Freitag, 3. April 2020

ധ്രുവദീപ്തി // Panorama // ജർമനിയുടെ ദരിദ്രനും സമ്പന്നരും സംബന്ധിച്ച വാസ്തവങ്ങൾ // ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്

 
    ജർമനിയുടെ ദരിദ്രനും  സമ്പന്നരും സംബന്ധിച്ച  വാസ്തവങ്ങൾ -
    
ജോർജ് കുറ്റിക്കാട്ട്   

ർമ്മനിയെപ്പോലെ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യത്ത് "ആപേക്ഷിക ദാരിദ്ര്യം"ഉണ്ട് എന്നൊരു സംസാരമുണ്ട്: ഈ രാജ്യത്ത് ശരാശരിയേക്കാൾ ഏറെ കുറവായിട്ട് സമ്പത്ത് സ്വന്തമുള്ളവർ ദരിദ്രരാണ്. ജർമ്മനിയിലെ ആപേക്ഷിക ദാരിദ്യം സാധാരണയായി വരുമാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ മാസ്സവും അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ശരാശരി വരുമാനത്തിൽ പകുതിയിൽ താഴേയ്ക്ക് വരുമാനം കുറവുള്ളവർ ദരിദ്രരാണെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യസംഘടന വിവരിക്കുന്നത്.

സർവേകളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ എല്ലാവിധ വരുമാന, സമ്പത്ത് കണക്കുകളും വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയാണ്, അതിനു കാരണം:  ഭരണകക്ഷി കളുടെ ഔദ്യോഗിക ദാരിദ്ര്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ നാം അതേപടി മറന്നേക്കുക. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും തൊഴിലില്ലായ്മയുടെയും കണക്കുകൾ കൊണ്ട് ഗവൺമെന്റുകൾ അളക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ മാത്രമുള്ള രീതിയല്ല. ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അവർക്ക് അനുകൂലമായി മാനിച്ച് അവർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു ആ പ്രത്യേക കണക്കുകളെ കൃത്രിമമാക്കാൻ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കും. അതനുശേഷം സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകളിറക്കും.

ദാരിദ്ര്യം ജർമനിയിൽ നാണക്കേടായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (പ്രധാനമായും മാധ്യമ പ്രാതിനിധ്യം കാരണം). അത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരോട് അവരവരുടെ യഥാർത്ഥ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചു പറയില്ല. അപ്പോൾ ദരിദ്രർക്ക് അവരുടെ വരുമാനവും, അവർക്കുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സമ്പത്തും കൂടും !.അതേസമയം ധനികർക്ക് അവരുടെ സമ്പത്ത് വിവരം എളുപ്പം മറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം പ്രേരണ നല്കുന്നുണ്ട്. സർവേകളിലാകട്ടെ അവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനവും സമ്പത്തും വെളിപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക കാരണമൊന്നുമില്ല. അതിനാൽ അവരുടെ സമ്പത്തിക വിതരണത്തിന്റെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ ഏതാണ്ട് ശരിയല്ല. ഏറ്റവും ധനികരായ ജനങ്ങൾ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ഔദ്യോഗിക സമ്പത്ത് വിതരണ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, അത്തരം അറിവ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത വിധം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്തന്നെ വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം.

 ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ സത്യങ്ങൾ 

ജർമ്മനിയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ വസ്തുതകളും കണക്കുകളും ഇതാണ് ശരിക്കും തോന്നുന്നത്: ഉദാ: ജർമനിയിൽ നാലു കുട്ടികളിൽ ഒരാൾ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയോ അതിലും താഴെയോ വളരുന്നു. 800,000 ജർമൻ പൗരന്മാർ പാവപ്പെട്ട കിച്ചൺ/"പാനലുകൾ" ഉദാ : "റ്റാഫൽ" എന്നതിനെ വരെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് ." ടാഫെൽ "എന്നത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയാണ്. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അവർ ഭക്ഷണം നൽകുന്നു. ഈ സംഘടന പോലും പറയുന്നു: (ഉദ്ധരണി: " മാലിന്യത്തിന് പാവപ്പെട്ടവന് മുൻഗണനയുണ്ട് (വേസ്റ്റ് ബോക്സ് മുൻഗണന നല്കി"),എന്ന്. സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകൾ അവരുടെ നിലനില്പിന് ഭീഷണി വർധിക്കുകയാണ്. ലഭ്യമായ നിത്യ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ "റ്റാഫൽ" ശേഖരിച്ചു പാവപ്പെട്ടവന് വെറുതെ നൽകുന്നു.

ഏകദേശം 500,000 ജർമൻ പൗരന്മാർക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലുമില്ല. 330,000 ൽ അധികം കുടുംബങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്എന്ന് ഈ വിവരം എന്ന്  സംശയിക്കുന്നു). 2016-ൽ 6,200,000 ൽ അധികം കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാസം ശരാശരി 119 യൂറോ യുടെ വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ പോലും അടയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലാത്തതിനാൽ വൈദ്യുതി വേർപെടുത്തൽ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്ത അനുഭവം ഉണ്ടായി. ഇനി 2017- ലെ ഒരാളുടെ മാസവരുമാന ശരാശരി എന്തായിരുന്നെന്നു നോക്കാം. പെന്ഷൻകാരേയും തൊഴിൽ രഹിതരെയും ഒഴിവാക്കി നോക്കിയാൽ 2013 വർഷത്തിൽ ഒരാൾക്ക് 1116 യൂറോ മൊത്ത ശമ്പളം (അതായത് നികുതി ഇനങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട തുക),   നെറ്റ് വരവ് ഏതാണ്ട് മാസം 817 യൂറോ വരും.

അങ്ങനെ 40 % തൊഴിലാളികൾക്ക്, ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് മൊത്തവരുമാനം 1610 ആയിരുന്നു. നെറ്റ് വരുമാനം ഏതാണ്ട് 1168 യൂറോ വരും. ഏതോ അമ്പതു ശതമാനം ജോലിക്കാർക്ക് മാസം 2116 യൂറോ വീതം മൊത്തവും ലഭിക്കും. ഒരു മൂന്നംഗങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് ഏകദേശം 1666 ലഭിക്കും എന്നാൽ മൂന്നംഗ കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് ജോലിയുള്ളതെങ്കിൽ, അതും നഗരമദ്ധ്യത്തിലാണ് താമസമെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് അവരുടെ ചെലവ് ശരാശരി 290 യൂറോ ആകും. അതേസമയം കുടുംബത്തിലെ രണ്ടുപേരും കൂടി ജോലി ചെയ്താൽ (മാതാപിതാക്കൾ ) രണ്ടാമത്തെ ആളിന് ശമ്പളം കുറവായിരിക്കും. അതാകട്ടെ തൊഴിൽരഹിതർക്ക് ഉള്ള വേതനത്തിന് സമമായിരിക്കും.

കൂടാതെ രണ്ടാമത്തെ രക്ഷിതാവും ജോലിക്ക് പോയാൽ(കുട്ടികളുടെ മാതാ പിതാക്കളിൽ ഒരാൾകൂടി )സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തോതിൽ വേതനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭാഗത്താണത് സംഭവിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനം എന്നത് ഹാർട്സ് 4 ലെവലിലും (അതായത്, തൊഴിൽ രഹിതർക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന സഹായധനം)– ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെലവ് പകുതിക്കും. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു വേതന നിരക്ക് കണക്കുകൾ.


IAB (ഫെഡറൽ തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ അധികാരപരിധിയിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനം), ഹാർട്സ് IV സ്വീകർത്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും ഏകദേശം പകുതി യോളം അധികമാണ്, ഹാർട്സ് IV-ന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളുടെ എണ്ണം ഉള്ളത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ജർമ്മനിയിൽ 10-12 ദശ ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഹാർട്സ് IV ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം ഉള്ളത്. പരിത്യാഗത്തിനുള്ള പ്രധാന ഉദ്ദേശം (മാധ്യമങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത്) ലജ്ജാവഹമാണ് എന്നാണു IAB അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.


എല്ലാ ജീവനക്കാരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിൽ പകുതിയിലേറെയും മൈനസ്  ആണെന്ന് ജർമ്മൻ SPARKASSEN VERBAND (ബാങ്കുകളുടെ സഖ്യം) പറയുന്നത്. ഏകദേശം 2, 3 മില്യൺ അവിവാഹിതരായ ജോലിക്കാർ മാസം 1100 യൂറോ യിൽ താഴെ ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്നു. "കഠിനാദ്ധ്വാനം, മോശം ശമ്പളം," ഈ കണക്ക് ഏപ്രിൽ 2017 ലേതാണ്). 2016 ൽ ഏകദേശം 422,000 ആളുകൾ  ഭവന രഹിതരായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് കണക്കുണ്ട്.

ദാരിദ്ര്യം കൊല്ലുന്നു. ജർമനിയിൽ റോബർട്ട് കോഹ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ നിരീക്ഷണപ്രകാരം മനുഷ്യർ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മരിക്കുന്നുവെന്നാണ്. അവർക്കുള്ള ആയുസ്സിന് 10.8 വർഷം മുൻപാണ്, സ്ത്രീകൾ 8.4 വർഷം മുൻപാണ് അവരുടെയെല്ലാം ജീവിതാവസാനം സംഭവിക്കുന്നത്.. രാജ്യഭരണ  തീരുമാനങ്ങളിലൂടെ ദാരിദ്ര്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയക്കാരും അതു കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കൊലപാതകികളാണ്.

വലിയ തുക പിഴ അടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഏറെ കൂടുതൽ പേർ "നീണ്ടകാല ജയിൽവാസംപോലും" നേരിടുന്നുണ്ട്. ഉദാ: യാത്ര പോയത് ടിക്കറ്റില്ലാതെ ആയതിനാൽ പിഴയടയ്ക്കാൻ കഴിയാത്തവർ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളിൽ ബെർലിനിലെ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. മൂന്ന് അന്തേവാസികളിൽ ഒരാൾ, പിഴ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കറുത്ത ഡ്രൈവറാണത്.

ജർമൻ പാർലമെന്റ് 2015 ലെ പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് റിപ്പോർട്ട് (പ്രിന്റിംഗ് കേസ് 18/6870, പേജ് 13) പ്രകാരം ജർമനിയിലെ പെൻഷൻകാർക്ക് 2013 ലെ €1,013 എന്ന ശരാശരി പെൻഷൻ ലഭിച്ചു, വനിതാ പെൻഷൻകാർക്ക് ഒരാൾക്ക് പ്രതിമാസം €762 മാത്രം ലഭിച്ചു. 2014 കാലത്ത് യഥാർത്ഥ ശരാശരി പെൻഷൻ ഏകദേശം €869 ആയിരുന്നു. ചില മാതാപിതാക്കൾ, തങ്ങളുടെ ജോലിയുള്ള കുട്ടികളുടെ പിന്തുണയെ ഭാഗികമായി ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നവർ, നാണക്കേടിന്റെ പുറത്ത്, അവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പോലും വാങ്ങുന്നതിൽ നിന്നും , അങ്ങനെയുള്ള ശരാശരി പെൻഷൻ സഹായം ലഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽനിന്നും പിന്തിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു.

എന്നാൽ 2012 കാലത്ത് 812000 പെൻഷൻകാർ അവരുടെ പെൻഷൻ തുകയും  ജീവിതാവശ്യങ്ങൾക്ക് മതിയാകാത്തതിനാൽ മറ്റു ജോലികൾക്ക് വീണ്ടും പോകേണ്ടതായി വന്നു. അതിൽ 128000 പേർ 'എഴുപത്തിയഞ്ച്' വയസ്സിലേറെ പ്രായമെത്തിയവരായിരുന്നു. എന്നാൽ 2012 കാലഘട്ടത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ 13 മില്യൺ ജനങ്ങൾ (ആകെ ജനങ്ങളിൽ 16,1 %) സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് അനുസരിച്ചു ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയാണ് അന്ന് ജീവിച്ചത്. ഏകദേശം 8 ,4 മില്യൺ ആളുകൾ മിനി തൊഴിലുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. .
75 % ശതമാനം സ്വയം തൊഴിൽ ചെയ്തു ജീവിച്ചവർക്കുപോലും അവരുടെ പെൻഷൻ ഇൻഷുറൻസ് തുക അടയ്ക്കാൻ വശമില്ലായിരുന്നു. അതിൽ 25 % പേർക്കും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയായിരുന്നു ജീവിതനിലവാരം. മറ്റൊന്ന്, 30 % സ്വയം ജീവനമാർഗ്ഗം തേടിയ വക്കീലന്മാരും ജേര്ണലിസ്റ്റുകളും, ആർക്കീ ടെക്കുകളും സമ്പാദിച്ചത് ശരാശരി 1250 യൂറോ പ്രതിമാസ വരുമാനം  മാത്രം ആയിരുന്നു.

ദാരിദ്ര്യ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ തിരിമറി. ആരുത്തരവാദി ?

അതുപോലെ അക്കാലം 7 മില്യൺ ജനങ്ങൾ സർക്കാർ നൽകിയ HARTZ - 4 സഹായധനം വാങ്ങി താമസിച്ചിരുന്നു. രാജ്യത്തെ 1, 4 മില്യൺ ജനങ്ങൾ ആകട്ടെ തൊഴിൽ രഹിതവേതനവും വേറെ HARTZ  -4 ധന സഹായവും വാങ്ങിയവരാണ്. ഏകദേശം 15 മില്യൺ സ്‌കൂൾ കുട്ടികളും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചൈൽഡ് അലവൻസ് കൊണ്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞു. 1995 മുതൽ 2008 വരെ 14 % താഴ്ന്ന വരുമാനമാണ്‌ ഉണ്ടായിരുന്നത്. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള എനർജി ചെലവും ബുദ്ധിമുട്ടിലായി. മാസം ലഭിക്കുന്ന വരുമാന തുകയിൽ 10 % ഈ ആവശ്യത്തിനായി ചെലവായി. അങ്ങനെ 7, 3 മില്യൺ ആളുകൾക്ക് മേൽ സാമ്പത്തിക കടം ഏറെയായി. പലരും ബാങ്ക് കടത്തിൽ ദരിദ്രരായി. അങ്ങനെ കുറെ വർഷങ്ങൾകൊണ്ട് സാമ്പത്തിക നില വഷളായി, സമൂഹത്തിലെ സാധാരണ വരുമാനമുള്ളവരും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ ഏതാണ്ട് പകുതിയും സാമ്പത്തിക ഞെട്ടൽ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരം ഉണ്ടായിരുന്നവരാകട്ടെ അവരുടെ പണം എന്തിനെന്നു പോലും ചിന്തിക്കാതെ ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ജനസാമൂഹിക ജീവിത ശൈലിയിൽ ദരിദ്രരും ധനികരുമെന്ന രണ്ടു വിഭിന്ന വിഭാഗത്തെ വേർതിരിച്ചെടുത്ത് മുറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ മൊത്ത  സാമ്പത്തിക സിസ്റ്റത്തെ വേണ്ടവിധം ക്രമപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ആ രാജ്യത്ത് ആന്തരികമായി സ്വന്തം പൗരന്മാരും, ജനാധിപത്യവും നന്നായി ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടുകയില്ല. അതിനുത്തരവാദികൾ ആരായിരിക്കും എന്നതായ ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടിയുണ്ട്: "ഉത്തരവാദികൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഭരണകക്ഷി പാർട്ടികളും". അവർ ഒരുക്കുന്ന പാത മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു പരിഹാരമുള്ളൂ. 

ജർമ്മനി എത്ര അന്യായമാണ്? ഇത് സമൂഹത്തിലെ ചിലചില കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള സംശയങ്ങളിൽ ചിലതാണ്. ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിൽ കാണുന്ന  വിടവ് വളരുകയോ, അതോ ചുരുങ്ങിയോ? രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും, സാമൂഹ്യ    സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരെ തന്നെയും, അസമത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ  എന്നും അത്ര തന്നെ...! അക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി അവർ ഒട്ടു പറയാറില്ല. വസ്തുതാ പരിശോധയിലെ വലിയ അടിസ്ഥാന തത്വം, നമുക്ക് ചിലതു മാത്രം കാണാൻ കഴിയും.

അസമത്വം എന്ന വിഷയം നിലവിലെന്നും ജർമ്മനിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. മാർസെൽ ഫ്രാസ്റ്റ്ഷെർ, ഈ പാറക്കല്ലിനെ ഉരുണ്ടു നീക്കുവാനായി  ശ്രമിച്ചു. ജർമ്മനി "അസമത്വത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമിയാണ്" എന്ന് എക്കണോമിസ്റ്റ് തന്റെ "വിതരണ പോരാട്ടം" എന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നു. അത് കൂടാതെ സോഷ്യൽ അസോസിയേഷൻ മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു:"അസമത്വം ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ് , മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയവും. ഇപ്പോൾത്തന്നെ ആശാവഹമായ നടപടിയാണ്: അസമത്വം ഒരു കേന്ദ്രീയ വിഷയമാക്കി അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പ്രശ്നമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വെന്ന് പോലും ജർമ്മനിയിലെ പ്രമുഖ (എസ്. പി. ഡി (SPD) മുൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക്ക് പാർട്ടിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷൻ സിഗ്മാർ ഗബ്രിയേലും പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹം നീടർസാക്സൻ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയും ജർമൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായി സേവനം നൽകിയിരുന്ന പ്രശസ്തവ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം ജർമൻ   സർക്കാരിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെയും മന്ത്രിയായി സേവനം ചെയ്തിരുന്നു .

ജർമ്മനിയിൽ തൊഴിൽ ഒരു റെക്കോഡ് നിലയിലാണെങ്കിലും, വേതനം കുതിച്ചുയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ജർമ്മൻ സമ്പത്വ്യവസ്ഥ വളരെ കൂടുതലേറെ  അന്യായമാണ്. അസമത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും സാധാരണമായ വിവിധ സിദ്ധാന്തങ്ങളെ "ലോകം" ഒരു വസ്തുതാപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയി രുന്നു.
അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വസ്തുതകൾ നോക്കാം.

 1: ജർമ്മനി പ്രത്യേകിച്ചും സമാനതകളില്ലാത്ത രാജ്യമാണ്.

ഈ  വസ്തുതയ്ക്ക്  ഒരു "യെസ് "അല്ലെങ്കിൽ "നോ" എന്ന് പോലും പൊതുവായ രീതിയിൽ മറുപടി പറയാനാവില്ല. അസമത്വത്തിന് പല മുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ.  ഒരു രാജ്യത്തുള്ള സമ്പത്ത് സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ തുല്യമായി വീതിക്കാൻ, അവിടെ വരുമാന വിടവ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അവസരങ്ങൾ അമിതമായി ഉത്ഭവിക്കാം എന്നാണ് കാണുന്നത്.

ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വരുമാന അസമത്വം അളക്കുന്ന ഐ. ബി. സി എന്ന വിളിക്കപ്പെടുന്ന, അസമത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ അളവുകോലാണത്. ഈ അളവുകോൽപ്രകാരം, രാജ്യത്തെ  സാമ്പത്തിക അസമത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒ. ബി. സി അളവ് 0. 32- എന്ന  ശരാശരിയേക്കാൾ 0. 29  പോയിന്റ്  താഴെയാണ് ജർമ്മനി എന്ന് കാണുന്നു .   35  താരതമ്മ്യ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, ജർമ്മനിയെക്കാൾ 21 രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ അസമത്വം അങ്ങനെ കൂടുമെന്നും കണ്ടു.

നിഗമനം നോക്കാം: സർവ്വസാധാരണമായ അളവുകോൽ പ്രകാരം വസ്തുത ശരിയല്ല.

 2:  വരുമാന വളർച്ചയിനത്തിലും ജർമനിയിൽ വളരെ അസന്തുലിതമാണ്.  OECD രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇരുപതു രാജ്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ പഠനമനുസരിച്ച് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ലെവിയും നികുതിയും കിഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേതനത്തിൽ വിപുലമായ അന്തരം ഉള്ളത് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾക്കു മാത്രമാണ്.  നികുതി കിഴിക്കാതെയുള്ള മൊത്തവരുമാനം ജർമ്മനിയിൽ അത് വളരെ അസന്തുലിതമാണ്, കുറച്ച് സമ്പാദിക്കുന്നു, പലരും വളരെ വളരെ കുറച്ചു  സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജർമനിയിലെ മൊത്ത വരുമാന അസമത്വം ഉയർന്നതാണ്.

പെൻഷൻകാരെയും ഈ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഒരു അന്തർദ്ദേശീയ ശരാശരി വരുമാനം താരതമ്മ്യപ്പെടുത്തുവാൻ വളരെ ഏറെ വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ട്, അറുപതു വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ വരുമാനസ്ഥിതിവിവരത്തെപ്പറ്റി ലക്‌സംബർഗ്ഗ് കേന്ദ്രമാക്കിയ വരുമാന പഠനകേന്ദ്രം ഒരു പഠനം നടത്തി. അപ്പോൾ, ജർമ്മനിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഏതാണ്ട് 0, 47 പോയിന്റ് അസമത്വം അമേരിക്കയിലാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി. അത് ഡെന്മാർക്കിനേക്കാളും, നോർവെയെക്കാളും 0, 42 പോയിന്റ് അടുത്തു വരുമെന്ന് മനസ്സിലായി.

അന്താരാഷ്ട്ര താരതമ്യത്തിൽ ജർമ്മനിയിലെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ താരതമ്യേന ചെറുതാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചില മാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഒഴിവുകൾ ഉണ്ട്. യൂറോപ്പിലെ ചില മാദ്ധ്യമങ്ങൾ - സ്രോതസ്സ്: Die WORLD, പറയുന്നു: നെറ്റ് ഇൻകം, അതായത് നികുതികളും  ലെവിയും ഒഴിച്ചുള്ള വേതനവും നോക്കിയാൽ, ജർമ്മനിയിലെ ധനികരും ദരിദ്രരും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വളരെ ചെറുതാണ്: നിങ്ങൾക്ക് അതേ ഗിനി ഗുണനം 0. 29 ലഭിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പത്തും, താഴെ പത്തു ശതമാനവും തമ്മിലുള്ള വേതന വിടവുകൾ കൊണ്ട് പോലും ജർമനിയിൽ അമേരിക്കൻ അനുപാതം ഇല്ല. യുഎസിൽ ഈ അനുപാതം 2013 ൽ 5. 1 ആയി. ജർമനിയിൽ ഈ വിടവ് 3.4 എന്ന നിലയിൽ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു.

3. മൊത്തം ഇൻകം, (അതായത് നികുതികൾ ഉൾപ്പടെയുള്ള വരുമാനത്തുക)  ജർമ്മനിയിൽ വിതരണം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ നികുതി കിഴിച്ചുള്ള നെറ്റ് വരുമാന ഇനത്തിൽ അപ്രകാരമല്ല. കൂട്ടായ്മയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ "വെൽത്ത് റിപ്പോർട്ട്" പ്രകാരം, നിരീക്ഷിച്ച 19 വ്യവസായവൽകൃത രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമ്പത്തിന്റെ വിതരണം യു. എസ്. എ, സ്വീഡൻ, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ, ആസ്ട്രിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രം സമാനതകളില്ലാത്തതാണ്. സമാനമായ ഫലങ്ങൾ മറ്റു പല സർവേകളിലും കണ്ടുവരുന്നു. സമാനതകൾ   ഇല്ലാത്ത വരുമാന സമ്പത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വിതരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പുന:രേകീകരണമാണ്. ഒരു  അഭിപ്രായം "അലയൻസ് "ചീഫ് ഓഫ് എക്കണോമിസ്റ്റ് ശ്രീ .മൈക്കിൾ ഹെയിസ് പറയുന്നു."ഇതിന് ആദ്യം സമ്പത്ത് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ട ഒരു പെനാൽറ്റി പാളി ചേർത്തു." എന്നാണ് .

ഉയർന്ന സമ്പത്ത് അസമത്വമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യനീതിയില്ല എന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ജർമ്മനിയെ അപേക്ഷിച്ച് സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സമ്പത്ത് അസമത്വം വളരെ കൂടും. ഒരു വിതരണ ഗവേഷകനായ ജൂഡിത്ത് നിസ്റ്റിസ് "കൊലാകോൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൽ"(IW ÖlN )പെട്ട  സ്കാൻഡിനേവിയ രാജ്യങ്ങൾ ധാരാളം വിതരണം ചെയ്യുന്നുള്ളതിനാൽ, ഒരു "സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ", യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഒരു പഠനത്തിൽ  സമാനമായ കണ്ണി കണ്ടെത്തി: ഒരു സർക്കാരിന്റെ സാമൂഹ്യചെലവിന്റെ താഴ് മ കാണിക്കുന്നത്, ജനസംഖ്യയിലെ താഴ്ന്ന വരുമാനത്തിന്റെ കാൽ   ഭാഗം മാത്രമേ സാമൂഹ്യവികസനത്തിന്  ചെലവുണ്ടാകുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് .

4. പ്രധാനപ്പെട്ട ചർച്ചയായ അസമത്വം ഉയർന്നു തുടരുന്നുവെന്നു കാണാം.

ജർമനിയിലെ അസമത്വം 1997- നും 2005- നും കാലത്തിന് ഇടയിൽ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചതോടെ വേതന അസമത്വം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു ചരിത്രപരമായ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിയെന്ന് വിതരണ ഗവേഷകരും സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അന്നുമുതൽ വരുമാനത്തിലും സമ്പത്തിിലും അസമത്വം കാണുന്നത് അൽപ്പം അവർ നിരസിച്ചു.


 സാമ്പത്തിക അസമത്വം ജർമ്മനിയിലും - (Homeless in Germany.)

സോപ് ( S O E P - 2002)  ഡാറ്റാ സെറ്റു പ്രകാരം ഇങ്ങനെ, ടോപ്പ് പത്ത് ശതമാനം ജർമ്മൻകാരുടെ 55. 7 ശതമാനം മൊത്തം ആസ്തിബാദ്ധ്യത കൾ 2012 53. 4 ശതമാനം വരെ സ്വന്തമായുണ്ട്. വരുമാന അസമത്വം 2005 മുതൽ ചെറുതായി വീഴുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. "ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ പത്ത് ശതമാനം ജനങ്ങൾക്കും യഥാർത്ഥ വരുമാനം 7. 3 ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ പത്ത്ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് 3.2 % വർദ്ധനവ്‌ മാത്രമാണ്", വിതരണ ഗവേഷക നിണസ് പറയുന്നു.: ഫലം: "മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ പത്ത് ശതമാനം വരുമാനത്തിന്റെ ആദായം ഏറ്റവും അവസാനം അൽപ്പം കുറയുകയും, അത് 2015- ൽ ഏകദേശം 31. 4 %  വരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

ടോപ്പ് 1 ശതമാനം എന്ന നിലയിൽ വിളിപ്പേരുള്ള സൂപ്പർ ധനികർ പോലും മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ കൂടുതൽ വെട്ടിപ്പ് നടത്തി കണ്ടിട്ടില്ല. ഫെഡറൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിനുള്ള " FRAUENHOFER ഇൻസ്റ്റിറ്റിയൂട്ട് " പഠനപ്രകാരം, രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഡിസ്പോസിബിൾ വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം 9.1 ശതമാനം 2015 - ൽ ഉന്നത ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. 2014- മുതലുള്ള കുറവാണു ഈ കണക്കു പ്രകാരം. 10, 1 പോയിന്റ് 2014 നേക്കാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നിഗമനം: അസമത്വം നിലവിൽ ജർമ്മൻ നിയമ നിബന്ധനകൾക്ക് താരതമ്യേന ഉയർന്നതാണ്, അത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്നിട്ടില്ല, പക്ഷേ ചെറുതായി ഇക്കാര്യം അവർ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5: മൂലധനവിഹിതം വേതനത്തേക്കാൾ ഉയരുന്നു.

ഈ വിഷയം ഫ്രഞ്ച് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞനായ ശ്രീ. തോമസ് പിക്കെട്ടി ലോകപ്രശസ്തമാക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദം ഇങ്ങനെയാണ് : "ധനികരും, ഓഹരികളും, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും, നിക്ഷേപിക്കുകയും, ജോലിയിൽ നിന്ന്ള്ള, ജീവനക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച്, മൂലധനത്തിൽനിന്ന് ഉയർന്ന തോതിൽ ലഭ്യമായ വരുമാനം നേടുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട്; മുതലാളിത്തത്തിൻറെ ഉയർച്ചയും  ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിസ്ഥാന നിയമത്തിലൂടെ അസമത്വവും വർധിക്കുന്നു". ഇനി, HANS BÖCKLER STIFTUNG ജർമ്മനിക്കുവേണ്ടി മാത്രം നടത്തിയ പ്രത്യേക പഠനപ്രകാരം, 2000 നും 2012 നും ഇടയിലുള്ള കാലയളവും, ഇത് ശരിയാണ്. ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ രണ്ട് ശതമാനം കൂടുതൽ വേതനം നൽകി. എന്നാൽ കോർപ്പറേറ്റ്ലാഭവും സമ്പത്ത് വരുമാനവും, അതനുസരിച്ചു ഓരോ പ്രതിവർഷം 3. 3 ശതമാനം ഉയർന്നുതുടങ്ങി..

കഴിഞ്ഞ കാല സ്തംഭനാവസ്ഥയുടെ വർഷങ്ങളേക്കാൾ കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ്,  IW യിലെ സാമ്പത്തിക നിരീക്ഷകയായ  Mrs. NIEHEUS നൽകിയത്. അവരുടെ നിരീക്ഷണപ്രകാരം 2006 വര്ഷം മുതൽ തൊഴിൽ രംഗത്ത് വേതന വർദ്ധനവ് ഏകദേശം 2,8 % വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതേസമയം സമ്പത്തും വ്യവസായികളുടെ വരുമാനവും 2 % വീതമാണ് വർദ്ധിച്ചതെന്നും പറയുന്നു.

ജർമൻ ഫെഡറൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫിസിൽ നിന്നുള്ള ഇപ്പോഴും ഇനിയും വീഴുന്ന കണക്കുകൾ ഒരു സമ്മിശ്ര ചിത്രമാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതിലെ വിശദീകരണം നോക്കാം. 1991- നും 2003- നും ഇടയിൽ തൊഴിലാളികളുടെ വരുമാനം തൊഴിൽദാതാവിന്റെ സമ്പത്ത്, വരുമാനം എന്നീ ഇനത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ വളർന്നതാണ്. 2007 മുതൽ 2015 വരെയുള്ള കാലയളവാണ് ഇത് ബാധകമാവുക. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിന്റെ മധ്യകാലത്തിൽ മാത്രമേ കോർപ്പറേറ്റ്- സമ്പത്ത് നേട്ടങ്ങൾ അകന്നുനിന്നുള്ളൂ, ശക്തമായ നിലയിൽ-അതായത്, 1991 മുതൽ, മൊത്തം മൂലധന വരുമാനം ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തേക്കാൾ അൽപ്പം ഉയർന്ന ലാഭം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

 6: ജർമനിയിൽ കൂടുതൽ പേർ ദരിദ്രരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് പരിമിതമായ അളവിൽ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്നാണ് നിഗമനം..

ഡി. ഡബ്ല്യു. എക്കണോമിസ്റ്റ് ഫ്രാസ്റ്റ്ഷേർ  പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ജർമനിയിൽ ദാരിദ്ര്യം വ്യാപകമാണ്. "ഭൗതിക നഷ് ടം" അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 12. 9 ൽ നിന്ന് 2001 ൽ, 2013-ൽ , 16.1 ശതമാനം ആയി ഉയർന്നു."ഇത് വളരെ ഏറെ  ഉയർന്നതാണ്, മാത്രമല്ല അന്തർദ്ദേശീയ താരതമ്യത്തിൽനിന്ന് വളരെ ഉയർന്ന സംഖ്യയാണ്," ഇത് സാമൂഹിക- സാമ്പത്തിക പാനലിൽ (സോപ്) നിന്നുള്ള ഡാറ്റ പരാമർശിച്ചു കൊണ്ട് ഫ്രാറ്റ്സ്ഷർ എഴുതുന്നു.

യു. എന്നിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ജർമനിയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അത്രയും നാടകീയമല്ല. EU-SCC data പ്രകാരം, 2014-ൽ, എല്ലാ ജർമ്മൻകാരിൽ നിന്നും 11.3 ശതമാനം വരെ, അത്യാവശ്യമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഒൻപത് നിത്യോപയോഗ ഇനങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം, ഒരാഴ്ചത്തെ അവധിവ്യാപാരയാത്ര, അപ്രതീക്ഷിത ചെലവുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ വാടകയുടെ കൃത്യനിഷ്ഠത നൽകൽ തുടങ്ങിയവ യും ഇപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലാണ്, എന്നാൽ 2005 മുതലുള്ള നിരക്കുകൾ ഏകദേശം സ്ഥിരമാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര നിലവാരമനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഉയർന്നതല്ല. ആകെയുള്ള 28 യു. എ. ഇ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ആറ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ്. "മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലായ്മ" ഉള്ള ആളുകളുടെ ഉയർന്ന അനുപാതം, യു. എ. ഇ. ശരാശരി 18.6 ശതമാനം. യു. എ. ഇ. യിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, സോപ്സ് സംശയങ്ങൾ അൽപ്പം വ്യത്യസ്ത നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളാണെന്ന വസ്തുത കാരണമാണ് ഫ്രാറ്റ്സ്ഷെർ എന്ന വ്യക്തിയുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുള്ളത്. ഉദാഹരണമായി, "പുതിയ ഫർണിച്ചർ താങ്ങാനാവുമോ" എന്ന മാനദണ്ഡം ഒൻപത് യു. എ. ഇ സൂചികകളിൽ ഒന്നല്ല. കുറഞ്ഞപക്ഷം വിവാദപരമാണ്, അത് .

  7. കൂടുതൽ ഉയർന്ന അസമത്വം കുറഞ്ഞ വളർച്ചയുണ്ടാക്കും.

മുഖ്യമായും ഒ. ഐ. സി. യുടെ ഒരു പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വിശദീകരണം. ഈ പഠനപ്രകാരം, അസമത്വം അത്രകണ്ട് ഉയർന്നില്ലെങ്കിൽ 1990- നും 2010- നും ഇടയിൽ ജർമനിയിലെ സാമ്പത്തികമായ വളർച്ച ആറു ശതമാനം പോയിന്റ് വരെ ഉയർന്നേനെ. വിദഗ്ദ്ധ സമിതിയുടെ പഠനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എതിർ നിഗമനത്തിൽ വരുന്നു: നേരേ മറിച്ച്, മറ്റ് വിശകലനം അനുസരിച്ചു ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പരിമിതമാണെങ്കിൽ, ഈ അസമത്വം ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വളർച്ചയെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ഒ. ഇ. സി.ഡി (OECD)-പഠനവും, മറ്റു തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ഉയർത്തുന്നുണ്ട്: വിദ്യാഭ്യാസ അവസരങ്ങളുടെ അഭാവവും സാമൂഹികമായ ചലനശേഷി ഇല്ലായ്മയും മൂലമാണ് പ്രധാനമായും അസമത്വത്തിന്റെ വലിയ ആഘാതങ്ങൾ  ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ, ഫിൻലാന്റിലെ അസമത്വം ഉയരുന്നത് (8. 6 ശതമാനം), നോർവ്വേ (8.5 ശതമാനം പോയിന്റ്), സ്വീഡൻ  (7.2 ശതമാനം പോയിന്റ്), ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ജർമനിയിലും യുഎസിലും വളർച്ചയുടെ നിരക്ക് മറ്റുള്ള ഈ രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടതലാകുന്നത്?

O E C D- പഠനത്തിൽ അതിനാൽ മറ്റ് സ്വാധീനസാധ്യത തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അമിത അസമത്വം വളർച്ച സാവധാനത്തിലാക്കും എന്ന OECD യുടെ ഓരോ അടിസ്ഥാന പ്രസ്താവനയോട് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി ( IWF) പോലുള്ള പല അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും യോജിക്കുന്നുണ്ട്‌.: വളരെയേറെ ഉയർന്ന അസമത്വം വളർച്ചയെ മന്ദഗതിയിലാക്കാം. എന്നാൽ, ജർമ്മനിയിലാണ് ഈ സംഭവം എന്നതിന് സാധുതയുള്ള വലിയ തെളിവുകളില്ല.
 
 8: ജർമനിയിൽ പ്രൊമോഷന്റെ സാധ്യതകൾ കുറവാണ്.

സാമ്പത്തിക സമത്വത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഗവേഷകൻ ഫ്രാറ്റ്സ്‌ഷെർ, അത് പോലെ ജർമ്മനിയിലെ ചില S. P. D രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ ഒരു ആശയത്തിൽ എത്തിയതെങ്ങനെ ?: അസമത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ O. E . C. D രാജ്യങ്ങളിലുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജർമ്മനി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

ജർമ്മനിക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ തെളിവുകൾ: യു. എൻ ചിൽഡ്രൻസ് ഏജൻസി യൂനിസെഫിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം സാമൂഹികമായ അസമത്വം ഒന്നുകൂടി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിത സംതൃപ്തി എന്നിവയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇതിനുള്ള സ്രോതസ്സ്:  WORLD മാദ്ധ്യമം.

ഫ്രാറ്റ്ഷെർ, കൂടാതെ, പല എസ്. പി. ഡി  രാഷ്ട്രീയക്കാരും ജർമ്മനിയിൽ അവസരത്തിന്റെ ഉന്നതമായ അസമത്വത്തെ വിമർശിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സുപ്രധാന വിഷയം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പലവിധ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച്, ഫെഡറൽ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ജർമ്മനി അനേക വർഷങ്ങളായി മറ്റ് ഒ. ബി. സി രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ജർമ്മനി ഇക്വിറ്റി അവസരത്തിന്റെതായ കാര്യത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ് ക്കുന്നില്ല.

എന്തായാലും  O. E. C. D  യുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഈ അടുത്തകാലത്തായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്., വിശേഷിച്ചും ബാല്യകാലത്തെ  വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിലൂടെ. പഠനങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയുടെ  സാക്ഷരതയിൽ ഏറെ സ്വാധീനവും 2000 മുതൽ ഗണ്യമായിട്ട് മെച്ചപ്പെട്ടു.

 ജർമ്മനിയിൽ തുല്യ അവസരങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ്.//-

ഏതു രാജ്യത്തും വിദ്യാഭ്യാസം ജർമ്മനിയിലെ പോലെ തന്നെ അവയുടെ ഉത്ഭവത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ജർമ്മനിയിൽ 1949 ൽ ജർമൻ ഭരണഘടന എഴുതിയത്  പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം "സൗജന്യവും ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ചുമതലയാണെമെന്നും" എഴുതിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. അത് സർവ്വകലാശാലാ പഠനങ്ങൾക്ക്പോലും സ്വതന്ത്രവും സൗജന്യവുമാണ്. സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സഹപാഠികളേക്കാൾ ഈ രാജ്യത്ത് യൂണിവേഴ് സിറ്റി സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. എങ്കിലും മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, 25- നും 34- നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ജർമ്മൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് നല്കിവരുന്നു. "ഈ വിഷയം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ വിവാദസാധ്യതകളുണ്ട്" എന്ന് IW ഗവേഷക Mrs.Niehues  പറയുന്നു. 

എന്തായാലും അടുത്ത കാലത്തായി OECD  യുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ജർമ്മനി അവസരസമത്വകാര്യത്തിൽ വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, എങ്കിലും കുറേക്കൂടി   വളർച്ച പ്രാപിക്കാനുണ്ട്.//-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ

 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,   in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.