Samstag, 25. Mai 2024

ധ്രുവദീപ്തി : -Religion- // -കത്തോലിക്കാസഭ -//- സഭ വേദനാജനകമായ മാറ്റങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. // George Kuttikattu


 ധ്രുവദീപ്തി : -Religion-  

കത്തോലിക്കാസഭ - 

സഭ വേദനാജനകമായ മാറ്റങ്ങളെ 

അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. 

 സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ബിഷപ്പുമാരും പുരോഹിതരും സഭാംഗങ്ങളും. // 


George Kuttikattu

മാർപാപ്പയ്ക്ക് നേർക്കുള്ള വെല്ലുവിളി !  

ഇതിന്റെ പേരോ ആത്മീയത?  

സഭയിലെ അംഗങ്ങളായ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട സീറോമലബാർ സഭാനേതൃത്വം കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല ലോക ക്രിസ്തുമതത്തിന് അപമാനമാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾക്കും മാതൃകയായിരുന്ന കേരളത്തിലെ കത്തോലിക്കാ സഭാസംവിധാനം കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾകൊണ്ട് സഭാനേതൃത്വങ്ങൾ ലോകകത്തോലിക്കാ സമൂഹത്തിനു അപമാനമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്.

ലോകമാകെ മലയാളികളെ ചൂഷണം നടത്തി വരുന്ന  സീറോ മലബാർ സഭയിലെ പുരോഹിതർ, വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ ചെയ്തു ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളെ വശത്താക്കി സീറോമലബാർ സഭയുടെ രൂപതകളും ഇടവകകളും സൃഷ്ടിച്ചു  പണത്തിനുവേണ്ടി തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തുന്നു. സീറോമലബാർ പുരോഹിതരും മെത്രാന്മാരും സഭയിൽ ഇല്ലാത്ത പുതുനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇടവകകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സഭാവിശ്വാസികളിൽ പിളർപ്പുണ്ടാക്കി വരുന്നു. മാർപാപ്പയെയും പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിയുന്നു. ചില വസ്തുതകൾ നോക്കാം.  

ഒരു യഥാർത്ഥ സഭാചരിത്രം എഴുതാനുള്ള ഉദ്യമമല്ല, മറിച്ച്, കുറേക്കാലങ്ങളായി സഭയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മാറ്റങ്ങളുടെ ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പറയുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ ഇതിലെ ഓരോ സംഭവകാര്യങ്ങളും വായനക്കാർക്കും അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ കുറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം  ആത്മീയമാണെങ്കിൽ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു പരിധിയോളം പരിഷ്കൃതലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. 

സീറോ മലബാർ സഭയിലെ ബിഷപ്പുമാരും പുരോഹിതരും സഭാംഗങ്ങളും. 

വിശ്വാസിവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട സീറോമലബാർ സഭയുടെ നേതൃത്വം കേരളത്തിന് മാത്രമല്ല, ലോകക്രിസ്തുമതത്തിനാകെ ഒരപമാനമാണ്. കേരളത്തിൽ ഇന്ന് സീറോമലബാർ സഭയിലെ മെത്രാൻസംഘവും പുരോഹിതരും, കത്തോലിക്കാസഭയിൽ അവർ ഇന്ന് വത്തിക്കാനിൽ മാർപാപ്പയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഭീഷണിയാണ്. കേരളത്തിലുള്ള വിവിധ മേഖലകളിലും, ഇന്ത്യയിലും മറ്റു വിദേശരാജ്യങ്ങളിലും, കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്ക് മാതൃകയായിരുന്ന ഈ സഭയുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  മൂലം ഇപ്പോൾ സഭാവിശ്വാസികളെയാകെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്‌. ഇന്ന് സഭാഅംഗങ്ങൾക്ക് തീരെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു സഭാതലവനും സീറോമലബാർ സഭയിലുള്ള പുരോഹിതർക്കും, മെത്രാന്മാർക്കും, അവരെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും, സഭയിൽ എന്നും ഭൂരിപക്ഷമുള്ളവരും, എന്നാൽ പുരോഹിതരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒട്ടും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരുമായ, വിശ്വാസികളെ ഏവരെയും വിവിധതരം കാര്യങ്ങൾ ചൊല്ലി ആത്മീയ തകർച്ചയുടെ ആഴങ്ങങ്ങളിലേയ്ക്കവരെ തള്ളിവിടുകയാണ്. സീറോമലബാർ സഭ എന്നത് ആ സഭയിലെ എല്ലാ  മെത്രാന്മാർക്കും പുരോഹിതർക്കും മാത്രമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണോ? സഭാoഗങ്ങളും കുറേ മെത്രാന്മാരും പരോഹിതരും, അതുപോലെതന്നെ  സന്യസ്തരും ഉൾപ്പെട്ടതാകണം സഭയുടെ സിനഡാൽ സംവിധാനം. സഭാ സിനഡ് മെത്രാന്മാർ മാത്രമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാകരുതെന്ന് ഫ്രാൻസിസ്  മാർപാപ്പ പലതവണ നിർദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷേ, സീറോ-മലബാർ സഭയുടെ മെത്രാന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഏത് അഭിപ്രായവും  നിർദ്ദേശങ്ങളും അവഗണിച്ചു തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. സഭയുടെ ഘടന എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അല്മായർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സഭയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ അവകാശമുണ്ട്. മെത്രാന്മാർ  തനിച്ചുള്ള ഒരു ഭരണനേതൃത്വത്തെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു പഴയ കാലമുണ്ടായിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെത്രാൻ സിനഡ് എന്ന സഭാസംവിധാനത്തെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ  തള്ളിക്കളയണം.   

സീറോമലബാർ സഭയുടെ രൂപതകളിലെ ഇടവകപ്പള്ളികളിലുള്ള ചില ഇടവകാധികാരികളിൽനിന്നും നിത്യവും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭവിരുദ്ധപരമായ ആത്മീയതയ്ക്കും സാമൂഹ്യധാർമ്മികതയ്ക്കും വിരുദ്ധവുമായ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥിതി വിശേഷം സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരും,  അവരെ നിത്യവും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇടവകകൗൺസിൽ അംഗങ്ങളും മനഃപൂർവ്വം മനസ്സിലാക്കാതെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുതൽ  ശ്രദ്ധേയവുമാണ്. അതിനുദാഹരണമായി ഒരു വിഷയം കുറിക്കട്ടെ, കേരളത്തിലെ മറ്റു മതവിശ്വാസിസമൂഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ  സീറോമലബാർ സഭയിലെ പാലാ രൂപതയുടെ മെത്രാൻ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമെല്ലാം ഒരു ധാർമ്മികതയോ ആത്മീയതയോ അല്ല. മനുഷ്യന്റെ അന്തസ്സ് ലംഘിക്കാനാവാത്തതാണ്. അവർ ആരായാലും  ബഹുമാനിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആധികാരിക  ശക്തികളുടെയും കടമയാണ്. ഇത് ആദ്ധ്യാത്മിക സഭാനേതൃത്വങ്ങൾ  മനസ്സിലാക്കണം. മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ  മാനിക്കണം, വ്യക്തമായിട്ട്  ഇത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് തുറന്ന് കാണാവുന്ന മറ്റനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സഭാനേതൃത്വത്തിന്റെ  സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്ന് സ്വയം ഒരു വിശ്വാസസംരക്ഷകന്റെ  മുഖംമൂടിയ ണിഞ്ഞു അധർമ്മങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥമായ  രൂപം ഇവിടെ വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മുകളിൽ എഴുതി. സഭാവിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയസമാധാനത്തകർച്ചയിൽ ആഗോള  കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മുൻനിരയിൽത്തന്നെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സീറോമലബാർ സഭയുടെ ഇന്നുള്ള അതിബീഭത്സമായ അവസ്ഥയെപ്പറ്റിയും സഭയുടെ നേതൃത്വം മൗനം പാലിക്കുകയാണ്. അധികാരത്തോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് സീറോ മലബാർ  പുരോഹിതരെയും ഓരോ മെത്രാന്മാരെയും അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ജലന്ധർ രൂപതയുടെ പരമോന്നതസ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് കത്തോലി ക്കസഭയിലുള്ള ഒരു കന്യാസ്ത്രിയെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയാ ക്കിയ ജലന്ധർ രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ഫ്രാങ്കോയെ നിയമദൃഷ്ടിയിലുള്ള നടപടിക്രമത്തിനുവേണ്ടി പാലായിൽ ഉള്ള ജയിലിൽ കയറ്റിയിരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊരാൾക്ക് സഭയുടെ ഭരണസാരഥ്യം വഹിക്കുവാനുള്ള  എന്തർഹതയാണുള്ളതെന്ന് സഭ ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. 

എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയും ജനാഭിമുഖ കുർബാനയും- തർക്കങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും .

ഇക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന സാമ്പത്തികപ്രതിസന്ധികളെപ്പറ്റിയും  , ഉദാ: അവശ്യസാധങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം, യുവജനങ്ങളുടെ ഭാവിയും,  ആശ്രയം ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന വയോജനങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ അടിയന്തിരപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരെ അജ്ഞതയും നടിക്കുന്ന ഒരു  സഭയുടെ നേതൃത്വം ഒരു നിഗൂഢ സംഘമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ  അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സഭയുടെ തലവനായി ഒരു മേജർ ആർച്ചു ബിഷപ്പ്-കർദ്ദിനാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോൾ ഭരണതലത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം തന്റെ സ്ഥാനത്യാഗത്തോടെ കുറെ കുറവായി. ഇപ്പോൾ സീറോമലബാർ സഭയിൽ ഒരു മെത്രാൻ മുൻസഭാ നേതൃത്വത്തിന്റെ  പകരക്കാരനായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം-അങ്കമാലി രൂപതയിൽ, മൊത്തം സീറോമലബാർ സഭ ഒരു നാഥനില്ലാക്കളരിയായിത്തന്നെ തീരുവാൻ തലപ്പത്തിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു; സ്വന്തം പരാജയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അധികാരി നേതൃത്വ  സ്ഥാനം ഉപേക്ഷിച്ചു ഒഴിഞ്ഞുമാറി. സഭയിൽ എന്തെല്ലാം പിന്നീട് നാം ഇപ്പോൾ  കാണുന്നു!

എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയിൽ സീറോ മലബാർ സഭയിലുള്ള  പുരോഹിതരും മെത്രാന്മാരും കർദ്ദിനാളും ചേർന്ന് സഭയിലെ ഓരോ  അംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെയും അവരുടെ നല്ല അവകാശങ്ങളെയും നിർദ്ദേശങ്ങളെയും നിഷേധിക്കുകയും അൾത്താരയിൽ നിന്നും തിരു വോസ്തി പുല്ലുപോലെ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ള സഭയുടെ  അംഗങ്ങളെ പാപികളാക്കി ആക്ഷേപിക്കുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ  സീറോമലബാർ സഭയിലെ പള്ളികളിൽ ജനാഭിമുഖകുർബാനതന്നെ  അർപ്പിക്കണമെന്ന് വത്തിക്കാനിൽ നിന്നും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയും  നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ അതിനെതിരെ സീറോമലബാർ നേതൃത്വമാകട്ടെ,  സംഘടിതമായിത്തന്നെ മാർപാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശത്തെക്കുറിച്ചു അവർ  അവഹേളിച്ചു അഭിപ്രായങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു. സഭയുടെ അംഗങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെ അപ്പാടെ എതിർത്തുകൊണ്ട്, അപ്പോൾ എറണാകുളം  അങ്കമാലി രൂപത കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയം അടച്ചുപൂട്ടിയത് ഈ സഭാ നേതൃത്വങ്ങളാണ്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് നല്ല മാനസികാരോഗ്യo  ഇല്ലാത്തയാളാണെന്നുപോലും ഇക്കൂട്ടർ പരസ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്നും അങ്കമാലിഎറണാകുളം രൂപതയിലെ കുർബാന അർപ്പിക്കൽ  പ്രശ്നവിഷയം സൗമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറാകുന്നില്ല. ലോകമാകെ ഈ വിഷയം ചർച്ചാവിഷയമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. 

വി. കുർബാന സംബന്ധിച്ച തർക്കം ഒരു വഴിത്തിരിവിലേക്കാണെന്നും, മാർപാപ്പയുമായി മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ വത്തിക്കാന്റെ അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശങ്ങളും തേടുകയാണെന്നും നാമറിഞ്ഞല്ലോ. സീറോ മലബാർ സിനഡിന്റെ ഒരു തീരുമാനം എതിർക്കുന്നവരും സ്വീകരിക്കുന്നവരും തമ്മിൽ ഇതുവരെയും ഒരു സമവായത്തിലെത്തിയിട്ടില്ല. ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിലിനെ കൂടാതെ സിനഡിലെ നാല് മെത്രാന്മാരും കൂരിയാ മെത്രാനും മാർപാപ്പയുമായി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് കേരള മാദ്ധ്യമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജനാഭിമുഖ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ഒരു അനുകൂലമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുമെന്ന് ജനാഭിമുഖ കുർബാനയെ അനുകൂലിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം സിനോടൽ തീരുമാനത്തിൽ ഇപ്പോഴും ജനാഭിമുഖ കുർബാനയെ എതിർക്കുന്നവരും തമ്മിൽ നേർക്ക് നേർ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ. കേരളത്തിലുള്ള സീറോമലബാർ മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരും യൂറോപ്പിലെത്തിയാൽ അവിടെയുള്ള പള്ളികളിൽ അവർ ജനാഭിമുഖ വി. കുർബാനയാണ് നടത്തുന്നത്. അവരുടെ നീതിബോധത്തിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി തെളിയുകയാണ്, ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ എന്ന് നാം അറിയുന്നു.  

സീറോ മലബാർ സഭയിൽ വി. കുർബാന ഏകീകരണത്തിന് മെത്രാൻ സിനഡ് നിർദ്ദേശിച്ച കുർബാനക്രമം സൃഷ്ടിച്ച വിഭാഗീയതയും വളരെ വലുതാണ്. പല രൂപതകളിലും വൈദികർ മനസ്സില്ലാമനസ്സോടു കൂടി  എങ്കിലും ഏകീകൃത കുർബാന ചൊല്ലാൻ തയ്യാറെടുത്തുവെങ്കിലും എറണാകുളം അങ്കമാലി മേജർ അതിരൂപത വലിയ ചെറുത്തുനിൽപ്പി ന്റെ പാതയിലാണ്. 70 നീണ്ട വർഷങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന ജനാഭിമുഖ കുർബാന തുടരാൻ അതിരൂപതയ്ക്ക് ഇളവ് വേണമെന്നാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. എന്നാൽ മറ്റെല്ലാ രൂപതകൾക്കും ഇതനുസരിക്കാമെങ്കിൽ എറണാകുളം അങ്കമാലിക്കാർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നാണു മറുഭാഗത്തിന്റെ ചോദ്യം. ഇതേ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം സഭയുടെ മുൻ  ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും കാണാത്ത വിധമുള്ള തെരുവ് യുദ്ധം നടക്കുന്നതിലേയ്ക്കും ഈ സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ സഭാ തലവൻ കർദ്ദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി സ്ഥാനത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതും, മാത്രമല്ല, ഇന്ന് എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ അപ്പസ്തോലിക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാർ ആൻഡ്‌റൂസ് താഴത്തിനെ ഒഴിവാക്കുന്നതിലേയ്ക്കും ഇതെല്ലം കാരണമാക്കി. 

സീറോ മലബാർ സഭ മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരും സഭാകാര്യങ്ങളിൽ  മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ വിവിധ പ്രധാനപ്പെട്ട യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട്; ഇത്  സീറോമലബാർ സഭയുടെ സിനഡ് അംഗങ്ങളാകാൻ മെത്രാന്മാർക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളുവെന്ന് അവർ കരുതുന്നത് മെത്രാന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവമാണ്. ഇക്കാലത്തെ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ  സഭാoഗങ്ങൾ ഇവരേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറെ കാര്യങ്ങൾ കത്തോലിക്കാ സഭയെക്കുറിച്ചും, വിശ്വാസ സംബന്ധ കാര്യങ്ങളിലും, നിയമങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവരാണ്. എറണാകുളം-അങ്കമാലി രൂപതയിലെ പ്രശ്നത്തെ അവിടെയുള്ള കത്തീഡ്രലിന്റെ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായി സഭാധികാരികൾ കാണരുത്. സീറോമലബാർ സഭയുടെ ഒരു മൊത്തം പ്രശ്നമാണ്. പുതിയ മേജർ ആർച്ചുബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ ഇന്ന് സീറോമലബാർ സഭാതലവനെന്ന നിലയിൽ, അടുത്തനാളിൽ ആണ് വത്തിക്കാനിലെത്തി ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുമായി പ്രശ്നപരിഹാരം കാണുവാൻ കൂടിക്കാഴ്ചയുണ്ടെന്ന് മാദ്ധ്യമങ്ങൾ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എന്ന്, എവിടെ അവസാനിക്കും?: ഇത് അപ്രധാനമോ ? വിശ്വാസത്തിന്  പ്രശ്നവിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ല. സഭയും അതിന്റെ ഏറെ  പ്രാധാന്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം, സഭ എന്നത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ അത് അതിജീവിക്കുകയും വേണം. അതല്ലെങ്കിൽ, വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനു  നടുവിൽ, തങ്ങളുടെയും ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കാണ് കൂടുതലായ  ബോധ്യമുണ്ടാകേണ്ടത്?ഈ സഭയുടെയും പ്രസക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, അത് ആളുകൾക്ക് എന്താണ് സഭ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചാണ്. സഭയുടെ ദൌത്യം ഇപ്പോൾ വെറുമൊരു മണ്ടത്തരമല്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വയം പുതുക്കുക എന്നതാണ് അനിവാര്യമായ പ്രവർത്തനം.

ഇടവകവികാരിത്വം-ഏകാധിപത്യം.? സാമൂഹ്യവിരുദ്ധത-

യേശു പുരോഹിതരോട്: "ഈ ദേവാലയം എന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയമാണ്, പണപ്പിരിവോ, കച്ചവടമോ നടക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. നിങ്ങളതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു." 

ഇതുപോലെ, സഭയിലെ സഭാഅംഗങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഇടവക വികാരിമാരുടെ നിഗൂഢ പെരുമാറ്റമാണ് അടുത്തകാലങ്ങളിൽ ഏറെ  ശ്രദ്ധേയമായി അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഉദാ: കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽപ്പെട്ട  ചെങ്ങളം ഇടവക പള്ളിവികാരിയുടെ സഭാനിയമ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറിക്കട്ടെ. ഇതെല്ലാം സീറോമലബാർ സഭയിലുള്ള  ചില പുരോഹിതരുടെ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ വിവിധ  അതിക്രൂരതയുടെ ഉറച്ച ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. പള്ളിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ഇടയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന പ്രസംഗത്തിലൂടെ ചെങ്ങളം  ഇടവകയിലുള്ള കുടുംബനാഥന്മാരെയും കുടുംബിനികളെയും ചില  കുഞ്ഞുകുട്ടികളെപോലും അവഹേളിച്ചും ആക്ഷേപിച്ചും വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻവേണ്ടി ഈ പള്ളിയിൽ വരുന്നവർ കുർബ്ബാനസമയത്ത് നൽകുന്ന സ്തോസ്ത്രകാഴ്ച പ്പണം വളരെ കുറവാണെന്നുള്ള കടുത്ത ആരോപണമാണ് വികാരി  പറയുന്നത്. കാഴ്ച്ച പണം കൊടുക്കാത്തവർ എന്നെങ്കിലും രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ ഐ.സി.യു.വിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ  അക്കാര്യം തിരിച്ചറിയുകയുള്ളുവെന്നും ആക്ഷേപം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വലിയ പണപ്പിരിവിനുവേണ്ടി വികാരി നടത്തുന്ന ഭീഷണി വാക്കുകകൾ ആത്‌മീയതയാണോ? മാത്രമല്ല, കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കാനോൻ നിയമലംഘനമാണ് വികാരി ചെയ്യുന്നത്. കൂദാശ കർമ്മങ്ങൾ പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെ നടത്തണമെന്നാണ് നിയമം. ഇത് പരസ്യമായിട്ട്  ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിവാഹം, മാമോദീസ, തുടങ്ങിയ വിവിധ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപയുടെ  പ്രതിഫലം വാങ്ങി അവ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത്. കൂദാശകർമ്മങ്ങൾക്കു യാതൊരു പ്രതിഫലങ്ങളും വാങ്ങി നടത്തരുതെന്ന് കാനോൻ നിയമം അനുശാസിക്കുന്നു. സിനിമ കാണുവാൻ ഒരു തീയേറ്ററിൽ കയറാൻ പണംകൊടുത്ത് വേണമെന്നത് നമുക്കറിയാം. "പള്ളികളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയർപ്പിക്കൽ കർമ്മം നടത്തപ്പെടുന്നത്" പണം നൽകിയിട്ട്  കാണുവാനുള്ള ഒരു സിനിമയാണോ? യേശു പുരോഹിതരോട്, "ഈ  ദേവാലയം എന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയമാണ്, പണപ്പിരിവോ, കച്ചവടമോ നടക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. നിങ്ങളതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു."ഇത് യേശു പറഞ്ഞതിന്റെ ഈ കാരണത്താലാണ്,  അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പുരോഹിതശ്രേഷ്ഠന്മാരെല്ലാവരും യേശുവിനെ കുരിശിൽത്തറച്ചു വധിക്കണമെന്നു അലറിപ്പറഞ്ഞു തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷെ ജനക്കൂട്ടത്തെയാകെ പുരോഹിതർ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാണ് ബൈബിൾ സാക്ഷ്യം: ( യോഹ .11,45-53). ഇക്കാര്യം നാം വായിക്കുന്നു. ഈ ചെങ്ങളം പള്ളിവികാരിയുടെ പണസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില  പ്രസംഗം, വളരെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഏറെ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഓരോ ദിവസവും കുരിശിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആഹ്വാനമായിട്ട് മാത്രമേ ഈ ആഹ്വാനങ്ങളെ കാണുവാൻ ഇപ്പോൾ കഴിയു. സഭയിലെ ദൈവ വിശ്വാസികൾ ഇതിനെ അപ്രകാരം തന്നെ തള്ളിക്കളയട്ടെ.  

ഈ നടപടി ആത്മീയതയുടെ ഉദാഹരണമോ?   

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയിൽപ്പെട്ട ചെങ്ങളം പള്ളിവികാരിയിൽനിന്നും നേരിട്ട് ഞാൻ  അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്ന ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കുറിക്കട്ടെ. എന്റെയും എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ഇടവകാംഗത്വ വിവരം    ഇടവകയുടെ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തതായിട്ട് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചു മാസത്തിൽ അറിയുവാനിടയായി. അതേക്കുറിച്ചു ചെങ്ങളം ഇടവക വികാരിയുമായി സംസാരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയുമായി സംസാരിച്ചു. ഇടവക വികാരിയുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ  ചോദിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു : "ആറുമാസങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുള്ള വിദേശവാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരുടെ പേരുവിവരം ഇടവക നൽകിയ  ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യും". എന്നാൽ, ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ട്. ചെങ്ങളം ഇടവകയിൽപ്പെട്ടവരായ നിരവധിപേർ വിദേശങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർ ആരുടെയും പേരുകൾ ഈ ഡയറക്ടറിയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താണ് ഇത്തരം നിഗൂഢ പ്രവർത്തിയുടെ  പിന്നാമ്പുറ ലക്‌ഷ്യങ്ങൾ എന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.? സഭയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാടൻ നിയമം സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച ചെങ്ങളം പള്ളിവികാരി യുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും നടപടിക്കെതിരെ ഒരു പരാതി എഴുതി  കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ ബിഷപ്പിനു നൽകാൻ എനിക്ക് വിദഗ്ദ്ധ ഉപദേശം ലഭിച്ചു. പരാതിയും തയ്യാറാക്കി ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ രൂപത അധികാരിക്ക് 21-3-2024 - ൽ നേരിട്ട് കണ്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് എന്റെ  ആവശ്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാൻ അവിടെയെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം  സ്ഥലത്തില്ലാതിരുന്നതിനാൽ രൂപത ചാൻസ്ലറുമായി വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ നിലവിലുള്ള ചാൻസലർ എന്റെ പരാതി സ്വീകരിച്ചശേഷം ഉടൻ മറുപടിയും നൽകി :" പള്ളി വികാരി പറഞ്ഞതുപോലെ സഭയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഇല്ല". ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നടപ്പാകും എന്നദ്ദേഹം ഉടൻ മറുപടി നൽകി. അദ്ദേഹവുമായി നേരിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, അന്നുതന്നെ  കുറഞ്ഞൊരു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ചെങ്ങളം ഇടവകപള്ളിയുടെ  ഡയറക്ടറിയിൽ ഞങ്ങളുടെ അംഗത്വ വിവരങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും നല്കി  ചേർത്തതായി എനിക്ക് അറിയിപ്പ് നൽകി. ഈ ചെങ്ങളം പള്ളി ഇടവക വികാരിക്ക് സഭയിൽ ഒരു മോൺസിഞ്ഞോർ പദവി ഉണ്ടെന്ന് കരുതി , ആ ഇടവകയിലെ വിശ്വാസികളുടെ മേൽ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന അഹങ്കാരം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് സഭയിലെ  വിശ്വാസ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സംരക്ഷകമുഖംമൂടിയണിഞ്ഞുകൊണ്ട്  പ്രവർത്തിച്ചു. ഇടവകപള്ളിവികാരിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്തെന്ന്  ഈയൊരു സംഭവത്തോടെ തുറന്ന് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.    

ഇവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതാമെത്രാന് നൽകിയ പരാതിയുടെ ഒരു ഭാഗം താഴെ കുറിയ്ക്കുന്നു:

"ആറുമാസത്തിലേറെ മറുനാട്ടിലുള്ള താമസം നടത്തിയാൽ ഒരാൾക്ക്  ഇടവകയിലെ  അംഗത്വം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന്" കഴിഞ്ഞ നാളിൽ ചെങ്ങളം ഇടവക അസിസ്റ്റന്റ് വികാരിയുമായുള്ള എന്റെ ചർച്ചയിൽ ഇടവക വികാരി പറഞ്ഞതായി അദ്ദേഹം എന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ആകട്ടെ, എന്റെ നേർക്ക് നൽകിയ അംഗത്വ നിരോധനം ഇടവക വികാരി എന്ത് കാരണത്താൽ, ഞാൻ ഇതിൽ  മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്പോലെ  എന്റെ അയൽവാസികളും വിദേശത്തു വളരെയേറെ വർഷങ്ങളായി താമസിക്കുന്നവരുമായവർക്ക് നിഷേധം നൽകിയില്ല? ഈ നടപടികൾ  ആല്മീയതയാണോ? ചെങ്ങളത്തുനിന്നും വിദേശങ്ങളിൽ ജോലിചെയ്ത്  വർഷങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നരുടെ പേരുകളെല്ലാം പുതുക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ  ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇടവകയുടെ ഡയറക്ടറിയിൽ നല്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ ഓരോ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതായ പേജുകളുടെ  ഫോട്ടോകോപ്പികൾ ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു. നീതി എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണമല്ലോ." : ഇത് ഞാൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ  രൂപതാധികാരിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പരാതിയിൽ കുറിച്ചിരുന്നതാണ്. 

ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ നേരിടുന്ന ഭീഷണി.  

കേരളത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭയിലെ മെത്രാൻസംഘവും ഓരോ  പുരോഹിതരും- കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  മൂലം ഇപ്പോൾ വത്തിക്കാനിൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയ്ക്ക് ഒരു വലിയ  ഭീഷണിയാണ്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇന്ത്യയിലും മാത്രമല്ല മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് മാതൃകയായിരുന്ന സീറോ- മല ബാർ സഭയുടെ സഭാവിശ്വാസികളെ ആകെമാനം സീറോമലബാർ  സഭാനേതൃത്വങ്ങളുടെ ഭരണംകൊണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിലേയ്ക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ്. ഇത്തരം തരംതാണ സ്ഥിതിവിശേഷമുള്ള വികൃത നിലപാട് സഭാ മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരും ഉയർത്തിക്കാണിക്കുന്നു. സീറോമലബാർ സഭയിലെ അല്മായരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാർപാപ്പയുടെ നല്ല ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ചില അല്മായ നേതൃത്വങ്ങൾ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള തീവ്രനിലപാട് മാർപാപ്പയെ ഏറെ വിഷമത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

മറ്റ് അനേകം കാര്യങ്ങൾ സഭാധികാരികൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. താമരശ്ശേരി രൂപതാ മെത്രാൻ ഒരു പുരോഹിതനെതിരെ മാനുഷികമല്ലാത്ത വിധം  നടപടി സ്വീകരിച്ചതായ വാർത്തയുണ്ട്. അതുപോലെ സഭാനിയമം പാലിക്കാത്ത വിധം ഏകാധിപത്യകല്പനകൾ നൽകിയിരുന്ന വാർത്ത., മാത്രമല്ല, സഭയിലെ  ചില കന്യാസ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ച വാർത്തയുണ്ട്.  കുറ്റവാളികളായ പുരോഹിതരെയും, അവർ തെറ്റുകാരല്ലാതെ എന്നും  രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബിഷപ്പും, മാത്രമല്ല, കുറവിലങ്ങാട്ടുള്ള ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മഠത്തിലെത്തി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന കന്യാസ്ത്രീകക ളിൽ ചിലരെ  പീഡിപ്പിച്ചതിന് പോലും കുറ്റക്കാർക്ക് നേരെ മെത്രാൻ സംഘം ഒരു നടപടിയും എടുത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് ഒരു റോബിൻ വടക്കുംചേരി എന്നൊരു പുരോഹിതൻ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കുഞ്ഞുണ്ടായപ്പോൾ  അവളുടെ സ്വന്തം അപ്പനാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞ മഹാദുഷ്ടനായിരുന്നു റോബിൻ.  അത് നീതിപീഠം ഒട്ടും സ്വീകരിച്ചില്ല, വടക്കുംചേരിയെ കൂറ്റവാളിയായി കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, തടവുശിക്ഷ വിധിച്ചു. ഇന്നു കേരളത്തിലെ ചില ഇടവക വികാരിമാരുടെയിടയിലെ  സഭാoഗങ്ങളോടുള്ള ധാർമ്മികവിരുദ്ധമായ നിലപാട്  മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ നിറയുന്നു. സീറോമലബാർ സഭയ്ക്ക് ചില ഇടവകകളിൽ ഒന്നിലേറെ പുരോഹിതരുണ്ട്. ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ളതും  കോൺവെന്റുകളിൽ താമസിക്കുന്നവരായ കന്യാസ്ത്രികൾ പാകം ചെയ്തു പുരോഹിതർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് മെത്രാൻ നൽകിയ കൽപ്പന യിലൂടെയാണ്. മുൻകാല പുരോഹിതർ ഒരു സഹായിയെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുവാൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കഷ്ടം! കന്യാസ്ത്രികൾ ഈ പുരോഹിതാരുടെ സഹായികളായിരിക്കണമെന്നാണോ രൂപതയിലെ മെത്രാന്മാരുടെ നിയമo ? ഈ കന്യാസ്ത്രീകളെ ഇനി ആർക്കു, എന്ന്  രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും? കന്യാസ്ത്രികൾ പുരോഹിതരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണോ? വിദേശരാജ്യങ്ങളി ൽ പള്ളികളിൽ ജോലിയുള്ള പുരോഹിതർ അവരുടെ ഭക്ഷണം സ്വയം പാകം ചെയ്തു ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സഭയുടെ വെറും തണലിൽ നടക്കുന്നതായ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്.   

ആധുനിക കാലങ്ങളിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയയ്ക്കും  വിശ്വാസത്തിനും സഭയ്ക്കും എല്ലാവിധ ശക്തികൾക്കും സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കുമെതിരെ നടക്കുന്നതായിയുള്ള ആക്രമണത്തിനുള്ള തടയൽ പരിധി കുറയുന്നത് ആശങ്കാജനകവും അസ്വീകാര്യവുമാണ്. എന്നാൽ, സഭയിലെ പുരോഹിതരും ക്രിസ്ത്യൻ സഭാനേതൃത്വങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരുടെ താല്പര്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട്  ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ തടയുകയും അതിന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതറിയാം. സഭയുടെ മുൻകാല ചരിത്രം നോക്കുക. മുൻകാല കേരളത്തിലെ മാർത്തോമ്മാ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കത്തോലിക്കാ സംസർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, അന്നുള്ള വൈദിക രാജ്യതന്ത്രജ്ഞതയെയും വ്യക്തമാക്കുക്കയാണ് അവ ചെയ്യുന്നത്.  

കേരള സഭയിലെ അധികാര വടം വലി- ഡോം മെനേസിസും ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസും. 

1597 കാലഘട്ടത്തിൽ മാർത്തോമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി സഭാപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്തു കേരളത്തിലെ സഭാകാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായി ഇടപെട്ട ഒരാളായിരുന്നു, അന്ന് ഗോവ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിയമിതനായ ഡോം (അലക്‌സിസ് ) മെനേ സിസ് ഓ.ഇ.എസ്.എ. ഗോവ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിയമിതനായത്. അക്കാലത്തും കേരളസഭയിൽ അധികാരവടംവലികൾ നടന്നിരുന്നു. ഡോം മെനേസിസിന്റെ പക്കൽ പേപ്പൽ തിരുവെഴുത്തുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പല പരിഷ്‌കാരങ്ങളും മാർത്തോമ്മാസഭയിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ അദ്ദേഹം എതിർപ്പുകളെ മറികടന്ന് പ്രവർത്തങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു പേപ്പൽ തിരുവെഴുത്തുകളെയും, കിഴക്കിന്റെ പ്രൈവറ്റ് എന്ന തന്റെ നിലയെയും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോം  മെനേസിസ് ഫാദർ റോസ് എസ്. ജെ യെ അങ്കമാലി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാ യി നിയമിച്ചത്. അതിനുശേഷമുള്ള കാലത്തെ സഭയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡോം മെനേസിസ് ഉടനെതന്നെ ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന് വേണ്ട അടിയന്തിര സന്നാഹങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അതിനായിട്ട് മഹറോൻ ശിക്ഷയിൻകീഴിൽ വൈദികരെയും മറ്റു വൈദികസ്ഥാനികളെയും താൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഉൾപ്പടെ എല്ലാ പള്ളികളിൽനിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നാല് അല്മേനികളെയും ക്ഷണിച്ചു.അന്ന് കൊച്ചി രാജാവിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിപ്പെട്ട ഉദയംപേരൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു എല്ലാ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരും- 130 വൈദികരും 660 അല്മേനികളും സമ്മേളിച്ചു. 1599 -ജൂൺ മദ്ധ്യത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടതായ ഉദയംപേരൂർ "സൂനഹദോസ്" ഇതാണ്."സൂനഹദോസ് "മാർത്തോമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വൈദിക നിയമങ്ങളിലും റീത്തിലും മൗലിക മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയുണ്ടായി. മതവിശ്വാസം, സന്മാർഗം, ശിക്ഷണം, മറ്റുള്ള ദുരുപയോഗങ്ങൾ, അന്ധ വിശ്വാസങ്ങൾ ആചാരങ്ങൾ മുതലായവയെപ്പറ്റിയും തീരുമാനങ്ങളെടു ത്തു. പരിശുദ്ധ കാനോനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള രൂപതാ സൂനഹദോസ് നടത്തുന്നതിന് അന്ന് ഡോം മെനേസിസിനു എന്തെങ്കിലും അർഹത  ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നതാണ് പ്രശ്‌നം. ഉദയംപേരൂർ സൂനഹദോസിന്  എന്നെങ്കിലും തിരുസിംഹാസനം അംഗീകരിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നതിൽ  യാതൊരു രേഖയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല. സൂനഹദോസ് നടക്കുമ്പോൾ  സന്നിഹിതരായിരുന്ന റോസ് എസ്. ജെ., ക്യാം പോറി എസ്. ജെ യും അന്ന് ഈശോ സഭാജനറലിനും മറ്റും അയച്ച കത്തുകളിൽ നിന്ന് നടന്ന  സൂനഹദോസ് വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആയിരുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കത്തുകൾ അനുസരിച്ചു, അന്ന് നടന്ന സൂനഹദോസിൽ മാർത്തോമാക്രിസ്ത്യാനികളുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞിരുന്നില്ല. അവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടവ യാതൊന്നും അന്ന്  അവർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. റോസ് S. J. നിർബന്ധിച്ചു നടപടികൾ ക്ക് സന്നിഹിതരായിരുന്നവരെക്കൊണ്ട് ഒപ്പ് വയ്പ്പിച്ചു. അങ്ങനെ ഈ  സഭയിൽ അതിനുശേഷം എന്നും തുടർച്ചയായ ആശയസംഘർഷങ്ങൾ നടന്ന രേഖകൾ വത്തിക്കാൻ ആർക്കീവിൽ ഉണ്ട്. സഭാoഗങ്ങൾക്ക് ഇവയെല്ലാം ഇക്കാലത്തും ഇവ അംഗീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

നമ്മുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആന്തരിക ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കരുത് എന്നതാണ്. "അതിനാൽ, ബ്രഹ്മചര്യം അതെ, അത്  അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല- നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ വിമർശനാത്മക മായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം,". സഭയുടെ സന്ദേശത്തിന്റെ ആകർഷണീയത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. എന്നാൽ സഭ ഒരു  സംഘടനയാകരുത്, അത് കേവലം ഒന്നല്ല, മറിച്ച് വിശ്വാസികളുടെയുo  ആത്മീയചോദ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, കാരണം അവിടെ അത് സവിശേഷമാണ്. "അതാണെന്റെ അഭിപ്രായം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ  ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നു. 

മാർപാപ്പയുടെ കത്തോലിക്കാസഭ, സീറോ മലബാർ സഭ, ഇവയിൽ തുടർച്ചയായ, വേദനാജനകവുമായ മാറ്റങ്ങളുടെ ഒരു നീണ്ട ഘട്ടത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഇതിന് ശക്തമായ മാനസിക ഘടകവുമുണ്ട്. ഈ രണ്ടു സഭകളിലെ നിലവിലുള്ള വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് പരാജയവാദത്തിൽ വീഴുകയല്ല, മറിച്ച് ലഭ്യമായ അവസരങ്ങൾ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. വലിയ പള്ളികളും അവയുടെ ക്ഷേമ ഏജൻസികളും ഭരണകൂടവും കഴിഞ്ഞാൽ കത്തോലിക്കാസഭയെന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരോ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്, മാത്രമല്ല അനേക ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസി സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.   

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കൂരിയ, സ്ഥിരം സിനഡ് .

1993 മാർച്ചിലാണ് എറണാകുളം-അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ ആർച്ച് ബിഷപ്പിന്റെ ഹൌസിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ കൂരിയയുടെ  പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. 1995 മെയ് മാസത്തിൽ ഇത് കൊച്ചിയിലെ കാക്കനാടിനടുത്തുള്ള മൗണ്ട് സെന്റ് തോമസിലെ പുതിയ മറ്റൊരു  സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ക്യൂറിയൽ കെട്ടിടം 1998-ൽ  ജൂലൈയിൽ തുറന്നു.

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഭരണനിർവഹണത്തിന്, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യൽ റോളുകൾ ഉണ്ട്. മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, ഉദ്യോഗസ്ഥർ,  വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ, കമ്മിറ്റികൾ, സ്ഥിരം സിനഡ് എന്നിവയെല്ലാം  എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഭാഗമാണ്. പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ കാനോൻ കോഡ് (സി.സി.ഇ.ഒ) അനുസരിച്ചാണ് സ്ഥിരം സിനഡും മറ്റ് ഓഫീസുകളും രൂപീകരിക്കുന്നത്. ചാൻസലർ, വൈസ് ചാൻസലർ, മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ ഉദ്യോഗസ്ഥവിഭാഗത്തിൽ  ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് വിവിധ കമ്മീഷനുകളെ നിയമിക്കുന്നു:ഇന്ന് സീറോമലബാർ സഭയിലെ ആരാധനാ ക്രമം, കുടിയേറ്റക്കാരുടെയും സുവിശേഷവത്ക രണത്തിന്റെയും ഇടയ പരിചരണം, പ്രത്യേക നിയമം, കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസം, എക്യുമെനിസം, കത്തോലിക്കാ ഉപദേശം, പുരോഹിതരും പ്രതിഷ്ഠിത ജീവിതത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും, അതുപോലെ സഭയിലെ  അപ്പോസ്തോലിക ജീവിതത്തിന്റെ സൊസൈറ്റികൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ കൂരിയാ നിശ്ചയിക്കുന്നു. 

കമ്മീഷനുകളിലെ അംഗങ്ങൾ സാധാരണയായി ബിഷപ്പുമാരാണ്, പക്ഷേ, പുരോഹിതരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  സി സി ഇ ഒ യ്ക്ക് അനുസൃതമായി രൂപീകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ആർക്കി എപിസ്കോപ്പൽ ഓർഡിനറി ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ട്, അതിന് നിയമവും മതിയായ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ട്, അതിന്റെ തലവനായി പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ട്. നിലവിൽ റവ. ഡോ. ജോസ് ചിറമേൽ ആണ് പ്രസിഡന്റ്. ഇപ്പോൾ കൂരിയ ബിഷപ്പ് സ്ഥാനത്ത് മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപ്പുരയ്ക്കലാണ്  . ക്യൂറിയൽ മന്ദിരത്തിൽ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്‌കോപ്പൽ ക്യൂറിയയും  പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

അവർ തങ്ങളുടെ സഭയ്ക്കായി പ്രത്യേക നിയമം തയ്യാറാക്കുകയും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക ബുള്ളറ്റിൻ ആയ സഭയുടെ സിനഡൽ ന്യൂസിൽ ഭാഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. സഭയുടെ  സിനോഡൽ ക്രമത്തെക്കുറിച്ചു സഭയിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഇപ്പോൾ  നിലവിലുണ്ട്. മെത്രാന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യ സഭാഭരണത്തിന്റെ വൻ പ്രതിച്ഛായ അതിനുണ്ട്. സഭയിലെ സ്ഥിരം സിനഡിനും മേലുദ്യോഗ സ്ഥർക്കും സാധാരണ ട്രൈബ്യൂണലുകൾക്കും ഉള്ള നിയമങ്ങളുണ്ട്. CCEO c. 122 § 2 പ്രത്യേക നിയമത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്, ഓരോ പദവിയുടെ കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമായിരിക്കും, ഒരേ വ്യക്തിയെ തുടർച്ചയായിട്ട് രണ്ട് ടേമിൽ കൂടുതൽ നിയമിക്കാൻ പാടില്ല.  

ഇന്ത്യയിലെ ആദിലാബാദ്, ബിജ്നോർ, ചന്ദ, ഗോരഖ്പൂർ, ജഗ്ദൽപൂർ, രാജ് കോട്ട്, സാഗർ, സത്ന, ഉജ്ജയിൻ എന്നിവയ്ക്ക് ലത്തീൻ പ്രവിശ്യകൾ ക്കുള്ളിലും, കല്യാൺ, ഫരീദാബാദ്, ഹൊസൂർ, ഷംഷാബാദ് എന്നിവ യ്ക്ക് ഇന്ത്യയിലെ സീറോമലബാർ കത്തോലിക്കരുടെ എല്ലാ അധികാര പരിധിയിലും പ്രത്യേക അധികാരപരിധിയുണ്ട്. ആഗോള തലത്തിൽ ഇന്ന്  അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലെ ചിക്കാഗോയിലുള്ള സെന്റ് തോമസ് എപ്പാർക്കി, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മെൽബണിലെ സെന്റ് തോമ സ് അപ്പസ്തോലൻ എപ്പാർക്കി, ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ എപ്പാർക്കി, കാനഡ യിലെ മിസിസ്സാഗയിലെ എപാർക്കി എന്നിവയ്ക്ക് വ്യക്തിഗത അധികാ രപരിധിയുണ്ട്.

ഈ കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പോലുമില്ല.

ലോക കത്തോലിക്കാസഭ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മത സംഘടന കളിൽ ഒന്നാണ്. അതിൽ ഒരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് സീറോ മലബാർ സഭയും. ക്രിസ്ത്യൻ വിഭാഗത്തിലെ വിശ്വാസങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും പാരമ്പര്യങ്ങളും പിന്തുടരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള അനുയായികൾ കത്തോലിക്കാ മതത്തിലുണ്ട്. അവരാണ് കേരളത്തിൽ സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അംഗങ്ങളും എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നവർ. എന്നാൽ അതിൽ എത്രത്തോളം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിൾ തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്? സീറോ മല ബാർ സഭയിലെ വിശുദ്ധരുടെ കൂദാശകൾ, കല്പനകൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ, ആരാധനക്രമം എന്നിവ ബൈബിളിൽ പോലും ഉണ്ടോ? ഇപ്രകാരമുള്ള കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസ പഠനങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പോലുമില്ല.

സഭ വേദനാജനകമായ മാറ്റങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു.

അതിന് അവസാനമില്ല. സഭാ പുരോഹിതരിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എവിടെ, എങ്ങനെ  അവസാനിക്കും?അപ്രധാനം?എന്നാൽ അങ്ങനെയാവണമെന്നില്ലല്ലോ.  ഈ സഭയും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം– എന്നത്തേക്കാളും കൂടുതൽ അത് ഊർജ്ജതയിൽ നാം ജീവിക്കുകയും വേണം. അവർക്കല്ലെങ്കിൽ, സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിലുള്ള തങ്ങളുടെ ഓരോ വലിയ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കാണ് ബോധ്യമുണ്ടാകേണ്ടത്? ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ കാണുന്ന കാലത്തിന്റെ ചില  അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇതേപ്പറ്റി മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം  ബൈബിളിൽ ഇതിനകം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സമൂലമായി ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ വിശ്വാസം ഏറെ തീക്ഷ്ണമാകൂ എന്നതാണ് കാലത്തിന്റെ ചില  അടയാളങ്ങൾ. ഈ ലോകത്ത് ഇതിനുദാഹരണങ്ങളുണ്ട്, എന്നാൽ അവ അത്ര നല്ലതല്ല.

സഭയുടെ പ്രസക്തി നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അത് ആളുകൾക്ക് എന്താണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ്. സഭയുടെ ദൌത്യം വെറുമൊരു മണ്ടത്തരമല്ല. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വയം പുതുക്കുക എന്നതാണ്. പുതിയ സമൂഹം പോലെ, രാഷ്ട്രീയ-സഭാ കത്തീഡ്രലായ അങ്കമാലി-എറണാകുളം കത്തീഡ്രലിന്റെ ആപ്തവാക്യം "നിരന്തരം പുതിയത്" എന്നതാണ്. സീറോമലബാർ സഭാ നേതൃത്വങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായി ഓരോ വിശ്വാസികളുടെയും ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം- ജനാഭിമുഖ കുർബാന- എതിർത്തുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി അവർ ഈ ബലപരീക്ഷണം നടത്തുന്നു?

  "വത്തിക്കാനിലെ "പ്രൊക്കൂറ ഹൌസ്". ആർക്കുവേണ്ടി ?  

ഇത് രാഷ്ട്രീയമാണ്, സാമൂഹ്യ പ്രതിസന്ധികളും പണപ്പെരുപ്പവും  മൂലമുള്ള സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സമൂഹത്തിന്റെ വാർദ്ധക്യം, രക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങളോടുള്ള അവിശ്വാസം - ഇത് ഒന്നിലധികമായ  കാര്യങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. നാമെല്ലാം സ്വയം പിന്തിരിയുക എന്നത്  വ്യക്തിയെയോ സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തെയോ സഹായിക്കുന്ന ഏതോ  ഉത്തരമല്ല. പുതുക്കലിന് ഒരു നീണ്ട പാരമ്പര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ  സഭാവിശ്വാസികൾ കരുതുന്നത്.  ഈ പ്രവണതകൾ വർഷങ്ങളായി ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്, അവയുടെ നല്ല  ഫലങ്ങൾ ഇതുവരെ സഭയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നല്ല സാമ്പത്തിക സാഹചര്യം, ഉദാഹരണമായി, വിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള സ്തോസ്ത്രധനകാഴ്ചയിൽ നിന്നുള്ള വൻ വരുമാനം അതിവേഗം അത് കുമിഞ്ഞുകൂടുന്നത് തുടർന്നു പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ, മുകളിൽ കുറിച്ചതുപോലെ വിവാഹകർമ്മങ്ങൾ നടത്തൽ, വിവിധ കൂദാശകർമ്മളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വൻതുകകൾ,ഇവ  വാങ്ങുന്നത് സഭാ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ഘടനകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സഭയ്ക്കുള്ളിലെ ഓരോ ചർച്ചയെ അപകടകരമാംവിധം മന്ദഗതിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സഭാ ഘടനകളുടെ ശിഥിലീകരണം കാരണം, സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്നതായ നഷ്ടം വളരെയേറെ  വലുതായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കുറിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. 

2012 -ൽ മുൻ സീറോ മലബാർ സഭാതലവനായിരുന്ന കർദ്ദിനാൾ മാർ ആലഞ്ചേരി വത്തിക്കാനിൽ സീറോമലബാർ സഭയ്ക്കു വേണ്ടിയെന്ന പേരിൽ "പ്രൊക്കുറ ഹൌസ്, വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി 13 കോടി ഡോളർ  (പതിമൂന്നുകോടി ഡോളർ) ചെലവഴിച്ചു. ഏകദേശം 350 Sq.mt വിസ്തീർണ്ണ  മുള്ള ആ കെട്ടിടം 4600 Sq.mt വിസ്താരമുള്ള സ്ഥലത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ഈ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും വാങ്ങാൻ ഇടനിലക്കാരനായി പ്രവർത്തിച്ച ആൾ, അന്ന് വത്തിക്കാനിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നതായ ഒരു ഫാ. സ്റ്റീഫൻ ചിറപ്പണത്തായിരുന്നു. അധികമേറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞില്ല, അദ്ദേഹ ത്തെ മെത്രാൻ സ്ഥാനത്തേയ്ക്കുയർത്തി, യൂറോപ്പിൽ സീറോ മലബാ റിന് വേണ്ടി നിയമിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ഇടനിലക്കാനുള്ള പ്രതിഫലം നല്കുന്ന  പോലെയാണീ നിയമനം. ഇതിന് വത്തിക്കാനിൽ ഇത്രയേറെ പണം ചെലവഴിച്ചു കെട്ടിടം വാങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ എത്ര സഭാഅംഗങ്ങൾക്ക് അറിയാം? ഈ കെട്ടിടം വാങ്ങുവാനുള്ള പണം എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? 2012 ൽ മാർ ആലഞ്ചേരി ജർമ്മനിയിലുള്ള ചില മലയാളികളോട് പണം ഇതിനു വേണ്ടി കൊടുത്ത് സഹായിക്കുവാനുള്ള ആഹ്വാനം ഓരോ ഇ-മെയിൽ അയച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ആ കാലഘട്ടത്തിനടുത്തുള്ള സമയത്ത് നടന്ന ഒരു വമ്പൻ അഴിമതിയുടെ പണമിടപാട് ചരിത്രം.!  

സീറോ മലബാർ സഭാനേതൃത്വങ്ങളുടെ അധീനതയിലായിട്ടുള്ള ഏത്  കോളജുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തുടർച്ചയ്‌ക്കോ, മാത്രമല്ല, തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസമോ ലഭിക്കുവാൻ അധികൃതർക്ക് ഒരു ഭീമൻ പണകൈമാറ്റം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഉദാഹരണo, രൂപതകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ആശുപത്രി, മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇവ നിർമ്മിക്കുവാൻ സഭാ വിശ്വാസികളിൽനിന്നും  ലഭിച്ചിരുന്ന ധനസഹായം സഹായകമായിരുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം സഭാ അധികാരികൾ മറന്നു. ഇതെല്ലാം യുവജനങ്ങൾ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഭാവിപഠനസാദ്ധ്യത തേടി നാട് വിടാൻ കാരണമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഭാവിതേടി വിദേശത്തു പോയതറിഞ്ഞ രൂപതാമെത്രാന്മാർ അവരുടെ വിമർശനം ഇടയലേഖനം വഴി പള്ളികളിൽ വായിക്കുവാൻ നൽകി. അവരുടെ സ്‌കൂളുകളിലും കോളജുകളിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ താഴേയ്ക്ക് പോയി എന്നാണ് അവരുടെ രൂക്ഷ ആരോപണം. ഇതെല്ലാം പുരോഹിതരുടെ ആത്മീയതയുടെ പ്രവത്തനങ്ങളാണോ? സീറോമലബാർ സഭയിൽപ്പെട്ട അനേകം വൈദികർ യൂറോപ്പിലാകെ പള്ളികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഏവർക്കും അറിവുള്ള കാര്യമാണ്. 

ഇടവകയിലെ കൂട്ടായ്മ ഗ്രൂപ്പുകൾ 

വലിയ പള്ളികളും അവയുടെ ക്ഷേമ ഏജൻസികളും ഇന്ന് ഭരണകൂടം  കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്, മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് സഭയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരെ ഇവർ ഒരുമിപ്പിച്ചു  ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പള്ളികളുടെ ആത്മീയ ചുരുങ്ങലിന് ഒരു സാംസ്കാരിക ഘടകമുണ്ട്, ഇത്കാരണം സഭയുടെ സ്വത്വത്തിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസസ്തംഭത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. ഭാവിയിൽ സഭ എന്ത് രൂപമെടുക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഓരോ ഇടവകയിൽ വിവിധതരം  ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടായ്മ സംഘം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇടവക ഒരു യൂണിറ്റായിട്ടു കാണുകയാണല്ലോ ഉത്തമമായ കൂട്ടായ്‌മ. നിലവിൽ സംജാതമായ, കൂട്ടായ്‌മ വാർഡുകൾ, ഈ പ്രവണത കൂടുതൽ പ്രാദേശികവൽക്കരണത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇതാകട്ടെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പള്ളിയിലെ സംഗീതം, അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ യുവജന ജോലി പോലുള്ള മറ്റുള്ള ഓഫറുകൾ, ഉറപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. അതേസമയത്ത്  ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ സാമൂഹിക സമ്പർക്കം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഒരിടത്തും ഇത്തരത്തിൽ കൂട്ടായ്മകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇല്ല.  

അത്ഭുതങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിയമങ്ങൾ : വത്തിക്കാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സംശയാസ്പദമാകുന്നു.

അതുപോലെയാണ്, ചില പുരോഹിതർ വമ്പൻ പണസമ്പാദനമാർഗ്ഗം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയടുക്കലെത്തിയിട്ടുള്ള വിശ്വാസികളായ ചിലർക്ക് അത്ഭുതങ്ങൾ നടത്തി വിശ്വാസികളുടെ വൻ പ്രതീക്ഷകളും ആഗ്രഹങ്ങളും സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് പരസ്യം നൽകി വിശ്വാസികളെ ആകർഷിച്ചു വിളിച്ചുവരുത്തി പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന സമ്പാദനരീതി. അതിൽപ്പെട്ടതാണ് കൃപാസനം, പോട്ട ധ്യാനകേന്ദ്രം, തുടങ്ങിയ ചില പുരോഹിതർ നടത്തുന്ന നിരവധി ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങൾ.  ധ്യാനഗുരുക്കൾ നടത്തിവരുന്ന മികച്ച ചില  സ്ഥാപനങ്ങൾ ആയിരുന്നു. ഇവയെക്കൂടാതെ കേരളത്തിൽ സീറോ മലബാർ പുരോഹിതരുടെയും  നിരവധി ധ്യാന-അത്ഭുത പ്രവർത്തികളുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ഇനി, മാർപ്പാപ്പയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലേയ്ക്ക് ഈ പുരോഹിതന്മാർ  ഉൾപ്പെടുന്നത് വിദൂരത്തിലല്ല.

തട്ടിപ്പുകാർ പണം സമ്പാദിക്കാനും മാത്രമല്ല അത്ഭുതങ്ങളോ വിവിധ  പ്രതിഭാസങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന്  ശ്രമിക്കുമെന്ന അപകടവുമുണ്ട്. വത്തിക്കാന്റെ പുതിയ കർശനമായ  മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അപകടസാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും  തടയേണ്ടതുണ്ട്. കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്ക് ഈയിടെയ്ക്ക് വളരെയധികം വിശ്വാസ്യത കൈവിടേണ്ടിവന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കഴിഞ്ഞ വർഷം, ഇറ്റലിയിൽ മഡോണയുടെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, റോമിനടുത്തു  ട്രെവിഗ്നാനോ റൊമാനോ പട്ടണത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വയം പ്രഖ്യാപിത സന്യാസിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു പിസ നിർമ്മിച്ചു. രണ്ട് മാസം മുമ്പ്, ട്രെവിഗ്നാനോയുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലാം  തെറ്റാണെന്ന് വത്തിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഗൗരവമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയാണ്

അത്ഭുതങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിന് കത്തോലിക്കാ സഭ പുതിയ ചില  നിയമങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഓരോരോ "അമാനുഷിക  പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലിനു നടപടിക്രമത്തിനുള്ള ഓരോ  മാനദണ്ഡങ്ങൾ" അനുസരിച്ച്, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അത്ഭുതങ്ങൾ  അമാനുഷിക ഉത്ഭവമാണെന്ന് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇനി ഉണ്ടാകില്ല ?. അതിന്പകരം, ആറ് വിഭാഗങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഒരു  മൂല്യനിർണ്ണയമുണ്ട്. കൂടാതെ, വിശ്വാസത്തിന്റെ ഡികാസ്റ്ററി വളരെ  വിശദമായ നടപടിക്രമം സ്ഥാപിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് ഓരോ രൂപതാ ബിഷപ്പുമാർ ഇത്തരം ആരോപണവിധേയമായ അത്ഭുതങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു.  

പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ ഒരു ദൃശ്യം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ, ആ ഒരു പ്രതിമ ശരിക്കും രക്തം കരഞ്ഞോ, അതോ ഒരു അവശിഷ്ടം ഗുരുതരമാ യ രോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തിയോ? അത്ഭുതങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതി നുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വത്തിക്കാൻ മുഴുവൻ പരിഷ്കരിക്കുകയും ഭാവിയിൽ അവയെ കൂടുതൽ സംശയാസ്പദമായി വിലയിരുത്താവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ഒപ്പിട്ട് നൽകിയ വത്തിക്കാൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖ പ്രകാരമാണ് ഈ തീരുമാനം .

സീറോ മലബാർ സഭയിലെ വിശ്വാസികളിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ഒഴുക്കിന്റെ ദിശയെ ഏറെ ബാധിച്ചാൽ, ഇപ്പോഴും ഈ സഭയുടെ ഏത്  വലിയ ആഡംബര സാമ്പത്തിക ഘടനകളിൽ പ്രകടമായി ഏർപ്പെടുന്ന സഭാനേതൃത്വങ്ങൾക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടും. ഇന്ന് സഭയും വിശ്വാസികളും തുടർച്ചയായതും വേദനാജനകവുമായ മാറ്റത്തിന്റെ ഒരു നീണ്ട കാലയളവിലെ വേദന അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഉറപ്പായി തോന്നുന്നത്. ഇതിനുള്ള ശക്തമായ മാനസിക ഘടകവുമുണ്ട്, അതിനനുസൃതമായ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. സഭയിലെ വിശ്വാസികളെ  സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇത് ഒരു പരാജയവാദത്തിൽ വീഴുകയല്ല, മറിച്ച് ലഭ്യമായ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഉളവാകുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ദൃശ്യചിഹ്നങ്ങൾ-വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ പാട്ടുകൾ, വിശുദ്ധ കുർബാന പള്ളികളിൽ അർപ്പിക്കുകയെന്നത്, പള്ളികളിൽ സംഗീത പരിപാടിയല്ല നടത്തുക എന്ന കാര്യം പുരോഹിതർക്കറിയാമോ?, പാട്ടുകൾ, അതിലൂടെത്തന്നെ അതിന്റെ ആചാരങ്ങൾക്ക്പോലും ഓരോ പുതിയ ചില മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗദ്യപ്രാർത്ഥനവായന, സംഗീതആലാപന പ്രാർത്ഥന, എന്നിവ നടത്തി വിശുദ്ധകുർബാനയുടെ മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാത്തവിധം നടത്തപ്പെടുവാൻ പുരോഹിതർ ശ്രദ്ധിക്കണം.   

പക്ഷേ, സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഒരു കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ബൈബിളിൽ ഇതിനകം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സമൂഹത്തിൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ കണ്ട് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ വിശ്വാസം തീക്ഷ്ണമാകൂ എന്നതാണ് കാലത്തിന്റെ കാതലായ  അടയാളങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നാമെല്ലാവരും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു . പരസ്പരമുള്ള  ബഹുമാനവും അഭിനന്ദനവും, വീണ്ടും അവ കൂടുതൽ മൂല്യബോധം നൽകുമെന്നും, നല്ല സംഭാഷണം, പരസ്പര വിട്ടുവീഴ്ചകൾ, ഇവ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെ വിവിധ  വൈവിധ്യം എന്നിവയ്ക്കായിട്ട് സഭയിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും, പുരോഹിതന്മാരും ഉൾപ്പടെ, ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്ന തുറന്ന നിലപാട് ഉണ്ടാകണം. അതിനർത്ഥം അതിന് തയ്യാറുള്ള എല്ലാവരും എന്നാണത്രെ. //  . 

**********************************

******

                                        Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

***********************************************************************************

Dienstag, 26. März 2024

ധ്രുവദീപ്തി // Culture and life // എനക്ക് പുടിച്ച കളറ് // മിനി ജോസ്

 

 
ധ്രുവദീപ്തി // Culture and life // 

  എനക്ക് പുടിച്ച കളറ് // 

മിനി ജോസ് 


മിനി ജോസ് 

ഇത് നിറങ്ങൾ വാരിവിതറും ആഘോഷം. സർഗാനുഭവങ്ങളുടെ മഴവിൽക്കാലം. തുല്യനീതിയുടെ, ചേർത്തുവയ്ക്കലിന്റെ, സമഭാവനയുടെ കറുപ്പും വെളുപ്പും ഈ കലോത്സവത്തിന്റെ കൊടിയടയാളം 

1986-ൽ തിരുനക്കരയിൽ നടന്ന എം.ജി. സർവകലാശാലാ കലോത്സവവേളയിൽ നടന്ന 
സംഘനൃത്തത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ചങ്ങനാശേരി അസംപ്‌ഷൻ കോളജ് ടീം .
ഇടതു ഫോട്ടോയിൽ വലത്തേ അറ്റത്ത് മിനി ജോസിന്റെ ചിത്രം കാണാം.
(ചിത്രം മിനിയുടെ ഫോട്ടോ  ശേഖരത്തിൽനിന്നുള്ളതാണ്.) 
വലത്തേ ഫോട്ടോ - കാക്കനാട് രാജഗിരി കോളജ് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സ്റ്റഡീസിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സംഘനൃത്തം.
മനോരമ  വാർത്ത- 2024- മാർച്ച് 2 ശനി..

 
 കറുപ്പ് താൻ 

ഹോ....ആ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാലം 1986.

ചങ്ങനാശേരി അസംപ്‌ഷൻ കോളജിന്റെ 38 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപത്തെ സംഘനൃത്തം ടീമിലുണ്ടായിരുന്ന മിനി ജോസ് കലോത്സവ സ്‌മൃതികളുമായി...

38 വർഷം മുൻപുള്ള തിരുനക്കര മൈതാനത്താണ് മിനി ജോസ് ചങ്ങനാശേരി അസംപ്‌ഷൻ കോളജിനു വേണ്ടി എം.ജി. കലോത്സവത്തിൽ നടത്തിയ സംഘനൃത്തം.  ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ 9 പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാൾ. അതെ തിരുനക്കരയിൽ സംഘനൃത്തത്തിനു വേദിയൊരുങ്ങുമ്പോൾ ..മിനി ജോസ് മാറിയ കാലത്തെക്കുറിച്ചും അരങ്ങിനെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു :.

ശാസ്ത്രീയമായി നൃത്തം പഠിച്ചവർ കുറവായിരുന്നു. 
താല്പര്യമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികളാണ് മത്സരത്തിന് എത്തിയത്. അന്നും ചെലവുണ്ടായിരുന്നു. 20000 രൂപ വരെ കോളജുകൾ മുടക്കിയിരുന്നു.

വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും സ്വയം വാങ്ങി. വീണ്ടും അവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചെലവ് അധി കമായി തോന്നിയില്ല. പക്ഷെ കാശുമാല പോലെ ആഭരണങ്ങൾക്ക് 600 രൂപ വരെയായിരുന്നു വില. ഇന്നത്തെ പോലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗി ക്കുന്ന പതിവ് അന്നില്ലായിരുന്നു.-മിനി ജോസ് പറയുന്നു. യു എ ഇ യിൽ അധ്യാപികയായിരുന്ന കോടിമത പുന്നക്കുടിയിൽ മിനി ജോസ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽത്തന്നെ.
 
നോട്ട് ജസ്റ്റ്‌ കിഡിങ് 

ആകർഷകമായ വസ്ത്രങ്ങളും അലങ്കാരങ്ങളും പ്രോപ്പർട്ടീസും, ആകെ മൊത്തം സംഭവം കളർ - ഇപ്പോഴത്തെ സംഘനൃത്തം, അരങ്ങേ റുമ്പോൾ കോളജുകൾക്ക് ചെലവാകുന്നത് ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു   ലക്ഷം രൂപ വരെ. വസ്ത്രങ്ങൾ വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുകയാണ് പതിവ്. 700-1000 ആണ് റേഞ്ച്.

1986-ൽ തിരുനക്കരയിൽ നടന്ന എം.ജി. സർവകലാശാലാ കലോത്സവവേളയിൽ നടന്ന 
സംഘനൃത്തത്തിൽ ഒന്നാംസ്ഥാനം നേടിയ ചങ്ങനാശേരി അസംപ്‌ഷൻ കോളജ് ടീം .
 ഫോട്ടോയിൽ വലത്തേ അറ്റത്ത് മിനി ജോസിന്റെ ചിത്രം കാണാം.


കാക്കനാട് രാജഗിരി കോളജ് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ്
ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സ്റ്റഡീസിലെ
വിദ്യാർത്ഥിനികളുടെ സംഘനൃത്തം .

എനക്ക് പുടിച്ച റ് 

2024 

സംഗതി കളറാ 

പക്ഷെ,ചെലവ് വേറെ.

ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇനം മാത്രം പരിശീലിപ്പിക്കാനായി ഒന്ന് മുതൽ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കോളജുകൾക്ക് ചെലവ് . ചെലവേറുന്നത് ഒപ്പന, ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ്, നാടോടി നൃത്തം , കഥകളി , ഓട്ടൻതുള്ളൽ എന്നിവയ്ക്ക് .ഒരു ഇനം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി രണ്ടു ലക്ഷം വരെ ഫീസ് വാങ്ങുന്ന സെലിബ്രിറ്റി അദ്ധ്യാപകരുമുണ്ട്. കഥകളി വസ്ത്രത്തിന് 45000 രൂപ മുതലും ആഭരണങ്ങൾക്ക് 10000 മുതലുമാണ്ചെലവ്. ഓട്ടൻതുള്ളൽ വേഷത്തിന് 50000 കടക്കും. 

ഒപ്പനയിൽ വസ്ത്രത്തിന് 4000 രൂപ മുതൽ ഒരാൾക്ക് ചെലവാകുമ്പോൾ മണവാട്ടിക്ക് 8000 രൂപ മുതലാണ് . മുഖ ചമയങ്ങൾക്കെല്ലാം 4000 കടക്കും. വസ്ത്രങ്ങൾ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 700 രൂപയോളം അടുത്താകും. 

കുച്ചിപ്പുഡിയിൽ പരമ്പരാഗത രീതിയിലുള്ള ടെംബിൾ ആഭരണങ്ങൾക്ക് കേശാലങ്കാരങ്ങൾ കൂട്ടി 75000 രൂപയാകും. പട്ടുസാരിക്ക് വേറെ 10000 രൂപ. വസ്ത്രത്തേക്കാളും ആഭരണത്തെക്കാളും പണമാകുന്നത് പഠനത്തിനും കൂടാതെ പാട്ടുകൾ റിക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമാണെന്ന് ഒരു കുച്ചിപ്പുഡി അദ്ധ്യാപകൻ പറഞ്ഞു. പാട്ടു തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ചെലവാകും//-

**********************************

******

                                        Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

***********************************************************************************

Samstag, 23. März 2024

ധ്രുവദീപ്തി // കവിത // Worship Music- / അമലേ...അമലേ //ഏലിയാമ്മ മാത്യു //

ധ്രുവദീപ്തി // കവിത // Worship Music- ഏലിയാമ്മ മാത്യു // 

      -  അമലേ...അമലേ ... // 

 

ഏലിയാമ്മ മാത്യു 

                   *******  *  *******                 

അമലേ ... അമലേ ...

സുരലോക നായികേ 

സുരലോക നായികേ 

വാനവ റാണി നീ വാഴുക നീണാൾ 

നരലോകത്തിനമ്മയായ് 

എന്നും പാടാം സുതരാം ഞങ്ങൾ 

അമ്മേ നിൻ തിരുകീർത്തനം 

വാഴ്ത്തുന്നു ജനനി നിൻ അമലോത്ഭവം 

വാഴ്ത്തുന്നു നിൻ പ്രിയ തനയർ ഞങ്ങൾ 

ആ ...ആ ...

നിൻ തിരുസുതനാം ശ്രീയേശുദേവൻ 

ക്രൂശിലേറി--- പാപികൾക്കായ് 

ഇന്നും തുടരുന്നു ദിവ്യബലിയിൽ 

ഗാഗുൽത്തായിലെ സ്നേഹബലി...

ആ...ആ ...

അമലേ ... അമലേ ...

സുരലോക നായികേ .... 

****

 *************************************************************

                                        Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

*********************************************************************************** 


Donnerstag, 29. Februar 2024

ധ്രുവദീപ്തി : ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി // കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതിയുടെ അഴിമതിനിരക്ക് വർദ്ധനവ്- // George Kuttikattuധ്രുവദീപ്തി : ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി //  

കേരളത്തിലെ  വൈദ്യുതിയുടെ അഴിമതിനിരക്ക് വർദ്ധനവ്- //

George Kuttikattu


 George Kuttikattu 
 

കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക്  കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ  നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. വ്യവസായം, ചലനാത്മകത, നമ്മുടെ ഭക്ഷണരീതി, കുടിവെള്ളം  എന്നിവയുടെ പ്രതിസന്ധികളും ജനങ്ങളെല്ലാം  അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിൽ, കാലാവസ്ഥാവൃതിയാനംമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളും  പ്രതിസന്ധികളും നാം അറിയുന്നു. കേരളത്തിലെ സാമൂഹ്യജീവിതം ഏറെ വലിയ അപകടമേഖലയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

നങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ ഏതു  സർക്കാരിനും ബാദ്ധ്യതയുണ്ട്. വൈദ്യുതി ഉപയോഗം ജനങ്ങളുടെ നിത്യാവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ജനങ്ങളുടെ  അവകാശങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു സ്വന്തം പോക്കറ്റ് നിറയ്ക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ കേരള സർക്കാർ നടത്തി വരുന്നു. എന്നാൽ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിളിച്ചുപറയാൻ ജനപ്രതിനിധികളും മന്ത്രിമാരും ഏറ്റവും മുമ്പിലുണ്ട്. അതുപക്ഷേ, അതൊന്നും ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് പ്രയോഗത്തിൽ വരുന്നില്ല. കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, കേരളത്തിന്റെ കടുത്ത ദുർവിധിയായി കേരളസംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഭരണമേറ്റെടുത്ത ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ  പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്:" കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാർക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാൻ സർക്കാരിന് നിർബന്ധമുണ്ടെന്നും, അതിനാണ് ഇപ്പോൾ 152-കോടി രൂപ ചെലവ് ചെയ്തു കോട്ടയത്തിനടുത്തുള്ള കുറവിലങ്ങാട്ട് സ്ഥാപിച്ച കെ.എസ്.ഇ, ബോർഡിന്റെ, അതാകട്ടെ, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ഗ്യാസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് 400 കെ.വി. സബ്‌സ്റ്റേഷൻ" എന്നും വാഗ്ദാനപെരുമഴയും  നടത്തി അതിന്റെ ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രി വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ചെണ്ടമേളം നടത്തിയതാണ് . 

മന്ത്രിമാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനവിരുദ്ധമാണ്.

കേന്ദ്രസർക്കാർ സ്വകാര്യവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി വില ഗണ്യമായി ഉയരുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. എന്നാൽ കെ എസ് ഇ ബി യുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും എന്നാണു  മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവചിച്ചത്. ലോക്കൽ ജനപ്രതിനിധി ഉൾപ്പടെ മറ്റു ചില മന്ത്രിമാരും സംബന്ധിച്ച ഈ ചടങ്ങുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഗുണ മുണ്ടായി? ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു വൈദ്യുതി ബോർഡ് അനാവശ്യമാണ്.  കുടിവെള്ളവും വൈദ്യുതിയും, ഭക്ഷണങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് നിത്യാവശ്യവസ്തുക്കളാണ ല്ലോ. ദിനംതോറും വൈദ്യുതി ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ബോർഡിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ജനവിരുദ്ധമാണ്, മന്ത്രിമാരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളു ടെയും നിലപാടുകളും ജനവിരുദ്ധമാണ്.

കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ നെറികേട് -KSEB-നെ  ഇല്ലാതാക്കുക. 

കേരളത്തിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ ഏകാധിപത്യ തീരുമാനത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചപ്രകാരം ഒരു യൂണിറ്റിന് കൂടുതൽ തുക ഏതു വിധവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. കഴിഞ്ഞനാളിൽത്തന്നെ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇരട്ട സർചാർജ് ഈടാക്കിയെന്ന് കേരളത്തിലെ മാദ്ധ്യമങ്ങൾ പോലും വിമർശിച്ചു. വാർത്ത ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: "ജൂൺ മാസം ഒന്ന് മുതൽ കേരളത്തിൽ ഇരട്ട സർചാർജ് - വൈദ്യുതി നിരക്ക് യൂണിറ്റിന് 19 പൈസ വർദ്ധിപ്പിക്കും. "2023. ജൂൺ മാസം ഒന്ന് മുതൽ വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇരട്ട സർചാർജ് ഈടാക്കും. 10 പൈസയുടെ ഇന്ധന സർചാർജ് റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച അധിക തുക 9 പൈസയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൊത്തത്തിൽ, ഒരു യൂണിറ്റിന് ശരാശരി വൈദ്യുത നിരക്ക് 6. 29 രൂപയിൽ നിന്ന് 6. 48 രൂപയായി ഉയരും.

എന്നിരുന്നാലും, എല്ലാ മാസങ്ങളും 40 യൂണിറ്റിൽ താഴെ വൈദ്യുതി  ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ബാധകമല്ല. 1000 വാട്ടിൽ താഴെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഉള്ളവർ അധിക ചാർജ് നൽകേണ്ടതില്ലയെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി മുതൽ വൈദ്യുതി ബില്ലുകളിൽ സർചാർജ്ജ് ഈടാക്കും. ജൂൺ മാസം അവസാനത്തോടെ ഓരോ യൂണിറ്റിനും 40 പൈസ വീതം വൈദ്യുതി ചാർജ്ജ് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈദ്യുതിബോർഡ് നൽകിയ മറ്റൊരു ഹർജി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് മറ്റൊരു വാർത്ത. അതിനാൽത്തന്നെ വരും നാളുകളിൽ വൈദ്യുതി നിരക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും നിരീക്ഷണത്തിലാകും. ഇപ്പോൾ  കേരളത്തിലെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിത്യോപയോഗസാധങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റത്തെ നേരിടുന്നത് ഒരു വലിയ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയാണ്, അതിനുപുറമെ ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും വലിയ തിരിച്ചടികൾ വരുന്നു. വൈദ്യുത നിരക്ക് കൂടി, ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് വർദ്ധിച്ച ഭവന നികുതി, അതിനൊപ്പം ഓരോ പ്രദേശത്തും പഞ്ചായത്തുകൾ ധൃതകർമ്മ സേനയുടെ പേരിൽ, മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന്റെ പേരിൽ നടത്തുന്ന പണത്തട്ടിപ്പ്, ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് ഭീമൻ തിരിച്ചടിയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വന്തമായ താമസ്സവീട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നത് തന്നെ ഒരു  മനുഷ്യാവകാശത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പഞ്ചായത്തുകൾ എന്തിനാണ് ഭരണഘടനയുടെ നിഷേധം ഒരു പൗരന്റെ മേൽ കാണിക്കുന്നത്.?

വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡിംഗിലെ കുറ്റകരമായ ക്രമക്കേടുകൾ 

വൈദ്യുതി മീറ്റർ എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങൾക്കും പുറത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ നിർബ ന്ധിതരാക്കപ്പെട്ട റെസിഡൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ് കെട്ടിടങ്ങളിലും മീറ്റർ വായിക്കുന്ന നിലവിലെ രീതി എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടു സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. വീടുകളിലും മറ്റും ഉടമയുടെയോ മറ്റേതെങ്കിലും അംഗത്തിന്റെയോ അറിവോ സമ്മതമോ സാന്നിധ്യമോ ഇല്ലാതെ മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറയാതെ ചിലർ വരുന്നു. വൈദ്യുതി മീറ്റർ ഓരോ കെട്ടിടത്തിന് വെളിയിലെ ഭിത്തിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വൈദ്യുതി  ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പരോക്ഷമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുറം ഭിത്തിയിൽ സുരക്ഷിതത്വമില്ലാതെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി മീറ്റർ സൂര്യപ്രകാശത്തിനും മഴയ്ക്കും വിധേയമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീടിന്റെ ഉടമകൾ എല്ലാവരും വീട്ടു മുറ്റത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എല്ലായ്പ്പോഴും തുറന്നിടുമെന്നു മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാനെത്തുന്നയാൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അത് തീർത്തും എപ്പോഴും  പ്രായോഗികമല്ല. ഇത് തികച്ചും വീടുകളുടെ സുരക്ഷിതത്വം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടലാണ്. ഇത് വലിയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയെ കെ. എസ് .ഇ. ബോർഡ് മാനിക്കുന്നില്ല, ഇവർ ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണ്, പരസ്യമായ  നിയമവിരുദ്ധ നടപടിയാണ്. ജനജീവിതത്തെ അവർ മാനിക്കുന്നില്ല.

കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി ജീവനക്കാരുടെ ഭീഷണി

മീറ്റർ റീഡിങ്ങിന് ജോലിക്കാർ വരുമ്പോൾ മീറ്റർ വച്ചിരിക്കുന്ന ചില  വീടുകളിൽ ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ പിഴയടിക്കും എന്ന ഭീഷണിയും നടപടിയും നിയമവിരുദ്ധമാണ്. മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാതെ ബില്ലെഴുതി വീടിന്റെ വരാന്തയിലേയ്ക്ക് എറിഞ്ഞശേഷം മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാനെത്തിയ ആൾ പോവുകയാണ് പതിവ്. ചിലർ ബില്ല് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു തുക എഴുതിയ ബില്ല് വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള ഗേറ്റിൽ തൂക്കിയിട്ടശേഷം കടന്നു പോകും. ഇപ്രകാരം ചെയ്തത് കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഉള്ള പള്ളിക്കത്തോട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിനു വേണ്ടി മീറ്റർറീഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലിക്കാരൻ ആണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാതി നൽകിയാലും ഓഫീസ് തലത്തിൽ യാതൊരു കാര്യങ്ങൾക്കും സഹായം നൽകില്ല. ഒരു അനുഭവം കുറിക്കട്ടെ: ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി, ഈയിടെ പള്ളിക്കത്തോട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിനു വേണ്ടി ചെങ്ങളം എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വീടിന്റ മുമ്പിൽ  ഒരു ജോലിക്കാരൻ എത്തി. മീറ്റർ വച്ചിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ മുമ്പിലുള്ള റോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മീറ്റർ നോക്കാതെ ബില്ലെഴുതി ആ വീടിന്റെ ഒരു കതകിന്റെ വിടവിൽ വച്ചതു നേരിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് ഉടൻ അയാളെ അറിയിച്ചു. പക്ഷെ, അയാൾ മറുപടി പറയാതെ, അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കിൽ കയറി അവിടെനിന്ന് അതിവേഗം കടന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. 

ജനം ഇത്തരം പരസ്യ തട്ടിപ്പുകളെ എതിർക്കണം.

എന്നാൽ ദിവസങ്ങളോളം വൈദ്യുതി ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകിയാൽ വൈദ്യുതി ജോലിക്കാരുടെ സഹകരണം വളരെ മോശമാണ്. പരാതി പറയുന്നതു പോലും അവർക്കിഷ്ടമില്ല. ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽനിന്നും പുറത്തു പോകാൻ കഴിയാതെ വൈദ്യുതി മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുവാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്ന ഒരാളെ എപ്പോഴും നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല. 

ഏത് ദിവസമാണ് മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുവാൻ വരുന്നതിനുള്ള ആൾ വരുന്നതെന്ന് ബോർഡ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താക്കളെ നേരത്തെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതിന് വേണ്ടതായ നടപടികൾ ബോർഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതല്ലാതെ ഭീഷണികളും പിഴയടക്കുവാൻ എടുക്കുന്ന ആക്രമണ നടപടികളുമായി ബോർഡ് ജോലിക്കാർ വന്നാൽ ജനം ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളെ ശക്തമായി എതിർക്കും."മീറ്റർ റീഡർ" എന്ന പേരിൽ ചില ക്രിമിനലുകൾ പോലും വീടുകളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇക്കാലത്തു ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 

വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഒരു അനാവശ്യമാണ് ; ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി സ്വയം ഉൽപ്പാദന അവകാശം അനിവാര്യമാണ്. 

ഉപഭോക്താക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‍നങ്ങൾ അനേകമാണ്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം. അതിനായി മാർഗ്ഗങ്ങൾ പലതും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, ഉപഭോക്താവ് സ്വയം മീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുകയും, വൈദ്യുതി ഓഫീസിൽ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് നന്നായി നടക്കുന്നു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന അനേകം മലയാളികൾക്കും  ഇക്കാര്യം പരിചിതമാണ്. ചിലരാജ്യങ്ങളിൽ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മാത്രം മീറ്റർ വായിക്കുകയും അത് ഉടനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇതിനുവേണ്ട ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കാതെയോ പോലും  ദൈർഘ്യം  കൂട്ടാതെയോ കേരളത്തിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ രീതിയിൽ ഈ രീതി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ മനസ്സിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുകയും ദൈനംദിന ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്യാമല്ലോ. എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ജനപ്രതിനിധികൾ നിലകൊള്ളുന്നു? ജനങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടതായ അത്യാവശ്യ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാവണം, ആർക്കുവേണ്ടി, ഞാൻ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഒരാൾക്ക് എന്തിന് വേണ്ടി വോട്ടു ചെയ്യണം? വോട്ടു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനപ്രതിനിധിയാകുന്നയാൾ വോട്ടു ചെയ്തവരെ അറിയില്ല. അവഗണന പ്രത്യക്ഷമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ആർക്കുവേണ്ടി വോട്ടു നൽകിയാലും വോട്ടർമാർക്ക് അതുകൊണ്ടു ഒന്നും പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ല. 

 സോളാർ വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.-

 

യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയേറെ പ്രചാരത്തിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വൈദ്യുതി ഉത്‌പാദനരീതി ഇന്ന് അനേകം വീട്ടുടമകൾ വ്യത്യസ്തപ്പെട്ട ഓരോ കാലാവസ്ഥാമാറ്റങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായി സ്വയം നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് മാറുന്ന വാർത്തകളും ഉണ്ട്. സൗര വൈദ്യുതി ഉത്പാദന യന്ത്രസംവിധാനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പണം ലാഭിക്കാമെന്നും, ഉദാഹരണമായി- ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ശൈത്യകാലത്തിന് മുമ്പ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എപ്രകാരം  എന്തുകൊണ്ട് മൂല്യവത്താണെന്നും വീട്ടുടമയ്ക്ക് കണ്ടെത്താം.  

സൗരോർജ സംവിധാനങ്ങൾ ശൈത്യകാലങ്ങളിലും വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട
നിലയിൽ വൈദ്യിതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കാര്യം എല്ലാവരും അറിയുന്നു. കൂടുതൽ വീട്ടുടമകൾ വൈദ്യൂതി കമ്പനികളിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. അവരുടെ സ്വന്തം വീടുകളുടെ മേൽക്കൂരകളിൽ സോളാർ സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.  എന്നാലും ശൈത്യകാലത്തിന് മുമ്പ്പോലും ഈ സിസ്റ്റം എത്രമാത്രം
വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും ചിലർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ആകാശം മേഘാവൃതമായിരിക്കുമ്പോഴും ആധുനിക സൗരയൂഥങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വൈദ്യുതി നൽകുന്നു എന്നതാണ് മിക്ക ആളുകൾക്കും അറിയാത്ത കാര്യം. അതിനാൽ ശൈത്യകാലത്ത് സൗരോർജ്ജവും മൂല്യവത്താണ്- അതിനാൽ വീട്ടുടമസ്ഥർ മടിക്കാൻ ഒരു കാരണങ്ങൾ  ഇല്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ദിവസങ്ങൾ കുറയുകയും വീടുകളിൽ വൈദ്യുതി  ഉപഭോഗം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പുതിയ സോളാർ സിസ്റ്റവും  സംഭരണ സംവിധാനവും ഉപയോഗിച്ച് വീട്ടുടമയ്ക്ക് ധാരാളം  പണം ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷിച്ച ശേഷവും  സോളാർ വിദഗ്ധർ വ്യക്തിഗത വിളവ് പ്രവചനം നൽകും. വളരെവേഗം ഉപയോഗിച്ച എനർജിയെപ്പറ്റിയും സമ്പാദ്യശേഷികാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയും  കണക്കാക്കാം. സാധാരണ വീട്ടുടമകളും വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തെ  കരുതുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞതാണ് സോളാർ വൈദ്യുതി.

 സോളാർ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം യൂറോപ്പിൽ 

സൗരോർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നതിന് 2023 ജനുവരി 1 മുതൽ വിവിധ സർക്കാർ സബ്സിഡി പദ്ധതികൾ നിലവിലുണ്ട്. നന്നായി അറിവുള്ള, താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾക്ക് ഡൗൺ പേയ്മെന്റ് ചെലവുകളൊന്നുമില്ലാതെ സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കഴിയും. സോളാർ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതുവരെ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത്  ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് വിധ മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും എൻപാൽ പരിപാലിക്കുന്നു. പ്ലാന്റ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പണമടയ്ക്കുകയുള്ളൂഅതിന്റെ ഓഫറിലൂടെ, എൻപാൽ ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലെ മാർക്കറ്റ് ലീഡറായി മാറി (ഉറവിടം). 50,000 ത്തിലധികം വീട്ടുടമസ്ഥർ എൻപാലിനെ ആശ്രയിക്കുന്നു, ഓരോ മാസവും 2,500 ലധികം പേർ ചേർക്കപ്പെടുന്നു.

ശൈത്യകാലത്തിന് മുമ്പ് മേൽക്കൂരയിലെ സൗരയൂഥം- അത് കേരളത്തിൽ സാധ്യമാണോ?

വിവിധ ദാതാക്കളുടെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് സമയവും ഡെലിവറി ബുദ്ധി മുട്ടുകളും കാരണം നിരവധി താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികൾ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നു. എൻപാലിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സൗരയൂഥം ശരാശരി 6 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം. ഇത് എങ്ങനെയാണ്  പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ? വിപുലീകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് സോളാർ ഇൻസ്റ്റാളർമാർക്കായി കമ്പനി സ്വന്തം പരിശീലന പരിപാടി ഇപ്പോൾ  വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മേൽക്കൂരയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു  കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുക, 2 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യ സാദ്ധ്യതകളെക്കുറിച്ചുള്ള സൗജന്യവും ബാധ്യതയില്ലാത്തതുമായ ഒരു  എസ്റ്റിമേറ്റ് നേടുക: ബാക്കി നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ തടസമില്ലാതെയും നടക്കുന്നു.

ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ്ജ പ്ലാന്റുകളിലൊന്ന് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റിൽ പ്രവർത്തനമുണ്ട്. അബുദാബിക്ക് സമീപം ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോവോൾട്ടായ്ക്ക് സംവിധാനം പ്രതിവർഷം രണ്ട് ദശലക്ഷം ടണ്ണിലധികം കാർബൺ ഡൈഓക്‌സൈഡ് ലാഭിക്കാമെന്നും അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ഈ സമയം വളരെ പ്രതീകാത്മകമാണ്. നാം എന്താണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? സമയം യാദൃശ്ചികമായിരിക്കരുത്. 


അബുദാബിക്കടുത്തു
സ്ഥാപിച്ച
സോളാർ സംവിധാനം
 

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് ദുബായിൽ ലോക കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനം നടത്തുവാൻ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗരോർജ്ജ പ്ലാന്റുകളിലൊന്ന്‌ ഉത്‌ഘാ ടനം ചെയ്തു. അൽദഫ്രയിലെ പ്ലാന്റ് പ്രതിവർഷം രണ്ട് ദശലക്ഷം ടണ്ണി ലധികം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളൽ ലാഭിക്കുമെന്ന് സോളാർ  പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജിങ്കോ എന്ന കമ്പനിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ചാൾസ് ബായ് പറഞ്ഞു. ഇത് ഏകദേശം "റോഡു കളിലെ 800,000 കാറു കളുടെ നഷ്ടത്തിന്" തുല്യമാണ്.

അബുദാബിയിൽ നിന്ന് 30 കിലോമീറ്റർ തെക്കു ഭാഗത്തു സ്ഥിതി ചെ യ്യുന്ന അൽദഫ്രയിലെ 21 ചതുരശ്രകിലോമീറ്റർ മരുഭൂമിയിലാണ് സ്ഥി തി ചെയ്യുന്നത്. അവയുടെ ഫോട്ടോവോൾട്ടായിക് പാനലുകൾ സൂര്യ നോടൊപ്പം കറങ്ങുകയും റോബോട്ട് പവർ ക്ലീനിംഗ് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മണലും പൊടിയും ഇല്ലാതെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് ജിഗാവാട്ട് ഉത്പാദന ശേഷിയുള്ളതായ പ്ലാന്റ് 160,000  വീടുകൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകും. അടുത്ത ഏഴ് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പു നരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം മൂന്നിരട്ടിയാക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 2050 ഓടെ കാർബൺ  ബഹിർഗമനം പൂജ്യമാക്കുകയാ ണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. 

അടുത്ത കാലാവസ്ഥാ സമ്മേളനത്തിന് ആതിഥേയത്വം:  

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് പതിവായി വാതകം കത്തിക്കുന്നത് തുടരുന്നു. വിവാദമായ സിഒപി 28 ഹോസ്റ്റ് സുൽത്താൻ അൽ ജാബർ: അടുത്ത കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഇമെയിലുകൾ എണ്ണ കമ്പനി മേധാവി വായിച്ചു. കാലാവസ്ഥയുടെ നിലയെക്കുറിച്ചു യു. എസ് . ഏജൻസിയായ NOAA യിൽ നിന്നു ള്ള ഡാറ്റ  2023 -24 വർഷങ്ങൾ കാലാവസ്ഥാ റിക്കാർഡിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായിരിക്കും. 

വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം യൂറോപ്പിൽ എങ്ങനെ? 

ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ തീരുമാനങ്ങളിൽ എത്തിയില്ല എന്നു പറയാൻ കഴിയും. ഉദാ: ജർമ്മൻകാർ ഇപ്പോഴും ഈ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു.  വാസ്തവത്തിൽ, ആയിരക്കണക്കിന് ജർമ്മൻകാർ ഇന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. ഓരോ വീട്ടുടമസ്ഥനും നന്നായി അറിയാമെങ്കിലും, ആയിരക്കണക്കിന് ജർമ്മൻകാർ വൈദ്യു തിക്കായി വളരെയധികം പണം നൽകുന്നു! ഒരൊറ്റ വിദ്യയ്ക്ക് നിര വധി വീടുകൾ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നുദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജർമ്മൻ കുടുംബങ്ങൾ 2023 ശരത്  ക്കാലത്തിൽ ഈ വാങ്ങലിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടു ടമസ്ഥനോ? ഈ വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾ വൈദ്യുതിക്ക് മിക്കവാറും ഒന്നും നൽകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 

2023-ൽ ജർമ്മനിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ സമ്പാദ്യ തന്ത്രമാണിത്. കുറെ വര്ഷങ്ങളായി ഊർജ്ജ വിതരണക്കാരുടെ പ്രതിമാസ വൈദ്യുതിയുടെ ചെലവ് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനെതിരെ ബില്യൺ ഡോളർ വൈദ്യുതി ചെലവ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്‌ഫോo ഇപ്പോൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അതേപ്പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അതായത്, എല്ലാവർ ക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിലുള്ള സൗരോർജ്ജ സംവിധാനം നടപ്പാക്കുക. അതുവഴി വീട്ടുടമകൾക്കുള്ള വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ കുതിച്ചുയരുന്ന നടപടി ഒടുവിൽ അതൊരു ഭൂതകാലത്തിന്റെ കാര്യമാക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മർദ്ദത്തെ അതിജീവിക്കാൻ 2024 ഓടെ മേൽക്കൂരകളിൽ ഒരു സൗര എനർജി സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾത്തന്നെ മൂന്നിൽ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതുവരെ സോളാർ വൈദ്യുതി സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ആരെയും ഈ രഹസ്യം അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന താക്കോൽ എന്നൊക്ക ഈ വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭത്തെക്കുറിച്ചു പറയുന്നു.   

മേൽക്കൂരയിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി.
     

ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത അതിശയകരമാംവിധം വിലകുറഞ്ഞ നിരവധി സോളാർ സിസ്റ്റം ഓഫറുകൾ ഉണ്ട്. കാരണം? ഇന്ന് വലിയ കമ്പനികൾ പ്രധാനമായും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഓഫറുകൾ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു. 

സത്യസന്ധവും ചെലവുകുറഞ്ഞതുമായ  സോളാർ സിസ്റ്റം ഓഫറുകൾ നൽകുകയും തുടക്കത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് സൗജന്യമായും ബാധ്യതയില്ലാതെ ഉപദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ദാതാക്കളുമായി താൽപ്പര്യമുള്ള കക്ഷികളെ ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം Photovoltaik-Angebotsvergleich.de പ്ലാറ്റ്ഫോം സ്വയം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ജർമ്മൻ സർക്കാർ സബ്സിഡികളും ശരിയായി ഉപദേശങ്ങളും സോളാർ സിസ്റ്റം വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഗുണകരമായി. ഒരു സൗരയൂഥ സിസ്റ്റം വാങ്ങുന്നത് പോലും സൗജന്യമാകാം. ഒരു വീട്ടുടമ സോളാർ എനർജി സിസ്റ്റം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ചില കാരണങ്ങൾ നോക്കാം. അതിൽപ്പെട്ട മൂന്നു-നാല് കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക. 1)-ആദ്യദിവസം മുതൽ ഉയർന്ന ഉയർന്ന വൈദ്യുതി ബില്ലുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. 2 )- നാം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്വന്തം സൗരയൂഥം നമുക്ക് സൗജന്യമായി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കും, ഒരു പക്ഷെ അയൽക്കാർ പോലുമോ അസൂയപ്പെടാം. 3 )- ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈദ്യുതി നികുതി രഹിതമായി വിൽക്കാം. സൗരയൂഥമുള്ള വീട്ടുടമയ്ക്ക് അധിക സൗരോർജ്ജം വിൽക്കാനും കഴിയും. 4 )- ജർമ്മനിയിലെ ശൈത്യകാലത്ത് സൗരോർജ്ജö ലാഭകരം തന്നെയാണ്. സൗരയൂഥം ശൈത്യകാലത്തും ഇരുണ്ട ദിവസങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യം പലർക്കും അറിവില്ലാത്തത് തന്നെയാണ്.

ആരെല്ലാമാണ്  ജർമ്മനിയിൽ സോളാർ സബ്‌സിഡിയ്ക്ക്  യോഗ്യത ഉള്ളവർ ?. വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഡിമാന്റ് കുറെ  ലളിതമായ ഓൺലൈൻ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കുറെ ആശയങ്ങൾ നൽകി. ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരാൾക്ക് സോളാർ സിസ്റ്റം  സബ്‌സിഡിയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നും അപേക്ഷകന് എത്ര മാത്രം ലാഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള അപേക്ഷകരെ അറിയിക്കുന്നു. സൗജന്യമായി കണ്ടെത്തുക, ബാദ്ധ്യതയില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ജർമ്മൻ ജനത ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി.

മേൽക്കൂരയിൽനിന്നുള്ള വൈദ്യുതി:-

നിയമഭേദഗതി ജർമ്മനിയിലെ സൗരോർജ്ജ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുകയാണ്. പലവീട്ടുടമകൾക്കും നിലവിൽ ഉയർന്ന കാര്യക്ഷമതയുള്ള സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത കാലത്ത് ഉടമകൾക്ക് പുതിയ നികുതിവ്യവസ്ഥകൾ മാത്രമല്ല, ഫീഡ് ഇൻ താരിപ്പുകളിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവും കാണിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. സോളാർ വൈദ്യതി നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യത്തിന് എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്താൻ ജർമ്മനിയിൽ ഇപ്പോൾ എളുപ്പമാണ്. സൗരയൂഥസിസ്റ്റം വാങ്ങുന്നതിലൂടെ എത്ര പണം ലാഭിക്കാനാകുമെന്നും ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോൾ എപ്പോൾ ലാഭകരമാണെന്നും അറിയേണ്ടത് പലർക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്.

വീട്ടുടമകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും. ഈ ആവശ്യത്തിനായി പ്രത്യേകമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര ചെക്ക്‌ഫോക്സ്‌ പോർട്ടൽ ഇതിനു സഹായിക്കുന്നു. ഒരു സോളാർ ഓഫർ താരതമ്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്‌സിഡികൾക്ക് നല്ല അർഹതയുണ്ടെന്നും അവരുടെ സമ്പാദ്യം എത്ര ഉയർന്നതാണെന്നും ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. കേരളത്തിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വർദ്ധിച്ച വൈദ്യുതി നിരക്കിൽനിന്നും ഏതുകാലത്ത് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും?  // -

                                     ***********************************************************************************                   

                                   Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും  അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി  ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

***********************************************************************************