Freitag, 17. September 2021

ധ്രുവദീപ്തി // Religion // സാർവ്വത്രിക സഭയ്ക്കുവേണ്ടി മാർപാപ്പ പുതിയ സിനോഡൽ ക്രമങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. // George Kuttikattu

 ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ 

 സാർവ്വത്രിക സഭയ്ക്കുവേണ്ടി മാർപാപ്പ 
പുതിയ സിനോഡൽ ക്രമങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. // 

George Kuttikattu 

 

അല്മായർ (സഭാംഗങ്ങൾ ) ഉണരുക.

ആഗോള കത്തോലിക്കാ സഭയെ ക്രമമായ സിനഡൽ പാതയിലേക്ക്  നയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭനടപടികളിലേക്ക് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ചർച്ചകളും നടപടികളും  പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ  പരിഷ്ക്കരണത്തിലേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്? വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട്. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ അടുത്ത സിനഡിൽ ലോകമാകെമാനമുള്ള പ്രാദേശിക സഭകളെയും അല്മായരെയും (സഭയിലെ അംഗങ്ങളെയും) കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് അതിന്റെ തുടക്കമാണ്. കത്തോലിക്കാ സഭയിലെ പരിഷ്കർത്താക്കൾ ഇത്  വളരെ പണ്ടേതന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ്. 

അതുപക്ഷേ കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക സഭയായ സീറോ-മലബാർ സഭാ നേതൃത്വം മാർപാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളെയും അനുബന്ധമായ പ്രസ്താവനകളെയും വളച്ചൊടിച്ചു നിരസിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ സീറോമലബാർ സിനഡിൽ അലമായർക്ക് പങ്കുവേണമെന്ന് സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞുതുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി. സീറോ മലബാർ നേതൃത്വത്തിന്റെ രഹസ്യനിലപാടിനെ സഭാംഗങ്ങളുമായി യാതൊരു വിധ ധാരണകളും ആലോചനകളുമില്ലാതെ അവർ ഏകാധിപത്യ നിലപാടുകളും തീരുമാനങ്ങളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ തന്റെ ആഗ്രഹം തുറന്നു വിശ്വാസികൾക്ക് മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നുവെന്നതാണ്, ഇപ്പോൾ ലോക കത്തോലിക്കാ സഭാ പ്രവർത്തനപദ്ധതിയിൽ മാർപാപ്പ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്‌ഷ്യം. അദ്ദേഹം സഭയുടെ ഭാവി പദ്ധതി വികസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. 

എന്താണ് സിനഡ് ?

സിനഡ് എന്നർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ത് ? അതാത് പ്രാദേശിക മെത്രാന്മാരെ ഉൾപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല, വളരെ വ്യക്തമായും സഭയിലെ അംഗങ്ങളും (സാധാരണ ആളുകൾ), പ്രാദേശിക സഭകളും ഈവിധ പരിഷ്‌ക്കരണ വിഷയത്തിൽ വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും ഇന്നുവരെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അവയെല്ലാം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് കത്തോലിക്കർ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രധാന വിഷയങ്ങളെല്ലാം വത്തിക്കാനിൽ വിഷയമാണ്. അവയെപ്പറ്റി പൊതുവായി അറിയപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിലെ സീറോ- മലബാർ സഭയിൽ രഹസ്യമാണ്. ലോകമാകെ, യൂറോപ്പിലും മറ്റെല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും ഈ വിഷയം എപ്രകാരം കാണുന്നു എന്നത് ഏറെ ആശ്ചര്യകരമാണ്.

പൊന്തക്കോസ്തിനു ഒരു ദിവസം മുമ്പ് സിനഡ് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു പരിശുദ്ധ പിതാവിൽനിന്നും ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വത്തിക്കാനിലെ സിനഡ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കർദ്ദിനാൾ മരിയോ ഗ്രെച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നു. അത്, ഒരു വീഡിയോയിൽ, ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ മുഴുവൻ സാർവ്വത്രിക സഭയെയും ഒരു സിനഡൽ പാതയിലേക്ക് അയയ്ക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന വാർത്തയാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ ഭാവിക്കായി വിശ്വാസികളെയും കൂട്ടി ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കാനും അവരുടെ സഹായത്തോടെ സഭയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയും ചെയ്ത പ്രഖ്യാപനം വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു." മാർപാപ്പ സിനഡൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നു." എന്ന്‌ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ വാർത്താ ഏജൻസി "അൻസാ" ഒട്ടും വൈകാതെ എഴുതുകയും ചെയ്തു. 

മുൻകാല പദ്ധതിപ്രകാരം വരുന്ന 2022, ഒക്ടോബറിൽ ഒരു മെത്രാൻ സിനഡ് കൂടാനായിരുന്നു ആലോചനയിട്ടിരുന്നത്. അതാകട്ടെ, എല്ലാ പ്രാദേശിക സഭകളുടെയും അല്മായരുടെയും പരിപൂർണ്ണ പങ്കാളിത്തം നിറഞ്ഞതാകണം. അതൊരു രണ്ടുവർഷക്കാലത്തെ നടപടിയിൽ ഉറപ്പിച്ച തീരുമാനത്തിൽ -ഒരു സാർവത്രിക സഭാസിനഡ്  : അതായത്, "പങ്കാളിത്തവും സേവനവും " എന്നത് സഭയിൽ പ്രാവർത്തികമാകുക. മാർപാപ്പയുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചു പദ്ധതി നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബർ 9 , 10 തീയതികളിൽ റോമിൽ സമ്മേളനം നടക്കണം എന്നാണ് ആലോചകൾ നടക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ ഈ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതായത്, വളരെ വിശദമായ ഒരു ഇൻഫോഗ്രാഫിക്ക് - ഒന്നാമതായി ഓരോ രൂപതകൾ, രണ്ടാമതായി ഓരോ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ, മൂന്നാമതായി സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് മുഴുവനും. ഇങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാർവത്രിക സഭയ്ക്കുള്ള സിനഡ് ക്രമങ്ങൾ 2023 ഒക്ടോബർ ആകുമ്പോഴേയ്ക്കും പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് മാർപാപ്പയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 

ക്രൈസ്തവ മതപരിഷ്‌ക്കരണ ചർച്ച-സുന്നഹദോസ് മാർഗ്ഗം -

ശൂന്യമായ  ഇരിപ്പിടങ്ങൾ - ശൂന്യമായ മേശകൾ-

ലോക കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ ഇന്ന് അനേകം പുകയുന്ന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ഉദാഹരണമായി കേരളത്തിലെ സീറോമലബാർ സഭയിലെ മെത്രാന്മാരുടെയും പുരോഹിതരുടെയും, അതുപോലെ ജർമൻ പുരോഹിതരുടെയും മെത്രാന്മാരുടെയും ഒളിച്ചുവച്ച അനേകം ദുഷ്പ്രവർത്തികളുടെ ചരിത്രങ്ങളും, ക്രിസ്ത്യൻ സഭാപരിഷകരണ ചർച്ചകളിൽ വിഷയമായി. കുറെ വർഷങ്ങളായി മറച്ചുവച്ചിരുന്ന ബലാൽ സംഗക്കേസുകളിലും മറ്റു വിവിധതരം ദുരുപയോഗങ്ങളിലും ഇരയായവരും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തുവെന്നത് പ്രത്യേകതയാണ്. ഇതിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്ന കൊളോണിലെ കർദ്ദിനാൾ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. പക്ഷെ, മറ്റുള്ള മെത്രാന്മാരാകട്ടെ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി നടന്ന ചർച്ചയിൽ എന്ത് ആര് എന്ത് പറയുന്നുവെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള സന്മനസ്സില്ലായിരുന്നെന്ന് ജേർണലിസ്റ്റ് Annette Zoch മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി. 

ചർച്ചയിൽ ഒരു വ്യക്തമായ വിഷയങ്ങളും സഭാ പരിഷ്‌ക്കരണത്തിന്  നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു. വിഷയങ്ങൾ അതാത് സമയം നോക്കി കാണപ്പെടേണ്ടതായി കാണപ്പെട്ടു. സമ്മേളനങ്ങളിൽ ചർച്ചകളും അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷെ അതൊന്നും തമ്മിൽത്തമ്മിൽ ഉണ്ടായില്ല. അതിനു പകരം കൂട്ടപ്രാർത്ഥനകളും വി. കുർബാന അർപ്പിക്കലുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായത്.

1965 മുതൽ മെത്രാൻസിനഡ് സമ്മേളനം സ്ഥിരമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ സ്വന്തമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുത്തിരുന്നില്ല, മറിച്ച്‌ മാർപാപ്പയ്ക്ക് അവർ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയായിരുന്നു.  പതിവ് അനുസരിച്ചു സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്തു. എന്നാൽ 2018 -ൽ ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ സിനഡൽ ക്രമങ്ങൾ പരിഷ്‌ക്കരിച്ചു. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി വ്യക്തിഗത സഭാ സിനഡൽ സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഒരുക്കങ്ങളും തുടർനടപടിക്രമങ്ങളും മാർപാപ്പ ശക്തിപ്പെടുത്തി. അതനുസരിച്ചു പ്രാദേശികസഭകളും,  അവരെല്ലാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഓരോരോ വിഷയങ്ങളും മുമ്പത്തേക്കാൾ ഏറെ കൂടുതൽ കേൾക്കുകയും അതിൽ ശക്തമായി ഇടപെടുകയും വേണം എന്ന് മാർപാപ്പയുടെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായി.

ജർമ്മൻ നവീകരണശക്തിക്ക് ഉണർവും പ്രോത്സാഹനവും നൽകിയ തോന്നൽ.

16-)0 ശതകത്തിലുണ്ടായ ക്രൈസ്തവ മതപരിഷ്ക്കരണശേഷം ഇപ്പോൾ മാർപാപ്പയുടെ പരിശ്രമം പരിഷ്കൃതലോകത്തെ ക്രൈസ്തവസഭയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം നൽകുമെന്നാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ. മാർപാപ്പയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെപ്പറ്റി ജർമ്മൻ ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് (D B K ) ചെയർമാൻ മെത്രാൻ ജോർജ് ബെറ്റിസിങ് പ്രതികരിച്ചതിപ്രകാരമാണ്: "റോമിൽ നിന്നുള്ള ഈ പ്രഖ്യാപനം, ലോക ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ആകെമാന വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സഭയിലാകെയുള്ള ദൈവജനങ്ങളുടെ (അംഗങ്ങളുടെ) മഹത്തായ പങ്കാളിത്തം നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു ശക്തിയേറിയ അടയാളം" ആണ്, എന്നാണ് വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനും ലോക മെത്രാൻ സിനഡിലേക്കും ഇത്രകാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മുൻ കാലത്ത് അല്മായർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്തത് പോലെ ദൈവജനങ്ങൾ സിനഡിന്റെ പാതയിൽ വളരെ ശക്തമായി ഏർപ്പെടും. ജർമനിയിലെ ലിംബുർഗ് രൂപതയുടെ മെത്രാൻ ഈയിടെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. സാർവത്രിക സഭയെയും അതിൽപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള സഭാംഗ ങ്ങളുടെ തീരുമാന നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഒരു വിശാലമായ പങ്കാളിത്തം എടുക്കുവാനുള്ള സമയം പക്വമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് റോമിലെ സിനഡ് സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന കർദ്ദിനാൾ GRECH അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 

"സിനഡൽ വേ ".

ഇതേത്തുടർന്ന് ജർമ്മനിയിൽ പുരോഹിതരും മെത്രാന്മാരും സഭയിലെ സാധാരണ അംഗങ്ങളും ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി സാർവത്രിക സഭാ പരിഷ്ക്കരണം സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രക്രിയയെ "സിനഡൽ വേ" എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ജർമ്മൻ സഭാ പരിഷ്‌ക്കരണ പ്രക്രിയയുടെ ഈ തലക്കെട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ സ്ഥിരീകരണ അടയാളമാണെന്ന് ജർമ്മനിയിൽ കത്തോലിക്കരുടെ സെൻട്രൽകമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് Mr. Sternberg പറഞ്ഞു. " ഞങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ഒരു ഒരു പിളർപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയാണെന്നോ, സാർവത്രിക സഭയുമായി ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെന്നോ എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത് ഇന്ന് അപ്രസക്തമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു" എന്നദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. "എന്നാൽ ജർമൻ "സിനഡൽ വേ"യ്ക്ക് റോമൻ സിനഡ് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ? അത്, അവരുടെ ജോലി കാലഹരണപ്പെടുന്നില്ലേ? ഇതിനു മറുപടിയായി സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് ജർമൻ കാതോലിക്‌സ് (ZDK) വക്താവ് മിസ്റ്റർ .ബ്രിട്ടാ ബാസ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സിനഡൽ പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ജർമനിയിലെ ആത്മദാതാക്കളായി, ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്, റോമിൽ നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ടു എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നത്, അതങ്ങനെ വെറുതെ ഒന്നുമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ചാരുകസേരയിൽ ചാരി അങ്ങനെ ഇരിക്കാമെന്നു കരുതുന്നില്ല. ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ച സഭയുടെ പുതിയ സിനോഡാലിറ്റിയുടെയും അധികാരവികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെയും കൂട്ടാളികളായി ഞങ്ങൾ തുടരുന്നത് ഞങ്ങൾ സ്വയം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ സഭാ സിനഡ് പരിഷ്ക്കരണത്തെ ജർമ്മൻ മെത്രാന്മാർ തുറന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കൊളോൺ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദ്ദിനാൾ റൈനർ മരിയ വോയ്ൽക്കി പുതിയ സിനഡൽ പരിഷ്ക്കാരത്തെ അഭിനന്ദിച്ചു. അതേസമയം സഭയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആശങ്കകൾ കേൾക്കുന്നത് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ കത്തോലിക്കാ സമൂഹത്തെയും അവരുടെ ഐക്യത്തെയും ഏകീകരിക്കാനും പ്രചോദനാത്മകമായ ആവേശം കൈമാറാനും സഹായകമായ സുവിശേഷവത്ക്കരണം നൽകുവാനും പ്രചോദനം നൽകും : കർദ്ദിനാൾ പറഞ്ഞു. 

സഭാമെത്രാന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യം അവസാനിപ്പിക്കുക,

മ്യൂണിക്കിലെ ഒരു ഡോഗ്‌മാറ്റിക് പ്രൊഫസർ മൈക്കിൾ സീവാൾഡ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ്: പ്രാദേശിക സിനഡ് സമ്പ്രദായം പൂർണ്ണമായും നിറുത്തലാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സിനഡിന്റെ ശക്തമായ നിരീക്ഷണത്തിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ജർമ്മൻ സഭാസിനഡ് പരിഷ്ക്കരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, വത്തിക്കാന്റെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയാണ്: നിങ്ങളുടെ ആവേശം ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപക്ഷേ, അവസാനം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അല്പം വ്യത്യസ്തമായി ചിലതു പുറത്തു വന്നത് പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറമാണ്.

സീറോ മലബാർ സഭയുടെ നിലപാടും  സിനഡ് ക്രമവും . 

ഇന്ന് കേരളത്തിലെ സീറോമലബാർ സഭാനേതൃത്വത്തിലെ നിലപാട് മാർപാപ്പയുടെ തീരുമാനത്തിനോടും ആഗ്രഹത്തിനോടും യോജിപ്പില്ല. ഇവിടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നാമറിയണം. സീറോമലബാർ സഭയെന്ന പേര് മാർപാപ്പ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ സഭാ മെത്രാന്മാരുടെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഈ സഭാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. "സീറോമലബാർ സഭ റോമൻ സഭയിൽ" എന്ന് പറയുന്നത് സഭയിലെ മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരുമാണ്. മാർപാപ്പയും സീറോമലബാർ നേതൃത്വങ്ങളും തമ്മിൽ നിരവധി സഭാ കാര്യങ്ങളിൽ ചൂടേറിയ സംഘർഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ജനാഭിമുഖമായി വിശുദ്ധ കുർബാനഅർപ്പിക്കണമെന്ന് മാർപാപ്പ സീറോ മലബാർ നേതൃത്വത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയത് അവർ പുല്ലുവില കല്പിച്ചിട്ടില്ല. വീണ്ടും മാർപാപ്പ എഴുതി. ഫലമില്ല. അതുപോലെ സിനഡ് മെത്രാന്മാർ മാത്രമുള്ളതല്ല, അല്മായരും ചേർന്നതാണെന്നും ഭാവിയിൽ സഭയിലെ സാധാരണ ആളുകളും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ, ഇനിയുള്ള കാലങ്ങൾ സീറോമലബാർ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചില അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. മാർപാപ്പയും സീറോ മലബാർ നേതൃത്വങ്ങളും സമീപഭാവിയിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ടായാൽ നല്ലതു തന്നെ. സിനഡിൽ അല്മായരുടെ പ്രാധിനിത്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അനേകം നിർദ്ദേശങ്ങൾ അല്മായർ മുമ്പോട്ടു വച്ചുവെങ്കിലും മെത്രാൻ ഏകാധിപതികൾക്ക് അല്മായരുടെയും സഭാധികാരികളും കൂട്ടായ ഒരു "സിനഡൽ വേ " യ്ക്ക് തക്ക പ്രാധാന്യം നൽകാതെ സീറോമലബാർ മെത്രാന്മാർ നിലകൊള്ളുന്നു. ഒരു നവ പാഷാണ്ഡമതവിഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കമാണോ ? പുരോഹിതർ പിൻഭാഗം തിരിഞ്ഞുനിന്നുള്ള വി. കുർബാന അർപ്പണം യേശുവിന്റെ തിരുഅത്താഴത്തിന്റെ യാതൊരു സ്മരണപുതുക്കലുമല്ല. അൾത്താരയിലെ താമരക്കുരിശ് അതിന്റെ പ്രതിരൂപമോ? മെത്രാന്മാരുടെ ഏകാധിപത്യ മനോഭാവം സഭയിൽ അവസാനിക്കാതെ സഭയിൽ ഇനി സമാധാനം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് അതിനായി സീറോമലബാർ മെത്രാന്മാർ അതിനു തക്ക പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടില്ല. അല്മായർ അവരുടെ അടിമകളോ ആടുകളോ ? സീറോമലബാർ സഭാ നേതൃത്വം ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പയുടെ ദൗത്യം അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സിനഡൽ ക്രമ സന്ദേശം സീറോമലബാർ സഭ അംഗീകരിക്കുകയും സിനഡിൽ ലോക  സഭ അംഗീകരിക്കുന്ന സിനഡൽ ക്രമങ്ങൾ നടപ്പാക്കണം. സാധാരണ അല്മായരുടെ എല്ലാവിധ പ്രാതിനിത്യവും അംഗീകരിച്ചു നടപ്പാക്കണം. അപ്രകാരം സഭാ നവീകരണത്തിൽ നാമെല്ലാം പങ്കാളികളാവണം.

********************************************************** 

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu -  MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
*************************************************

Mittwoch, 1. September 2021

Dhruwadeepti // Journey of a Missionary Priest // Finance for the Building of the Centre // Fr. George Pallivathukal


 // Finance for the Building of the Centre // 

Fr. George Pallivathukal-

I discussed with Bishop Theophane about raising funds for the construction of the centre. Bishop said that we will try to get the fund for the purpose by ourselves and we will not trouble the other Bishops asking the money. By this time Bishop Theophane had built up an image amoung the funding agencies in Europe and India that he was honest and sincere in his dealings and that he would use the fund only for the projects for which it was given. There are occasions when he was ready to return the amount sanctioned for a project which he could not execute. Hence I was sure that his signature would be honoured by the funding agencies.

We had Fr. Lameres O'Praem, the mission procurator of the Norbertines in Holland, to help us to get funds. Fr. Lamers was a missionary in Jabalpur for many years. Due to his illness he had to go back to Holland but his heart was still in India and he was ready to render any help. I used to write application for funds, get the signature of the Bishop and send the papers to Fr. Lamers. He did the rest of the work for us. We only asked for the minimum from funding agencies.

Plan and constuction of buildings. 

I did not aproach any engineer, architect or contractor. I knew that 25% of the fund I recieved for the construction would be eaten up by them. I had an inspiration and guide in the neighborhood in the person of Fr. Dr. J. Van Schinjdel. He had built the entire Katra hospital complex without the help of an engineer or contractor. I also wanted of buildings he constructed for the hospital, simple but strong with tiled roofs. I approached Fr. Van Schinjdel and he promised me all possible assistance, Fr. Charles Lobo and myself made the plans for the buildings, showed it to Fr. Van Schinjdel and he approved our plans. Our plan was to make a main building at a convenient place in the copound, a hostel for those who come to the centre for shortterm courses, a residence for priests, a convent building, a grihini school and 32 family quarters for catechists and their families.  

In October 1979 I had gone to Bangalore for a week and when I came back to my pleasant surprice the entire lay out for building in the compound was done. Fr. Charles called  an experienced mason, Ganesh, and both of them togeher did the lay out according to the plan we had made earlier.

 People of Tindni

1979- 80 was a famine year. The villagers had no work and no food. We called the people of Tindini to come and work at our building site. We employed everyone who came asking for work. We gave the digging of the foundation on cantact basis. The whole compound was filled with people digging the foundation, collecting stones and hard murrum soil to fill the foundation.

before we started the masonry work, we dug a well which gave plenty of water and built a water tank from where water could reach every part of the building site. We contacted a truck owner who supplied us with bricks, sand and other building materials in keeping with the pace of the work. His trucks were plying daya and night bringing building materials. Fr. Van Schinjdel was coming every evening eo see the progress of the work. We employed Ganesh as the head mason for the construction work and he brought fifteen more masons. We wanted to finish the construction work fast because we were determined to begin the training programme for catechists in mid 1980. Braiving the heat and the cold and the rain Fr. Charlie and myself were at the building site from morning till evening supervising the work. We were staying in Binjhia and coming to the site every morning. Fr. Van Schinjdel had introduced me to several hardware, electrical and other types of shops from where we could buy materials for the building. The Bishop had given us a pick up tocollect materials for the construction work. Two to three times a week I would drive the pick up to Jabalpur to collect materials needed for the building.

Work in Tindini is going too fast.

In the meantime a well intentioned person reported to the Bishop that the building work in Tindni was going too fast and there is danger to the strength of the building and therefore the work should be stopped immediately. If the construction work was weak and liable to collapse then that would be a colosall loss and waste of money. As soon as the Bishop got this complaint he came to Mandla to investigate the truith about it. However Fr. Van Schinjdel came to our defence. He said "I have a lot of experience in contruction work. I come to the site every day and asses the work. I don't find any danger to the strenght of the building." I have full faith in these two boys ( He used to call us boys). Do not discourage them. We should appreciate and encourage them for the efforts they are making."With the intervention of Fr. van Schinjdel the Bishop was satisfied and was continued with the work.

Fr. Charles Lobo goes and Fr. Peter Edappilly comes.

When the construction of the structure of buildings was almost finished, Fr. Charles Lobo was transfered. Had it not been for the constant monitoring of Fr. Lobo the building would not have come up so fast. More than half of time I was out. Fr. Peter's joining in the Tindini team was timely. He was a practical man in his own way although he could be rather expensive. He had an aesthetic sense. He planned the fittings, furnishing and beautifying the buildings. When everything was completed,

people who visited Tindini felt that they were in a resort. For this credit goes to Fr. Charles and Fr. Edappilly. The place itself had its natural beauty. The centre was situated on the bank of river Narmada on one side, overlooking a mountain full of greenery on the other side. Bordering our compound we had the National Highway.

Electricity in Tindini.

 Driving through the town of Mandla.

Although only ten kilometers from the heart of Mandla town on the National Highway, Tindini did did not have electricity. We got the villagers together and got the panchayat to pass a resolution and got the panchayat to apply for electricity for the village. We got all the formalities done including the recommendation of the Collector in less than 24 hours. After submitting the application in the ditrict Electricity office, I went with a copy of the application to Mr. James, who was still the Chairman of the Madhypradesh Electricity Board of Jabalpur. To our luck the executive Engineer of the MPEB was Morris Collaghan, a member of the cathedral parish, Jabalpur. He told me that the work would done within a week. Fr. Peter was determined that the inauguration of electricity in Tendini should be done on the 23rd April 1980., the feast day of St. George. The villagers assembled in the panchayat Bhavan and in their presence I pressed the button and the street lights from one end of the village to the other lit up and the whole village looked bright. 

The villagers were fully aware that had it not been for the efforts we made and the influence we had in Mandla and Jabapur they would not have got electricity so fast. They accepted that the presence of the missionaries brought blesin gs for them. They were spared from starvation by giving them work during that famine year and now without any effort on their side they got electricity. We had very good relationship with the villagers.

Raid by the Forest department.

As the masons were buisy with briks and mortar, twelve carpenters were buisy at wood work, preparing doors, windows, roofs and furniture etc. They too were doing intensive work. We were buying wood partly from a timber merchant and partly from a local contractor. The tribels had permission to cut and sell their trees and the local contractors used to buy this wood and sell to the needy for a profit. They had license to do that. This was much cheaper than buying wood from big timber merchants. Katra hospital was buying huge amount of timber from local contractors. One evening a consignment of wood was brought for me and I had not yet received the bill for that. The next morning the forest department came to our campus and confiscated the entire stock of wood that we had collected and took two truck-load of teak wood to the forest godown.

Who is my brother ? 

I had all the bills for the timber I had bought earlier except for the consignment I received the previous evening. The contractor from whom I bought the wood couldnot give me receipt because the forest department had confiscated his bill book. I just needed receipts for that much of wood.The contractor was in connivance with the forest officials. They wanted to frighten me and get some money out of me. If I did not produce the receipts, the forest officials could prosecute me for robbing wood from the forest. I deceided to go to the court to fight out the case against the forest department. I went to the Karta hospital and asked the priests there for some receipts to file in the court along with whatever I had with me. To my shock they flatly refused to give me any receipt. I was disappointed and hurt. I told them that by giving me a few receipts from the bundles of bills they had in their possesion, they would not lose anything and at the same time if I did not file receipts for the entire stock of would that has been confiscated by the department, I might have to go to jail. " You can go to Jail, we do not care" was the reply. Bishop was in Europe. Fr. Van Schijdel by that timr had moved to a place called Motinala to build a new hospital there.

I came back from Katra disappointed at seeing the arrogant attitude of my brother priests. I felt run down . A Hindu friend of mine, Mr. O. P. Vedi hearing about the raid carried out by the forest department in our premises came to see me. I told him that I had decided to approach the court to get my timber back, but I needed some more receipts. He took me to a timber merchant who was his friend and obtained suffitient official receipts for the entire wood I had possessed. Both of us went to the court, employed a good lawyer and filed a case against the forest department. After hearing the argument and going though the evidence the magistrate orderd the immediate release of the wood and within two days the entire wood was back in my premises. I asked myself "who is my brother?" Mr. Vedi, my good- samaritan friend and a Hindu, stood bail for me in the court and stood with me until the case was judged in my favour.//-

*******************************************************  

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
*************************************************

Mittwoch, 25. August 2021

ധ്രുവദീപ്തി // ശാസ്ത്ര നിരീക്ഷണം // യൂറോപ്പിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രത്തിലെ കുടിയേറ്റ ചലനങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെ- // George Kuttikattu

-യൂറോപ്പിന്റെ ആദ്യകാല ചരിത്രത്തിലെ കുടിയേറ്റ  ചലനങ്ങളുടെ വഴികളിലൂടെ- 

George Kuttikattu 

യൂറോപ്പിന്റെ ആദ്യകാലചരിത്രത്തിലെ ഓരോ കുടിയേറ്റചലനങ്ങളെ ക്കുറിച്ച് ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോഹാനസ് ക്രൗസെ ധാരാളം ചരിത്ര  ഗവേഷണവും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻറെ അനേകം നിരീക്ഷണങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് ഒരു മുതലാണ്. തദ്ദേശീയരായ യൂറോപ്യൻ സഹസ്രാബ്ധങ്ങളായി നല്ല വേട്ടക്കാരനും അവശ്യവസ്തുക്ക ളെല്ലാം ശേഖരിക്കുന്നവൻ ആയിട്ടും ജീവിച്ചു. നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തീവ്രമായ, ഉദാ: പ്ളേഗ് അണുബാധയുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് ലോക മാകെ നേരിടുന്ന കൊറോണ അണു ബാധയിൽ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾപോലെ അന്ന് അനേകകോടി സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും വരുത്തി . എങ്കിലും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനന്നുണ്ടായിരുന്ന ഓരോ ചലനങ്ങളും മുൻകാലത്തെ ജീവചലനങ്ങളും ജോഹാനസ് ചരിത്ര ഗവേഷണത്തിൽ പെടുത്തിയിരുന്നു. ആറു മീറ്റർ ഉയരവും മുപ്പത് മീറ്റർ നീളവും ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദിനോസറിനെയും കഴിഞ്ഞ കാലത്തു ഈ ഗവേഷകർ ഓസ്‌ട്രേലിയയിൽ കണ്ടെത്തി. 

കൃഷിയും കുടിയേറ്റങ്ങളും 

8000 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തെക്കുകിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലും, ഏകദേശം 7000 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് മദ്ധ്യയൂറോപ്പിലും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. അവർ കൃഷിയോഗ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. അവരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളും സ്ഥിരമായി വസിക്കുന്ന വാസസ്ഥലങ്ങളും അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണിതെല്ലാo മാറിയത്? വളരെക്കാലമായി, ഇതിനു വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യമായ വൈദഗ്ദ്ധ്യം സാംസ്‌കാരികമായി വ്യാപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ? അത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,    അയൽക്കാരെ അനുകരിക്കുന്നവരാണോ? അല്ലെങ്കിൽ, കുടിയേറ്റക്കാർ യൂറോപ്പിലേക്ക് വന്നതിനാൽ അവരുടെ ജീവിതരീതികൾ വളരെയേറെ മാറിയോ എന്നത് വിവാദമായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം- കൃഷി യൂറോപ്യന്മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തമല്ല, ഓരോ കുടിയേറ്റക്കാരാണ് ഈ അറിവ് അവരോടൊപ്പം വേറൊരു കുടിയേറ്റ സ്ഥലത്തേയ്ക്കും കൊണ്ടുവന്നത്. ഓരോരോ കർഷകർക്ക് മിക്കവാറും ഒരോ കുടിയേറ്റ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടായിരുന്നു.

കുടിയേറ്റക്കാർ എവിടെനിന്നാണ് വന്നത്? 

7000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മോടൊപ്പം ജീവിക്കുകയും കൃഷികളെല്ലാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തയാളുകളെ നോക്കിയാൽ അവരുടെ പൂർവ്വവംശം അനറ്റോളിയയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതും അർത്ഥവത്തായതാണ്. കാരണം, അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ മനുഷ്യ കൃഷിയുടെ അടയാളങ്ങൾ നമുക്കറിയുന്നത്. 7000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ശരാശരി ഏതൊരു ജർമ്മൻ കർഷകർക്കും ഏകദേശം 100 % കുടിയേറ്റ പശ്ചാത്തലമുണ്ടായിരുന്നു.

പുതിയ യൂറോപ്യന്മാർ എങ്ങനെയായിരുന്നു? 

ആദ്യകാല അനറ്റോളിയൻ കർഷകർക്ക് വേട്ടക്കാരനെക്കാൾ ഭാരവും കുറഞ്ഞ ചർമ്മം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം, ആളുകൾ ഏറെക്കാലമായി വേട്ടക്കാരെയും, ശേഖരിക്കുന്നവരെയുംപോലെ മത്സ്യവും മാംസവും കഴിക്കുന്നത് നിറുത്തി. പകരം, അവർ കൃഷിയിൽ നിന്നുള്ള ധാരാളം സസ്യഅധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കഴിച്ചു. പക്ഷെ, അവയിൽ വേണ്ടതായ വിറ്റാമിൻ ഡി അടങ്ങിയിട്ടില്ല. കൃഷിക്കാർക്ക് ഇളം ചർമ്മമുള്ളതിനാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻ ഡി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ പഴയ പൂർവ്വികരെങ്ങനെയാണ് വേട്ടക്കാരുമായി സഹകരിച്ചത്? അന്നത്തെ അനറ്റോളിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കുടുംബം ഉപേക്ഷിച്ചു കുറച്ച മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജർമ്മൻ കുടിയേറ്റസ്ഥലത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒട്ടുമേ സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. മറിച്ച്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നു ഏതാനും കിലോമീറ്റർ അകലെ അവരുടെ മക്കൾ ഒരു പിതിയ കൃഷിസ്ഥലങ്ങൾ ഓരോരോന്നായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ, 1000 വർഷത്തിലേറെയായി അനറ്റോളിയയിൽനിന്നു മധ്യയൂറോപ്പിലേയ്ക്ക് എങ്ങനെ ആളുകളെ ലഭിക്കും ?. ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ഒരു കർഷകന് വേട്ടക്കാരെയും പണി ചെയ്യുന്നവരെയും അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതൽ കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വശത്ത്, ഇത് ഭക്ഷണക്രമം മൂലമാണ് എന്ന് കാണാം. കൃഷിക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് സൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ പട്ടിണിയെ അവർ അതിജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ അന്ന് ഓരോ അമ്മമാരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെറുപ്രായത്തിൽതന്നെ ധാന്യ കഞ്ഞിയും നൽികിയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് മുലയൂട്ടൽ നിർത്താം. അങ്ങനെ അവർ വീണ്ടും ഗർഭിണികൾ ആകും.

അമ്മമാർ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മുലയൂട്ടൽ ഇന്ന് സുരക്ഷിത ഗർഭ നിരോധനമായി കണക്കാക്കുന്നില്ലേ? രണ്ടു ചെറിയ കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടരുത് എന്നാണു പ്രകൃതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്. മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഇന്ന് ഗർഭിണിയാകാം എന്ന വസ്തുത നമ്മുടെ ഉയർന്ന കലോറിയുള്ള ഭക്ഷണമാണെന്ന് കരുതപ്പെട്ടു. വേട്ടക്കാർക്കും അവശ്യവസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നവർക്കും ഇടയിൽ, സ്ത്രീകളെല്ലാം ഏകദേശം അഞ്ചു വർഷങ്ങളോളം മുലയൂട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അക്കാലത്തെ സ്ത്രീകൾ സാധാരണ നാല് തവണയിൽ കൂടുതലായി ഗർഭിണിയായിരുന്നില്ല, അതായത്, ഒരു തലമുറയിൽ ശരാശരി രണ്ടു കുട്ടികൾ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ. കൃഷിക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കത് രണ്ടു മുതൽ മൂന്നു മടങ്ങ് വരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിനാൽ അന്ന് ജനസംഖ്യ വളരെ വേഗത്തിലും വളർന്നു. ഓരോ കുടിയേറ്റക്കാർ പഴയ യൂറോപ്യരെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ? ആദ്യം ഒന്നും, ഒന്നുമില്ല. എന്നാൽ പരസ്പരമങ്ങുമിങ്ങും വളരെയേറെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി മനുഷ്യ ചരിത്രശാസ്ത്രജ്ഞമാർക്ക് തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലത്ത്, 7000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് അവർ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ നല്ല മണ്ണുമാത്രമാണ് ഉഴുതു മറിച്ചിരുന്നത്. അന്ന് ഈ യൂറോപ്പ് ഒരു പാച്ചുവർക്ക് പുതപ്പായിരുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാർ വളരെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കൃഷി ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളതു എപ്പോഴും കാടായിരുന്നു. അവിടെയായിരുന്നു വേട്ടയും ശേഖരണവും നടന്നത്. വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. സംസ്കാരങ്ങളുടെ സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം ? ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിലെ നോർത്ത് റൈൻ വെസ്റ്റ് ഫാലിയയിൽ ഒരു ഗുഹയുണ്ട്. 5000 മുതൽ 6000 വർഷങ്ങൾ ക്ക് മുൻപ് വേട്ടക്കാരും ശേഖരിക്കുന്നവരും കൃഷിക്കാരായ കർഷകരും അവരുടെ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടു. അവരുടെ ജനിതകവ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്- കൂടാതെ ഒരു സംഘം ആളുകൾ വേട്ടക്കാരായും ശേഖരിക്കുന്നവരായും മറ്റൊരു ജന വിഭാഗം കാർഷിക മേഖലയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായും ലഭിച്ച അവരുടെ അസ്ഥികളിലൂടെ നമുക്ക് അത് കാണുവാൻ കഴിയും.

ഗ്രൂപ്പുകളും വിനിമയവും 

അക്കാലത്തെ വ്യാപാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ആളുകൾപരസ്പരമുള്ള വിനിമയങ്ങൾ നടത്തിയത് . രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളിലെയും ആളുകൾ തമ്മിൽ ലൈംഗികബന്ധം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഇതെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഉള്ളറയിൽനിന്നുള്ള അസ്ഥികളിൽ കുറച്ചു സാധാരണ പിൻഗാമികൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ആ വേട്ടക്കാരും കർഷകരും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഉടലെടുത്തത്. മറുവശം നോക്കിയാൽ കുറെ വേട്ടക്കാരുടെയും കർഷകരുടെയും സാധാരണ കുട്ടികൾ ഇല്ല എന്നാണ് ജനിതക ഗവേഷകരുടെ ആകെ നിരീക്ഷണം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വേട്ടക്കാർ കർഷകരെ അപേക്ഷിച്ച്‌ സ്ത്രീകൾക്ക് ആകർഷകമല്ലേ ? അവർ അപൂർവ്വമായി കണ്ടുമുട്ടി. യൂറോപ്പ് വളരെ ജനസംഖ്യയുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു. എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെട്ടു, വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ അന്നത്തെവ്യാപാരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒരു വിനിമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയും കണ്ടുമുട്ടാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന യാദൃശ്ചികതയെ പരമാവധി ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അത്. അവരുടെ സ്വന്തം സന്തതികൾക്ക് ഇവ രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നതായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. പ്രദേശത്തെ കൃഷിക്കാരായ കർഷകരോടൊപ്പം അവരുടെ സാധാരണ സന്തതികളിലെല്ലാവരിലുo വേട്ടക്കാരുടെയും മാത്രമല്ല, അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നവരുടെ യും "y" ക്രോമസോമുകളും ഗവേഷകൻ ക്രൗസെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. അന്ന് കർഷകരും കർഷക സ്ത്രീകളും വേട്ടക്കാരും കുറഞ്ഞതോതിലുള്ള വിനിമയങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒടുവിൽ വേട്ടക്കാരൻ-കർഷകൻ സംസ്കാരം പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമായി എന്ന് പറയാം ? അക്കാലത്ത് ജീവിച്ചി രുന്ന ഒരാളുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് "എറ്റ്സി". അതിന്റെ 'ജി'നോം' കുറെ വർഷങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്നു. അത്, വേട്ടക്കാരിൽ നിന്നും ശേഖരണം ചെയ്യുന്നവരിൽ നിന്നും ഏകദേശം 30 ശതമാനം ജീനുകൾ കാണുന്നു. എന്നാൽ 70 % ജീൻ അനറ്റോളിയൻ പൂർവ്വികരിൽനിന്നാണ്. അക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ വേട്ടക്കാരും ശേഖരിക്കുന്നവരും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു. അവർ കൃഷിയോഗ്യരായ കർഷക ജനസംഖ്യയിൽ പൂർണ്ണമായും ലയിച്ചു എന്നാണു ഗവേഷണ ഫലം കാണിക്കുന്നത്. 

കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കൂടുതൽ കുട്ടികൾ. 

ആഫ്രിക്കയിലെ ഏറ്റവും പഴയ മനുഷ്യശവസംസ്‌കാരം-7800 ത്തോളം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കുട്ടികളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെടുത്തു. അന്ന് കാർഷികം ഏറെ പ്രബലമായിരുന്നു. ലോകത്ത് ഒരുപാട് അസുഖകരമായവയാണെങ്കിലും, ഒരു 'ഹാംസ്റ്റർ ചക്രം' അതിൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, കൂടുതൽ ഭക്ഷണം, കൂടുതൽ കുട്ടികളെയാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അവർക്ക് കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വളരെ ആവശ്യമായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കൂടുതൽ ജോലിയെയാണ്  അർത്ഥമാക്കിയത്. കൃഷിക്കാരനായ കർഷകൻ ഒരു ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാലു മണിക്കൂർ വരെ അദ്ധ്വാനിച്ചേക്കാം. അതേസമയം ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഒരു ദിവസം ശരാശരി നാല് മണിക്കൂർ മാത്രമേ ഒരു ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു അയാൾക്ക് അന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കാനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ധാരാളം സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. വേട്ടയാടപ്പെട്ട സമയം കഴിച്ചാൽ ചെറിയ ജോലിയും സുഖപ്രദമായ ബാർബിക്യൂകളും .. ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ ശേഖരം അത്ര മോശമായി കാണാനാവില്ല. ഒരു ശിലായുഗത്തലൂടെ ധാരളം ആളുകൾ വേറൊരു ശിലായുഗത്തിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിവരാനാഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തു കൊണ്ടെന്ന് ഒരു വിശദീകരണവുമാണല്ലോ? 

കൃഷിക്കാരും വേട്ടക്കാരും ശേഖരിക്കുന്നവരും.

ഇന്നത്തെ  പാലിയോ ഡയറ്റുകൾക്ക് അന്നത്തെ വേട്ടക്കാരും അന്നത്തെ ശേഖരിക്കുന്നവരുമെല്ലാം കഴിക്കുന്നതുമായി ശരിക്കും യാതൊരുവിധ ബന്ധവുമില്ല. മിക്കവാറും ഇത് വളരെയധികം ബാക്കിവച്ചേക്കുകയില്ല. കാരണം, അവർ അത് കേടാകുന്നതായി കാണും. ഉദാഹരണത്തിന്, ആമസോണിലെ വേട്ടയാടൽ സംസ്കാരങ്ങൾ അതിസൂക്ഷ്മമായിത്തന്നെ  നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, അന്ന് മൃഗങ്ങളുടെ ഇടുപ്പിൽനിന്നുള്ള ഫില്ലറ്റ് സ്റ്റേക്കുകൾ മുറിച്ചതില്ല. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ദഹിക്കുന്നതുമായ പച്ചക്കറി, മൃഗങ്ങളുടെ പ്രോടീനുകളും അന്നുള്ളയാളുകൾ കഴിക്കുന്നു. വണ്ടുകൾ, ലാർവകൾ, പുഴുക്കൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, അവർ കഴിക്കും. അവർ ചില ഭക്ഷണത്തിൽ പലപ്പോഴും കല്ലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഭക്ഷണ ശേഷം പല്ലുകൾ തേക്കുക്കുകയും ചെയ്യും. അന്നത്തെ വേട്ടക്കാരന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇന്ന് അവരുടെ സംസ്കാരവും ജീവിതരീതിയും പൂർണ്ണമായി ആകെ അപ്രത്യക്ഷമായി. അതുപോലെ അനറ്റോളിയയിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരുടെ കാലവും ഈ ജീവിതവും എന്നെന്നേയ്ക്കുമായി നിലനിൽക്കുന്നില്ല. 

സ്വിറ്റ്‌സർലണ്ടിലെ സ്‌പ്രിറ്റൻബാഹിൽ ചില മനുഷ്യചരിത്രഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച്ച വസ്തുവുണ്ട്. അത്, 4800 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ശവക്കുഴിയാണ്. -കോഡ് സെറാമിക് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ സെറാമിക്സ്, കൂടാതെ അവർക്ക് പോരാട്ടം നടത്താനുള്ള നിരവധി പോരാട്ട"മഴു"ക്കൾ എന്നിവ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അന്ന് ആളുകളെ വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് അടക്കം ചെയ്തത്. അതൊന്നും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് വളരെക്കാലങ്ങളായി ഇതേപ്പറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്, "അവരെല്ലാം അന്ന് പുതിയ ആളുകളാണോ, അതോ, അവരുടെ ശവശരീരങ്ങളെല്ലാം അവർ അന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുഴിച്ചിട്ട് പുതിയ സെറാമിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ആശയം മാത്രമാണോ അക്കാലങ്ങളിൽ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്? ഗവേഷകർ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിലെ ജനിതകപഠനവിശകലനങ്ങൾ എല്ലാം  വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതനുസരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ശരിക്കും പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് തെളിയുന്നുണ്ടല്ലോ. പല മദ്ധ്യയൂറോപ്യന്മാരും യഥാർത്ഥത്തിൽ വന്നത് തെക്കൻ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ്. അവരുടെ പൂർവീകർ യമ്നയ സംസ്കാരത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരു ന്നു. അവരുടെ മേച്ചിൽ ഭൂമികളിൽ കന്നുകാലികളെയും സൂക്ഷിച്ചു. സൈക്കിളുകളും വണ്ടികളും കണ്ടുപിടിക്കുകയും നാടോടികളായിട്ട് അവർ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏതാണ്ട് ഒരു 4900 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവർ അവരുടെ കന്നുകാലികളുമായി പടിഞ്ഞാറോട്ട് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. 

ഇത് രസകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവർ കൃഷിയോഗ്യമായ കർഷകരായി ജീവിക്കാൻ ഒരു 100 മുതൽ 200 വർഷങ്ങൾവരെ മാത്രമാണ് എടുത്തത്. എന്നിരുന്നാലും ജനിതകപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അവരാകെ മുമ്പത്തെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ആദിമ യൂറോപ്പ് ആളൊഴിഞ്ഞ യൂറോപ്പായിരുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, ഇപ്പോഴും ആകർഷകമായ സസ്യ-ജന്തു ജാലങ്ങളും! പുതിയ ഓരോരോ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് കൂടുതൽ കന്നുകാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുമ്പത്തെ കൃഷിക്കാരേക്കാൾ പുതിയവർ കൂടുതൽ മേച്ചിൽ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാക്കി. താമസിച്ചിരുന്നത് അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്. അതിനുമുമ്പ് കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വിപരീതമായിട്ട് ഓരോ സ്വന്തം വീടുകളിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽത്തന്നെ ഒരോ ഗാരേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. അതായത്, ഇന്നത്തെതു പോലെ തന്നെ പല കർഷകരും ഒന്നിച്ചുള്ള ഏറെ കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും ഒരുമിച്ചു ഒരു ഗ്രാമം രൂപം കൊണ്ടു. 

ഗവേഷകസംഘം അന്നത്തെ ജീനുകളിൽ കാണുന്നത് കരിങ്കടലിന്റെ വടക്കുഭാഗത്തുള്ളവരിൽ സ്ത്രീ ഡി. എൻ. എ ക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷ ഡി. എൻ. എ ആണ്. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ക്രോമസോമുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ കർഷകജീനുകൾ "X"ക്രോമസോമിലുണ്ട്. ഇതിൽ വ്യത്യാസം പുരുഷന്മാർക്ക് ഒരു "X"ക്രോമസോമും, സ്ത്രീകൾക്ക് രണ്ടും ഉള്ളതിൽ, കാണിച്ചത് സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ പുരുഷ ഡി. എൻ. എ. യിൽ നിന്നാണ് എന്നതാണ്. കിഴക്കുനിന്നുള്ള സ്ത്രീകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആറു മുതൽ ഏഴു മടങ്ങുവരെ കൂടുതലക്കാലത്തു പുരുഷന്മാരുടെ കുടിയേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. മധ്യ യൂറോപ്യന്മാരുടെ 70 മുതൽ 80 ശതമാനം ജീനുകൾ അക്കാലത്തെ കുടിയേറ്റക്കാരിൽ കാണുന്നു.എന്നാൽ നാസി കാലങ്ങളിൽ അവരെ "യുദ്ധകോടാലിസംസ്കാരം", അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നാസികളുടെ "ആര്യന്മാർ"എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. വളരെക്കാലമായി നാം കരുതിയിരുന്നത്, അവർ വടക്കുനിന്നും വന്നവരാണെന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ, അവർ വന്നത് തെക്കൻ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ്.

സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ പ്രവർത്തനനിരതരായിരുന്നു.

3500 വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള പുരാതന ശിലായുഗഭൂപടങ്ങളിലെ ചില നിഗൂഢാർത്ഥങ്ങളെ ഗവേഷകർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അക്കാലത്തെ ഓരോ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരേക്കാൾ വളരെയധികം ഏറെ പ്രവർത്തന നിരതരായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് കുടിയേറ്റക്കാർ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നോ? അടുത്ത ആയിരം വർഷങ്ങളിൽ അവർ പരസ്പരം കൂടിച്ചേരുന്നത് ഒരു രസകരമായ പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് കൂടുതലും അത് സാദ്ധ്യമാക്കിയത് സ്ത്രീകളാണ്. ഇന്ന് അവരുടെ താമസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു അന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 100 ശതമാനം അനറ്റോളിയൻ കർഷകരുടെ ജീനുകളും ഉള്ള പെൺ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ ആണെന്ന് ഗവേഷകർ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തി. ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷo സ്റ്റെപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ കുടിയേറ്റത്തിനു ശേഷം, അതായത്, ആയിരം വർഷങ്ങൾ ദൈർഘ്യമേറിയ "ഓർ" എന്ന സമാന്തര സമൂഹങ്ങൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് വിദഗ്ധർ ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അക്കാലത്ത് കർഷകസ്ത്രീകളെയൊ മോഷ്ടിച്ചു വെന്നും, അതല്ല വില്പന നടത്തിയെന്നാണോ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട്? പിൽക്കാലങ്ങളിൽ മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ ആയി നടന്നിരുന്നെന്നു കരുതുന്നു. കർഷകർ അന്ന് അവരുടെ പെൺ മക്കളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്താനാണ്. അക്കാലത്തു കൃഷിഭൂമികൾ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറിയത് പുരുഷന്മാരാണ്. ഈ നടപടിക്രമം ഇന്ന് നവ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സാധാരണമായിട്ടുണ്ട്, മുൻകാലത്തിനു സമാനമായിട്ട്.

കുടിയേറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ആദിമ യൂറോപ്പ് ആളൊഴിഞ്ഞ യൂറോപ്പ് ആയിരുന്നു.


ജനിതകഗവേഷകർ നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യരുടെ 
അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു.

അന്ന് കൃഷിക്കാരായ കർഷകരെ പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാർ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോ?എങ്ങനെയാണ്? ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റു പർവ്വതസ്ഥലങ്ങളിലേയ്ക്ക്? ഇത് ഒരു സമാന്തര സമൂഹത്തിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിശദീകരണമാണ്‌. അക്കാലത്തെ പർവ്വതങ്ങളിലെ കൃഷിക്കാരായ കർഷകർ കുടിയറ്റക്കാരുമായി ഏറെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുമിച്ചു ദീർഘകാലങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു. അന്ന് അവിടേയ്ക്ക് പുൽമേടുകളിൽനിന്നും വന്നവരും അവരുടെ മേച്ചിൽ കൃഷിക്ക് വലിയ തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുക പതിവായിരുന്നു. കുടിയേറ്റക്കാരുമായി കൂടിക്കലർന്നില്ലെന്ന് നന്നായി സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയും. അതും സമാധാനപരമായ സഹവർത്തിത്വം പോലെ തോന്നുന്നു. എങ്കിലും ആദ്യകാല ചരിത്രത്തിന് നിരവധിയായ കുടിയേറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ജനിപ്പിക്കാൻ ഇത് കഴിയുമായിരുന്നു. വേട്ടക്കാരുടെയും ശേഖരിക്കുന്നവരുടെയും സംസ്കാരം ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായും പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എങ്കിലും കൃഷിക്കാരായ സ്ത്രീകളെ പിന്നീട് പുതിയ കുടിയേറ്റക്കാർ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്തു. 

തീർച്ചയായും, കുടിയേറ്റം ചരിത്രാതീതകാലത്തെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കുടിയേറ്റങ്ങൾ തികച്ചും സമാധാനപരമായിരുന്നു. പക്ഷെ, അതില്ലാതെ ഈ യൂറോപ്പ് ഭൂഖണ്ഡം ഇന്നത്തെപ്പോലെ വരില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ പുതുമകളും കുടിയേറ്റക്കാരിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് കാണാം. കുടിയേറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ആദിമ യൂറോപ്പ് ആളൊഴിഞ്ഞ യൂറോപ്പ് ആകുമായിരുന്നു എന്ന് ഗവേഷകർ കാണുന്നു.. എല്ലാത്തിനുo ഉപരിയായി യൂറോപ്പ് ആകർഷകമായ സസ്യ- ജന്തുജാലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭൂവിഭാഗമായിരുന്നു,യൂറോപ്പ്.

എന്നാൽ ഓരോ വലതുപക്ഷ സമൂഹങ്ങൾ വിദേശ നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും കുടിയേറ്റം നടത്തിയ ജനങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ ഭയം ഉണർത്തുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു പാശ്ചാത്യ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ കുടിയേറ്റത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും പതിറ്റാണ്ടു കളിൽ ഉൾപ്പടെ കുടിയേറ്റമില്ലാതെ, സാധ്യമാകാത്ത കുടിയേറ്റത്തിനെ തിരായ വിജയത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത മാതൃക കാണിക്കാൻ ഇക്കൂട്ടർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കുടിയേറ്റക്കാർ ഇതിനകം തന്നെ ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും വൻ തൊഴിൽശക്തിയായി ഉപയോഗപ്പെടുകയും ചെയ്യപ്പെട്ടു. കുടിയേറ്റങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യചരിത്രത്തിലേക്ക് ധാരാളം പുതുമകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി, വ്യത്യസ്ത സാധനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൈമാറ്റവും തുടർന്ന് ഈ കണ്ടുപിടുത്തം സാധിക്കുന്ന ആളുകളും വിജയത്തിന് വലിയ  മാതൃകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ പരസ്പരസമ്പർക്ക-വിനിമയ ത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഗണിതശാസ്ത്രപരമായ ഒരു അസംബന്ധമാണ്. അയ്യായിരിം വർഷങ്ങൾക്ക്‌ മുമ്പ് നടന്ന കുടിയേറ്റങ്ങൾ പോലെ, ഒരു ജനിതകമാറ്റം വരുത്തുന്നതിന്, ഒരു ബില്യൺ ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നോ അതുപോലെയുള്ള മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നോ ജർമ്മനിയിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണമായി ഈയൊരു ചോദ്യവും ഇന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു. അതായത്, ആദ്യകാലചരിത്രത്തിൽ സ്റ്റെപ്പിയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർക്കെവിടെ നിന്ന്, എങ്ങനെയാണ് മധ്യയൂറോപ്പിൽ ഇത്രയും മികച്ച ഒരു ശക്തി കൈവരിക്കാനായത്?  

കുടിയേറ്റങ്ങളും പകർച്ചവ്യാധിമരണങ്ങളും 

കുടിയേറ്റക്കാർ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവർ ഭാഗികമായി ഓരോവിജനമായ പ്രദേശങ്ങളിലേയ്ക്ക് മുന്നേറി എന്നുവേണം കരുതാൻ. എന്തായാലും, ഒരു കൂട്ടശവക്കുഴികളെയോ ഓരോ യുദ്ധക്കളങ്ങളെയോ കുറിച്ചുള്ള ഒരറിവും ഗവേഷകർക്ക് ഇല്ല. പകരം, 4800 മുതൽ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായ, അവരുടെ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ സമയത്ത്, മധ്യയൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള അസ്ഥികൂടങ്ങളും ഗവേഷകരുടെ പക്കലില്ല. പക്ഷേ അവർ ചില സംശയ നിഗമനങ്ങളിൽ ചെന്നെത്തുന്നു. അതിനാൽത്തന്നെ DNA ജനിതകഗവേഷകന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ, കുറേ അതിജീവകരെ മാത്രം അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയുടെ നിരവധി സൂചനകളുണ്ട്. ഈ സമയത്ത്, അക്കാലത്തെ പ്ളേഗ് രോഗികളുടെ ഒരു രൂപം അവരും കണ്ടെത്തി. 

ഒരു പക്ഷെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശ്വാസകോശ പ്ളേഗ്, ഇത് തുള്ളി അണു ബാധയിലൂടെ വ്യക്തിയിൽനിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ഈ സമയത്ത് ആദ്യമായി അത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്ളേഗ് ബാധിച്ചു മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥിക്കൂ ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നത്? പകർച്ചവ്യാധിയിലൂടെ മരിച്ചവർ പകർച്ച വ്യാധിയിലൂടെയാണ് മരണപ്പെട്ടതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും, അതിനാലവരെ സംസ്കരിക്കുന്നതിനു പകരം ഉടനെ ചുട്ടുകളയുകയും ചെയ്തിരിക്കാമെന്നു കരുതുന്നു. ആളുകൾ ശരീരത്തിൽ തൊടുന്നത് അന്ന് നിർത്തി. അവരെ കുഴിച്ചിടാതെ ചീഞ്ഞു അഴുകി പോയതായി കരുതുന്നു. അതിനാൽ തലമുറകൾക്കായി മരിച്ചവരുടെ അസ്ഥിയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നും സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ്. ആധുനിക ജനിതകശാസ്ത്രം നമുക്ക് തുറന്നുതന്ന സിദ്ധാന്തമാണിത്. കാരണം പ്ളേഗ് പോലെയുള്ള പാൻഡെമി നമ്മൾ മുമ്പ് വിചാരിച്ചതിലും ഏറെ വളരെക്കാലം നീണ്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ന് ഇപ്പോൾ ഗവേഷകർ കരുതുന്നു. 2017- ഗവേഷകർ ഏറ്റവും പഴയ പ്ളേഗ് ബാധിച്ച രോഗിയെപ്പറ്റി ചില അറിവുകൾ നേടി; തെക്കൻ റഷ്യൻ പ്രദേശത്ത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്ഥലത്തെ ചില അറിവുകൾ.

കുടിയേറ്റം മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ പുതുമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.

പഴയകാല പ്ളേഗ് വ്യാപനവും പ്രത്യാഘാതങ്ങളും സമാനതയില്ലാത്ത ചരിത്രമായിരുന്നു, അന്ന്. കുടിയേറ്റക്കാർ പ്ളേഗ്രോഗം അവരോടൊപ്പം കൊണ്ടുവന്നുവെന്നു പറയുന്നു. മുമ്പത്തെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന താമസക്കാരെ അത് തുടച്ചു നീക്കിയോ എന്ന ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി ഒരു നിമിഷം ഓർത്താൽ മഹത്തായ കുടിയേറ്റത്തേക്കാൾ പ്ളേഗ് പകർച്ച വ്യാധി കുറെ വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നുവെന്നു ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു. മധ്യയൂറോപ്യൻ ജനതയെ നശിപ്പിച്ച മധ്യകാലഘട്ടത്തിനു അതേപോലെ സമാനമായ പകർച്ചവ്യാധി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യം നന്നായി ഇപ്പോൾ സങ്കൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം, അവർക്ക് ഒട്ടും അന്ന് പ്രതിരോധശേഷി ഇല്ല, അവർക്ക് സ്വയം പരിരക്ഷിക്കാൻ മുൻകരുതലുകൾ ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് നവലോകം മുഴുവൻ കൊറോണ പകർച്ചവ്യാധിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഗവേഷങ്ങളും എന്നും നടക്കുന്നു. ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു. കുടിയേറ്റം എല്ലായ്പ്പോഴും മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ നിറയെ അനേകം പുതുമ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള വിവരാന്വേഷണങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ, മറ്റു വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഭാവി കൈമാറ്റങ്ങളും തുടർന്ന് ഈ കണ്ടുപിടിത്തം സ്ഥാപിക്കുന്നതായ ഏത് ആളുകളും മനുഷ്യചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയായിരുന്നു. //-

 ******************************************************************************************* 

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu

Mittwoch, 18. August 2021

ധ്രുവദീപ്തി. // Science // ജോഹാനസ് ക്രൗസെ //: "യൂറോപ്യൻമാർ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു". // George Kuttikattu

യൂറോപ്യൻമാർ കറുത്തവർഗ്ഗക്കാരായിരുന്നു. //

 -George Kuttikattu-

ടിസ്ഥാന നിയമത്തിൽ "വംശം"എന്ന പദത്തിന് എന്തുകൊണ്ട്  സ്ഥാനമില്ലെന്ന് ജർമ്മൻ ജനിതിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോഹാനസ് ക്രൗസെ വിശദീകരിക്കുന്നു. "റേസ്" എന്ന പദം രാജ്യ അടിസ്ഥാന നിയമത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം ഇല്ലാതാക്കില്ല. ആർ. എൻ. ഡി. മാദ്ധ്യമ ത്തിനു (R N D) നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ, ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ജോഹാനസ് ക്രൗസെ, മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ഈ പദത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ആളുകൾ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സാമ്യമുള്ള തെന്താണ് എന്നും യൂറോപ്യൻമാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിഴക്കൻ ആഫ്രി ക്കക്കാരാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ജോഹാനസ് ക്രൗസെ ആരാണ്?

ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോഹാനസ് ക്രൗസെ

    ജർമ്മനിയുടെ മദ്ധ്യഭാഗത്തു ള്ള തൂറിംഗൻ സ്വദേശിയാണ് ജോഹാനസ് ക്രൗസെ. അദ്ദേ ഹത്തിന് വെറും നാൽപ്പതു വയസുള്ളപ്പോൾ ബയോ കെമിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി അദ്ദേഹത്തിൻറെ മുഴുവൻ കരിയറിലും മിക്ക                            ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കാളും കൂടുതലായി നേടിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി തവണ മനുഷ്യ ചരിത്രം മാറ്റിയെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ആർക്കിയോ ജെനെറ്റിക്സിലെ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നക്ഷത്രം ആണദ്ദേഹം എന്ന്തന്നെ പറയാം. ആയിരക്കണക്കിന് പഴക്കമുള്ള അസ്ഥികളിൽ നിന്നുള്ള ജനിതകവസ്തുക്കൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് വളരെ മുമ്പുള്ള പതിവ് അച്ചടക്കമാണ് ആർക്കിയോ ജെനെറ്റിക്സിലെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് താരം ക്രൗസെയ്ക്കുള്ളത്. തന്റെ ഡോക്ടറൽ പ്രബന്ധത്തിൽ ആദ്യകാല മനുഷ്യർ "നിയാണ്ടർത്താലുക ളുമായി "ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നു അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. ഇതിന്കാരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, നാം ഈ ജീവികളുമായി ജീനുകൾ പങ്കിടുന്നു. ഈ കൃതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനും സഹഎഴുത്തുകാർക്കും 2010- ലെ "ന്യുകോംബ് ക്ളീവ്ലാൻഡ്"പ്രൈസ് ലഭിച്ചു. ഒരു പ്രശസ്ത ജേർണൽ "സയൻസ്"ലെ ഈ വർഷത്തെ മികച്ച സ്‌പെഷ്യലിസ്റ്റ് ലേഖനത്തിനുള്ള അവാർഡ് ലഭിച്ചു  

ആധുനിക മനുഷ്യരും നിയാണ്ടർത്താലരുകളും -

 
Neanderthals: researchers discover bones with carvings 
in the Harz Mountains

ഡെനിസോവ മനുഷ്യർക്ക് പുറമെ മൂന്നാമതൊരു മനുഷ്യജീവിയു ണ്ടെന്ന് ജോഹാനസ് ക്രൗസെ 30 മില്ലിഗ്രാം അസ്ഥിപൊടി ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെത്തി. ഡി. എൻ. എ വിശകലനങ്ങളിലൂടെ മദ്ധ്യ യൂറോപ്പിലെ ജന സംഖ്യയെ രൂപപ്പെടുത്തിയ കുടിയേറ്റ ചലനങ്ങളെ വിശദീകരിക്കാൻ പോലും ക്രൗസെക്ക് കഴിഞ്ഞു. 2019-ൽ ജർമ്മനിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ "ദി ജേർണി ഓഫ് ജീൻസ്" എന്ന പുസ്തകം ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായി. 2020 -ൽ ലൈപ്സിഗിലെ മാക്സ്പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് ഫോർ എവലൂഷനറി ആന്ത്രോ പോളജിയിൽ ഡയറക്ടറായി നിയമിതനായി.

നിലവിൽ ലോകമെമ്പാടും പരന്നിരിക്കുന്ന പാണ്ഡെമിക്കിനെപ്പറ്റി ജോഹാനസ് ക്രൗസെ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും പിന്തുടരുന്നു. തന്റെ ഒരു പ്രധാന ഗവേഷണ പദ്ധതി രോഗകാരികളു ടെ പരിണാമമാണ്. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കു ന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പ്രവർത്തനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാ ഘാതങ്ങളുമുണ്ട്. 2019-ൽ "Rasse"എന്ന വിഷയപ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ സഹ രചയിതാവായിരുന്നു, അദ്ദേഹം. മനുഷ്യരിൽ "വംശം" എന്ന പദം ഉപ യോഗിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അടിസ്ഥാനനിയമ ത്തിലെ അനുരൂപീകരണവും അടിസ്ഥാനനിയമത്തിൽ നിന്നു ഈ പദം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് സർക്കാരിന്റെ മഹാ സഖ്യം (Koalition) പ്രഖ്യാപി ച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്ക് അവസാനം ഒരു മാറ്റം അംഗീകരിക്കാൻ ആ സഖ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. 

വംശീയത മനുഷ്യരിൽ വംശം എന്ന പദം സൃഷ്ടിച്ചു.

"വംശം" എന്ന പദം ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോ ഗിക്കരുത്? എന്നാൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ ഈയിനമുണ്ട്. മനുഷ്യർ നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായിട്ട്, സഹോദരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മൃഗങ്ങളെ എപ്പോഴും ഇണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പരസ്പ രം അടുത്ത ബന്ധമുള്ള മൃഗസമൂഹത്തെ വളർത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ജർമ്മൻ ഷേഫർ നായകൾ തമ്മിൽ ജനിതകവ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്തുന്നില്ല. പക്ഷെ ജർമ്മൻ ഷേഫർ നായും ഡാക്കൽ നായും തമ്മിൽ ധാരാളം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇണ ചേർക്കൽ തീയറി പുസ്തകങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം വംശം മാറ്റാതെ പരസ്പരം ഇണചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തുടർ വംശ ഇനത്തെ നശിപ്പിക്കും എന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. 1930 കളിൽ ജർമ്മൻ നാസികൾ മനുഷ്യരുമായി ഇപ്രകാരമുള്ള പരീക്ഷണത്തിനുള്ള ആലോചനകൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

യേനാ (Jena )പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ, 2019-ൽ രാഷ്ട്രീയമായി അക്കാര്യങ്ങ ൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ: മനുഷ്യവംശങ്ങളില്ലെന്നു ജീവശാസ്ത്രപരമായ അർത്ഥത്തിൽ അവയെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. "വംശീയത" ആദ്യമായിട്ടാണ് മനുഷ്യരിൽ "വംശം"എന്ന ആശയം സൃഷ്ടിച്ചത്. സുവോളജിയും നരവംശ ശാസ്ത്രവും അതിശയകരമായി അക്കാര്യത്തിൽ ഏറെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവയെല്ലാം നെറ്റി ചുളിക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്ന ജനിതകശാസ്ത്രത്തെ പുനരധിവസിപ്പി ക്കുവാൻ നമ്മളിൽ  ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? ജനിതക ശാസ്ത്രം മറ്റേതൊരു ശാസ്ത്രവുംപോലെ സമീപ കാലങ്ങളിൽ വംശം എന്ന ഒരു  ആശയം നിരാകരിക്കാൻ സഹായിച്ചു. അഞ്ച്, ഏഴ്, പത്ത് എന്നീ വ്യത്യസ്ത ജനവിഭാഗങ്ങളായി വ്യക്തമായ വിഭജനം സാധ്യമല്ലെ ന്നും എല്ലാ ആളുകളും പരസ്പരം അടുത്ത ബന്ധമുള്ളവരാണെന്നും വ്യക്തമായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 Bones of a previously unknown prehistoric man found in Israel


ചരിത്രാധീത മനുഷ്യന്റെ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേലിൽ-

മുമ്പ് അറിയപ്പെടാത്ത ചരിത്രാധീത മനുഷ്യന്റെ കുറെ അസ്ഥികൾ ഇസ്രായേലിൽ കണ്ടെത്തി. "ചർമ്മ നിറം അടിസ്ഥാനമാക്കി ആളുകളെ തരം തിരിക്കുന്നത് ഭ്രാന്താണ്" യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ വനിതാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി കമല ഹാരിസ് സ്വയം കറുത്തവൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവളും പല അമേരിക്കക്കാരും സ്വാഭാവികമായും "റേസ്" എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കമല ഹാരിസിന് തീർച്ചയായും ഒരു "വംശത്തിൽ"പെട്ടയാളാണെന്നു സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ പദം യൂ എസ് എ യിൽ ആകെ ഒരു സാമൂഹിക നരവംശശാസ്ത്ര നിർമ്മിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മറുവശത്ത്, ജൈവ ഭാഷയിൽ അത് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നു എന്നാണു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോഹാന സ് ക്രൗസെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, മൃഗങ്ങളുടെ വംശ ത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇവയെ "ബ്രീഡുകൾ"എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം കാണുക, ആഫ്രിക്കക്കാരും യൂറോപ്യന്മാരും തമ്മിൽ ജനിതക വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.- കോംഗോയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ജർമ്മൻ പൂർവ്വീകരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടുന്നു. അത് കാണാൻ ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ഫാർമസിയിലെ മേക്കബ് മുറിയി ലേയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയുന്നു. അതായത് ആയിര ക്കണക്കിന് വ്യത്യസ്ത ചർമ്മ നിറങ്ങൾ ആളുകളിൽ ഉണ്ട്. 

ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചത് പിഗ്മെന്റേഷന്റെ രണ്ടു തീവ്രതകളാണ്. ഇളം ചർമ്മനിറമുള്ള വടക്കൻ യൂറോപ്പ്, ആളുകൾക്ക് വളരെ ഇരുണ്ട ചർമ്മ മുള്ള മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്ക, അതിനിടയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള തും ഉണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് തമ്മിൽ വ്യക്തമായ അതിരുകളില്ല. കറുപ്പും വെളു പ്പും വിഭജിക്കുന്നത് അസംബന്ധമാണ്. കാരണം, സിസിലിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിലെ ഖോയ്സാൻ ജനസംഖ്യയി ൽ നിന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഇരുണ്ടചർമ്മം ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതിനാൽ ചർമ്മത്തിന്റെ ചില നിറം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആളുകളെ തരം തിരിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നത് ഭ്രാന്താണ്. ചർമ്മത്തിന്റെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ പല വംശങ്ങളായി തരം തിരിക്കു ന്നത് ആർക്കും സംഭവിച്ചേക്കില്ല.

വേറെ മറ്റു വല്ല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ?

ജനിതക ശാസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഓരോ വംശങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനമായി ഒന്നുമില്ല. കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ആളുകളും ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നു വരുന്നവർ എല്ലാവരും പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കക്കാരെക്കാൾ യൂറോപ്യന്മാരുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരി ക്കുന്നു. ജനിതകപരമായി പറഞ്ഞാൽ, യൂറോപ്യൻമാർ കിഴക്കൻ ആ ഫ്രിക്കക്കാരാണ്. ലോകമാകെമാനം ആഫ്രിക്കക്കാർ, യൂറോപ്യന്മാർ, ഏഷ്യക്കാർ, എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അർത്ഥ മില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, ജനിതക വൈവിധ്യം ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങ ളെ അപേക്ഷിച്ച് ആഫ്രിക്കയ്ക്കുള്ളിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്.

ബാഹ്യരൂപം ഗ്രേഡിയന്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

DNA analysis shows: two Vikings from England 
    and Denmark were closely related.

എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മദ്ധ്യയൂറോപ്യൻ നീളമുള്ള മൂക്കും ഏഷ്യക്കാരുടെ ബദാo ആകൃതിയിലുള്ള കണ്ണുകളും എടുക്കാം. "എനിക്ക് അൽപ്പം ബദാo ആകൃതിയിലുള്ള കണ്ണുകളുണ്ട്" എന്ന് ജോഹാനസ് ക്രൗസെ പറയുന്നു. കാരണം ഉദാഹരണം, എന്റെ പൂർവ്വികർ, ജനിതകപരിശോധനയിൽ എനിക്ക് നന്നായി അറിയാവുന്നത്പോലെ, കഴിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കി ന് വർഷങ്ങളായി മധ്യയൂറോപ്പിൽ ജീവിച്ചു. നേരെമറിച്ചു, ചൈനയിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഉയിഗറുകൾ ഉണ്ട്. അവർക്ക് പലപ്പോഴും പലപ്പോഴും ബദാo കുരു ആകൃതിയിലുള്ള കണ്ണുകളില്ല. കാരണം, അവർ പടിഞ്ഞാ റൻ യുറേഷ്യൻ, കിഴക്കൻ യുറേഷ്യൻ ജീനുകൾ വഹിക്കുന്നു. ബാഹ്യ രൂപം, ഫിനോടൈപ്പ്, ഗ്രേഡിയന്റുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗ്രേഡിയ ന്റിന്റെ രണ്ട് അങ്ങേയറ്റത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകു. എന്നാൽ ഇവപോലും സാധാരണയായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നി ല്ല. ആ വൃത്തിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഉപ-സഹാറൻ ആ ഫ്രിക്കയിൽ 99. 9 %ആളുകൾക്കും വടക്കൻ യൂറോപ്യന്മാർ വഹിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ചർമ്മത്തിലേയ്ക്ക് നയിക്കുന്ന ജീനുകൾ ഇല്ല. അൾട്രാ വയലറ്റ് വികിരണം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വെളുത്തതൊലിയുമായി ജീവിക്കുന്നത് പ്രതികൂലമല്ലേ? മിക്ക യൂറോപ്യന്മാരും വഹിക്കുന്ന വെളുത്ത ചർമ്മത്തിന്റെ ജീനുമായി ഒരു വ്യക്തി കോംഗോയിൽ ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ ത്വക്ക് അർബുദം ബാധിച്ചു നേരത്തെ മരിക്കുകയും,അനിവാര്യമായും കുറച്ചു സന്തതികൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. 

മദ്ധ്യരേഖയുടെ പരിസരത്ത് അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം വളരെ ശക്ത മാണ്. മദ്ധ്യആഫ്രിക്കയിൽ തീർച്ചയായും ആൽബനിസം ഉള്ള ആളു കളുണ്ട്. അവരെ പലപ്പോഴും പുറത്താക്കുന്നു. അത് ഒരു ഭയാനകമായ വിധിയാണ്. അതിനാൽ അവർക്ക് സന്താനങ്ങളുണ്ടാകുന്നതിന് സാം സ്കാരികമായി തടസമുണ്ട്. ജൈവശാസ്ത്രപരമായി മോശമായി പൊരു ത്തപ്പെടുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ശക്തമായ പിഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ള ആളുക ളേക്കാൾ മോശമായ രീതിയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും. അതി നാൽ മികച്ച അൾട്രാവയലറ്റ് സംരക്ഷണം വേണം. എന്നാൽ അവയെ തീർച്ചയായും അത്തരം ശക്തമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കീഴിലുള്ളതായ കുറച്ചു ജീനുകൾ മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കു ന്നത്? ഭൂമദ്ധ്യരേഖയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇളം ചർമ്മം വളരെ കൂടുതൽ അപകടകരമാണ്. അതിനുള്ള ജീൻ അങ്ങേയറ്റം അടിച്ചമർത്തപ്പെടു ന്നു. തൽഫലമായി 99. 9 %-ൽ അധികമായി മദ്ധ്യ ആഫ്രിക്കക്കാർക്കും കറുത്ത ചർമ്മമുണ്ട്. എന്നാൽ വിവിധ പാരമ്പര്യപര ഘടകങ്ങളിലും അത്തരമൊരു തെരഞ്ഞെടുക്കൽ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ ഇവയുടെ ആവൃത്തിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, യൂറോപ്പിൽ 40 % മുതൽ, ആഫ്രിക്കയിൽ 60 % വരെയും. തീർച്ചയായും, പിഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ആദ്യമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളിൽ പെടുന്നത്. ചർമ്മത്തിന്റെ നിറത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ വംശ ങ്ങളായി പ്രത്യേകമായി  തരംതിരിക്കുന്നത് ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല.

മാനവികത എന്ന നിലയിൽ-

മാനവികത എന്ന നിലയിൽ ആളുകൾ വേർപിരിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളത്  ഐക്യത്തിലാണ്. ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളിൽനിന്നു ജീ നോം എത്രത്തോളം വ്യത്യാസപെട്ടിരിക്കുന്നു? വിവിധ ആളുകളിലെ ഡി എൻ എ യെയും നമ്മുടെയും താരതന്മ്യം ചെയ്താൽ ഏകദേശം 4. 1 അല്ലെങ്കിൽ 4. 2  ദശലക്ഷം വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. നമ്മുടെ ജനിതക സാമഗ്രികളെ ബൈജിംഗിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായി താരതന്മ്യം ചെയ്താൽ, ഏകദേശം 4. 3 ദശ ലക്ഷം വ്യത്യസ്തത കാണുന്നു. അതായത്, രണ്ടുപേരും മധ്യയൂറോപ്യ ന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും കണ്ടെത്തുന്നു. അതായത്, ജനിതക വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും ജനസംഖ്യയ്ക്കു ള്ളിലാണ്. എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്തവർ തമ്മിൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിനകം ഉണ്ട്. എല്ലാ ചൈനാക്കാർക്കും ആഫ്രിക്ക ക്കാർക്കും ഒരു നിശ്ചിതവ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നത് എല്ലാ യൂറോപ്യന്മാരിൽ നിന്നും അവരെ വേർതിരിക്കുന്നു. വിവിധ മനുഷ്യ ജീ നോമിലെ മൂന്നു ബില്യൺ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാ യൂറോപ്യന്മാർക്കും എ-യും എന്നാൽ ഏഷ്യക്കാർക്കും അതുപോലെ ആഫ്രിക്കക്കാർക്കും സി- യും ഉണ്ട്. ജീ നോമിലെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥലം പോലും എല്ലായിടത്തും ഒരേ വകഭേദങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവയെക്കാൾ കുറവ്. മാനവികത എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഐക്യത്തിലാണ്, ഇത്തരം വിഷയത്തിൽ. മദ്ധ്യയൂറോപ്യന്മാരുടെ ജനിതകഘടന എങ്ങനെയാണ്? തദ്ദേശീയനായ യൂറോപ്യൻ സഹസ്രാബ്ധങ്ങളായി ഒരു വേട്ടക്കാരനും ആവശ്യസാധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നവനുമായി ജീവിച്ചു. മുടിയുടെ നിറം, കണ്ണിന്റെ നിറം, ചർമ്മത്തിന്റെ പിഗ്മെന്റേഷൻ എന്നിവ വിശദമായ പരിശോധനായ്ക്ക് ജനിതക വിശകലനങ്ങൾ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. "കാട്ടിൽ ഒരു വേട്ടക്കാരനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, ഇന്ന് ഓരോ ഉപ- സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽനിന്നു അവനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും കഴിയില്ല. യഥാർത്ഥ യൂറോപ്യൻ ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം വളരെ ഇരുണ്ടതായിരുന്നു"- ഇവയെ ജനിതക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോഹാനസ് ക്രൗസെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇവ ജനിതക ശാസ്ത്രം തുറന്നു കൊടുത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ്. // -

********************************************************

Browse and share: https://dhruwadeepti.blogspot.com 

 ഈ ബ്ളോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങളുടെ  ഉത്തരവാദിത്തം അതെഴുതുന്ന വ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമായിരിക്കും. സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയും അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളും ഒഴിവാക്കുക-

     

ധൃവദീപ്തി ഓണ്‍ലൈൻ
 
 https://dhruwadeepti.blogspot.com
 
for up-to-dates and FW. link Send Article, comments and write ups to :
  DHRUWADEEPTI ONLINE LITERATURE.
Published from Heidelberg, Germany,  in accordance with the European charter on freedom of opinion and press. 
DISCLAIMER:  Articles published in this online magazine are exclusively the views of the authors. 
Neither the editor nor the publisher are responsible or liable for the contents,  objectives or opinions of the articles in any form."

FACE BOOK:  GEORGE Kuttikattu    MOB. + oo49 170 5957371
Posted by George Kuttikattu
 *****************************************************************************************