്ടികൾക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം തോന്നുന്നു , "ഹെയ്ഡ്കാംപ് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു. 

പ്രൊഫസർ ഡ്രെസിംഗിന്റെ വികസന മനഃശാസ്ത്രപരമായ വിലയിരുത്തലി നെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രതികരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിരുന്നാലും, "പല കുട്ടികൾക്കും ഇതിനകം മന:സ്സാക്ഷി ഉണ്ട്", അതായത് "തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും : "എന്താണ് ശരി? എന്താണ്  കുഴപ്പം"? അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനും കുറ്റസമ്മതത്തിനുശേഷം വിമോചനം അനുഭവിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു."

കുമ്പസാരം എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവവുമായുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത  ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്ദൈനംദിന പ്രശ്നങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഓരോരോ വഴികൾ  തേടുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇത്. കുട്ടികളിലും ഇത് സാദ്ധ്യമാണ്.  

കുമ്പസാരവേളയിലും കുമ്പസാരത്തിലൂടെയും കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള  പുരോഹിതരുടെ ലൈംഗിക അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന ആശങ്ക മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭ വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നു. ജർമ്മൻ രൂപതകളിൽ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംരക്ഷണ ആശയങ്ങളും ഉണ്ട്. പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് സഭയിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമം അനുഭവിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും, ഈ നടപടികൾ വളരെ വൈകിയാണത്  വരുന്നത്. ജർമ്മനിയിൽ സഭാവിശ്വാസിജനങ്ങൾ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.//-

**********************************************************************************

-------------------------------------------------------------- 

 Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന  വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu

*********************************************************   

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.